Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fb5e67e4-5f24-44d0-ac90-d3f85d7add38

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Eksploatacja litowo-jonowych magazynów energii

Autorzy Figura, R.  Szafraniec, A.  Czaban, A.  Lewoniuk, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Lithum-Ion energy storage exploatation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z eksploatacją litowo-jonowych magazynów energii elektrycznej na przykładzie badań wykonanych w Laboratorium fotowoltaiki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Przedstawiono wyniki badań związanych z ładowaniem oraz rozładowaniem litowo-jonowego magazynu energii współpracującego z hybrydowym falownikiem fotowoltaicznym. Przeanalizowano wpływ zmniejszenia mocy odbiornika na charakterystykę rozładowania litowych magazynów energii elektrycznej.
EN This article discusses the issues related to the exploitation of lithium-ion electricity storage facilities on the example of research carried out in the Photovoltaic Laboratory of the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. The results of studies related to the charging and discharging of lithium-ion energy storage device cooperating with hybrid photovoltaic inverter are presented. The discharge power reduction influence on the lithium energy storage characteristic was analyzed
Słowa kluczowe
PL litowo-jonowy magazyn energii   falownik fotowoltaiczny   magazynowanie energii elektrycznej  
EN lithium-ion energy storage   photovoltaic inverter   electricity storage systems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 865--868, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Figura, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, r.figura@uthrad.pl
autor Szafraniec, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, a.szafraniec@uthrad.pl
autor Czaban, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, a.czaban@uthrad.pl
autor Lewoniuk, W.
Bibliografia
1. Baster D., Zając W., Molenda J., Chemiczna modyfikacja powierzchni LiFePO4 dla uzyskania materiału katodowego dla ogniw litowych o wysokiej pojemności, „Czasopismo Techniczne”, nr 26/2012.
2. Chwieduk D., Energetyka słoneczna budynku, Arkady, Warsza-wa 2011.
3. Femia N., Petrone G., Spagnuolo G., Vitelli M., Power Electronics and Control Techniques for Maximum Energy Harvesting in Photovoltaics System, CRC Press, New York 2017.
4. Figura R., Zientarski W., Analiza parametrów pracy modułu fotowoltaicznego, „Autobusy”, nr 12/2016.
5. Frydrychowicz-Jastrzębska G., Janczak P., Instalacje fotowoltaiczne małej mocy, „Electrical Engineering”, nr 81 2015.
6. Gańko M., Technologie magazynowania energii elektrycznej, Koło Naukowe Energetyków, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska, Warszawa 2015.
7. Górlaczyk I. Tytko R., Fotowoltaika. Urządzenia. Instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015.
8. Gronowicz J., Niekonwencjonalne Źródła Energii, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2010.
9. Guziński J., Adamowicz M., Kamiński J., Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, „Automatyka - Elektryka - Zakłócenia”, nr 1/2014.
10. Harasimczuk M., Hybrydowy system magazynowania energii fotowoltaicznej, „Electrical Engineering”, nr 87/2016.
11. ICPT, Instrukcja obsługi baterii litowo-żelazowej „FONA”, Pastów 2015.
12. Impact Clean Power Technology, Fona Mine opis techniczny, Warszawa 2016.
13. Iwanicki M., Sposoby magazynowania energii elektrycznej, „Urządzenia dla energetyki”, nr 2/2013.
14. Jastrzębska G., Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.
15. Jastrzębska G., Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności (WKiŁ), Warszawa 2013.
16. Jaworowska M., Specjalizowane układy elektroniczne do diagnostyki pakietów ogniw, „Elektronik”, nr 7/2012.
17. Klugmann-Radziemska E., Fotowoltaika w teorii i praktyce, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2014.
18. Kopczyk M., Osińska-Broniarz M., Akumulator - ekologiczna alternatywa źródła energii dla napędu w systemie transportu, „Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne”, nr 2/2013.
19. Kowalak T., Magazynowanie energii elektrycznej a paradygmat elektroenergetyki, „Energetyka - Społeczeństwo - Polityka”, nr 1/2015.
20. Krac E., Góreck K., Współczesne problemy energetyki solarnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej”, nr 75/2012.
21. Magiera J., Głuszek A., Możliwości konwersji energii słonecznej do energii cieplnej w warunkach polskich, „Czysta energia - Czyste środowisko 2008”, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii.
22. Molenda J., Akumulatory litowe dla samochodów elektrycznych, „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwo-wych”, nr 5/2010.
23. Ngatsuka Y., Ehara N., Kaneko Y., Abe S., Yasuda T., Compact contactless power transfer system for electric vehicles, Power Electric Conference (IPEC) 2010.
24. Nowak W., Stachel A., Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne jako źródło energii w małych instalacjach cieplnych i elektroenergetycznych, „Automatyka - Elektryka - Zakłócenia”, nr 4/ 2011.
25. Sarniak M. T., Uproszczona metoda doboru inwertera do systemu fotowoltaicznego dołączonego do sieci, „Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture” vol. 16, nr 1/2014.
26. Stala R., Sterowanie systemów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elektroenergetycznej, AGH, Kraków, 2012.
27. Szczerbowski R., Instalacje fotowoltaiczne - aspekty technicznoekonomiczne, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 10/2014.
28. Szymański B., Małe instalacje fotowoltaiczne, GlobEnergia, Kraków 2013.
29. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, art. 2.
30. Wacławek M., Rodziewicz T., Ogniwa słoneczne. Wpływ środowiska naturalnego na ich pracę, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2014.
31. Wojciechowski H., Technologie magazynowania energii Cz. II, „Instal”, nr 3/2017.
32. Ylimaz M., Krein P. T., Review of Battery Charger Topologies, Charging Power Levels, and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles, „IEEE Transactions on Power Electrics”, nr 5/2013.
33. Zapilaj J., Sposoby na długoterminowe magazynowanie energii, „GLOBEnergia”, nr 11/2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fb5e67e4-5f24-44d0-ac90-d3f85d7add38
Identyfikatory