Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fb054354-606f-45fe-aa39-21b4bdb521cb

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Podatność przemiałowa polskich węgli koksowych

Autorzy Rejdak, M.  Micorek, T.  Pawłowski, P.  Supernok, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Grindability of Polish coking coals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Parametrem opisującym zdolność przemiałową węgla, a tym samym pozwalającym zróżnicować węgle pod kątem ich zachowania w procesie mielenia (kruszenia), jest współczynnik przemiałowości Hardgrove’a (HGI). Im wyższa jego wartość tym łatwiej substancja węglowa poddaje się procesowi mielenia, co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia jego wydajności. W niniejszej pracy zaprezentowano informacje na temat podatności przemiałowej polskich węgli koksowych, typu 34 i 35, szeroko wykorzystywanych w krajowym przemyśle koksowniczym do produkcji koksu metalurgicznego. Odnotowano wzrost podatności przemiałowej wraz ze wzrostem stopnia uwęglenia wyrażonego zawartością części lotnych Vdaf, zawartością węgla pierwiastkowego Cdaforaz stosunku atomowego C/H. Otrzymano zależności regresyjne, na podstawie których, można z dość dużą dokładnością oszacować podatność przemiałową badanych węgli.
EN Hardgrove grindability index (HGI) is the parameter describing the grindability of coal and thus allowing to diversify the coals for their behavior in the process of grinding (crushing). The higher HGI value, the better coal substance is subjected to a milling process which directly leads to increasing of its efficiency. The paper presents information about the grindability of Polish coking coals (type 34 and 35), widely used in the domestic coke industry to produce metallurgical coke. The increment of grindability with increase of coalification degree expressed by volatile matter contend Vdaf, carbon content Cdafand C/H atomic ratio has been noted. Regression equations were obtained on the basis of which one can , with high accuracy , assess grindability of coals under investigation.
Słowa kluczowe
PL podatność przemiałowa   współczynnik przemiałowości Hardgrove’a   HGI   proces koksowania  
EN coal grindability   Hardgrove grindability index   HGI   coke making  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2015
Tom Nr 3
Strony 94--98
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rejdak, M.
autor Micorek, T.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
autor Pawłowski, P.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
autor Supernok, K.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Bibliografia
1. Róg L., Czynniki wpływające na podatność przemiałową węgli kamiennych, Prace naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, 2007, nr 3, s. 39.
2. Tora B., Fecko P., Nowak A., Tajchman Z., Badanie zależności podatności na mielenie od wybranych parametrów węgla kamiennego, Górnictwo i Geoinżynieria, 2010, 34, s. 285.
3. Van Krevelen D.W., Schuyer J., Węgiel. Chemia węgla i jego struktura. Warszawa, PWN, 1959, 261.
4. Bagherieh A.H., Hower J.C,. Bagherieh A.R, Jorjani E., Studies of the relationship between petrography and grindability for Kentucky coals using artificial neural network, International Journal of Coal Geology, 2008, 73, s. 130.
5. Chehreh Chelgania S., Hower J.C., Jorjani E., Mesroghlia Sh., Bagherieh A.H, Prediction of coal grindability based on petrography, proximate and ultimate analysis using multiple regression and artificial neural network models, Fuel Processing Technology, 2008, 89, s. 13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fb054354-606f-45fe-aa39-21b4bdb521cb
Identyfikatory