Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fb2662a8-eef3-41b7-9736-5a79e5e972bc

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wybranych danych z Generalnego Pomiaru Ruchu oraz systemu wag preselekcyjnych

Autorzy Baruciak, M.  Maczyński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected data from General Traffic Measurement and system of pre-selection weights
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiano wpływ przeciążonych pojazdów na jakość nawierzchni drogi i bezpieczeństwo ruchu, aktualny stan dróg krajowych i autostrad w Polsce, zasady przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu oraz systemy ważenia pojazdów. W części praktycznej, na podstawie danych z trzech lokalizacji, przeprowadzono porównanie rzeczywistego i przewidywanego średniego dobowego ruchu w 2014 roku, oraz określono procentowy udział pojazdów przeciążonych w ogólnej liczbie zarejestrowanych przez stacje WIM.
EN In the paper the authors present the effect of overloaded vehicles on the quality of the road sur-face and traffic safety, the current state of national roads and motorways in Poland, the rules of carrying out of the General Traffic Measurement and systems of vehicle weighing. In the practical part, based on data from three locations, a comparison of actual and projected average daily traffic in 2014 is presented. The percentage of overloaded vehicles in the total number of vehicles registered by WIM stations is also determined.
Słowa kluczowe
PL Generalny Pomiar Ruchu   ważenie pojazdów   bezpieczeństwo ruchu   stan dróg  
EN General Traffic Measurements   weighing vehicles   traffic safety   roads  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 785--794
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Baruciak, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna
autor Maczyński, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu
Bibliografia
1. Baruciak M., Analiza porównawcza danych z Generalnego Pomiary Ruchu i systemu wag preselekcyjnych, praca dyplomowa, ATH Bielsko-Biała, 2016.
2. Brunos P., Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 1: Oddziaływanie pojazdów przeciążonych na nawierzchnię, „Drogownictwo” 2014, nr 6, s. 192-195.
3. Brunos P., Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 2: Rodzaje i charakterystyka systemów Weigh in Motion, „Drogownictwo” 2014, nr 7-8, s. 240 245.
4. Brunos P., Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 3: Czujniki nacisku stosowane w systemach Weigh-in-Motion, „Drogownictwo” 2014, nr 9, s. 275-279.
5. Mechowski T., Sybilski D., Harasim P., Ocena wpływu obciążenia dróg pojazdami ciężkimi na trwałość nawierzchni, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2010.
6. Mikłasz M., Nowosielski A., Kawka G., Kwiatkowski Ł., Ważenie pojazdów w ruchu. Rozwiązania i praktyka w Polsce, „Magazyn Autostrady” 2011, nr 5, s. 164-169.
7. Opoczyński K., Synteza wyników GPR 2010 [online], Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, 2011 [dostęp: 28.10.2015]. Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl.
8. Opoczyński K., Wytyczne organizacji i przeprowadzania Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na drogach krajowych [online], Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, 2009 [dostęp: 10.10.2015]. Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl.
9. Radzikowski M., Foryś G., Frączyk K., Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2013 roku [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2014 [dostęp: 20.10.2015]. Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl.
10. Radzikowski M., Foryś G., Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2015 [dostęp: 20.10.2015]. Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl/.
11. Rafalski. L., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich [online], Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2012.
12. Ryś D., Pojazdy przeciążone na polskich drogach, „Drogownictwo” 2012, nr 12, s. 400-404.
13. Wardęga R., Wpływ struktury ruchu na nośność nawierzchni drogowych, praca doktorska, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006.
14. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2007 [dostęp: 11.01.2016]. Dostępny w Internecie: https://www.gddkia.gov.pl.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fb2662a8-eef3-41b7-9736-5a79e5e972bc
Identyfikatory