Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fb5c2fe3-bb8f-4682-b1a8-cd3b0142d4d0

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Wpływ temperatury ciekłego metalu na efektywność sferoidyzacji przeprowadzonej metodą inmould z zastosowaniem komory reakcyjnej

Autorzy Stefański, Z.  Kamińska, J.  Pamuła, E.  Angrecki, M.  Palma, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The liquid metal temperature influence on the efficiency of spheroidisation performed by the inmould method with the application of the reaction chamber
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wpływ temperatury zalewania (w zakresie od 1420°C do 1330°C, co 30°C) na efekt procesu sferoidyzacji przeprowadzonego metodą inmould, z zastosowaniem komory reakcyjnej. Metoda sferoidyzacji w formie, przy użyciu komory reakcyjnej, jest innowacyjną metodą sferoidyzacji opracowaną w Instytucie Odlewnictwa. Procesy sferoidyzacji i modyfikacji zachodzą jednocześnie podczas wypełnienia wnęki ciekłym metalem. Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano w postaci mikrostruktur wydzieleń grafitu oraz osnowy metalowej. Podano zmiany składów chemicznych żeliwa po procesie sferoidyzacji, w zależności od zastosowanych temperatur zalewania.
EN The influence of the pouring temperature (within a range: from 1420°C to 1330°C, every 30°C) on the spheroidisation process, performed by the inmould method with the reaction chamber application, is presented in the paper. The inmould spheroidisation method, performed with the application of the reaction chamber, is the innovatory method developed in the Foundry Research Institute.The spheroidisation and modification processes occur simultaneously during the mould cavity filling with liquid metal. The results of the performed investigations are presented in the form of graphite precipitations and metal matrix microstructures. The changes, after the spheroidisation process, of the cast iron chemical compositions in dependence of the applied pouring temperatures, are given.
Słowa kluczowe
PL ciekły metal   sferoidyzacja   metoda inmould   komora reakcyjna  
EN liquid metal   spheroidisation   inmould method   reaction chamber  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2017
Tom Vol. 67, nr 7-8
Strony 286--288
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Stefański, Z.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska
autor Kamińska, J.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska
autor Pamuła, E.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska
autor Angrecki, M.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska
autor Palma, A.
  • Instytut Odlewnictwa, Zakład Technologii, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska
Bibliografia
1. STAWARZ M.: Kompleksowa ocena jakości żeliwa sferoidalnego. Eksploatacja i Niezawodność, 2,2004, s. 55-58.
2. SOBCZAK J.J., BALCER E., KRYCZEK A.: Odlewnictwo polskie na tle odlewnictwa światowego, stan aktualny - tendencje. Ogólnopolski Dzień Odlewnika, Kraków 2015.
3. ORŁOWICZ W.: Sferoidyzacja żeliwa przy użyciu przewodu elastycznego. Krzepnięcie Metali i Stopów, 1/41,1999, s. 84-89.
4. ARLIGUNIE J.P.: La traintment de la Fonte. Avec la fil fourre. Pechiney Electrometallurgie, 1996.
5. GUZIK E.: Ogólna ocena metody PE sferoidyzowania żeliwa. Archiwum Odlewnictwa, 1/1 (1/2), 2001, s. 83-91.
6. STEFAŃSKI Z., PYTEL A.: Nowa ekologiczna metoda wytwarzania odlewów z żeliwa sferoidalnego i wermikularnego w formie odlewniczej. Konferencja Naukowo-Techniczna „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odpornych na zmęczenia cieplne", Zakopane 2013
7. STEFAŃSKI Z., PYTEL A.: Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego. Patent nr PL 220357 B1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fb5c2fe3-bb8f-4682-b1a8-cd3b0142d4d0
Identyfikatory