Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-face9277-3bab-45c7-b712-9ab2c6408690

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Tensile-tensile Fatigue Behavior of Multi-axial Warp-knitted Reinforced Composite

Autorzy Gao, X.  Tao, N.  Chen, S.  Wang, L.  Wu, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena właściwości mechanicznych i zmęczeniowych kompozytowych dzianin wieloosiowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN An experimental study was carried out on the fatigue behaviour of multi-axial warp-knitted fabric composites. Composite samples reinforced with multi-axial warp-knitted fabric/matrix were manufactured by the vacuum-assisted resin transfer moulding method. Tensile-tensile fatigue cycling was carried out at different load levels, and S-N curves, tensile stress-strain curve and stiffness degradation of the multi-axial composite samples were obtained. Finally post-fatigue tensile tests were done at a stress level of 75%, at the stages of 1/3N and 2/3N, and the equivalent residual strength and stiffness degradation were obtained.
PL Dokonano oceny właściwości mechanicznych i zmęczeniowych kompozytowych dzianin wieloosiowych. Kompozyty wzmocnione dzianiną wieloosiową wytworzono przy zastosowaniu próżniowej metody formowania. Dokonano oceny zmęczenia materiału i właściwości wytrzymałościowych przy różnych poziomach obciążenia. Przedstawiono krzywe S-N, krzywą naprężenie-odkształcenie i degradację sztywności wieloosiowych próbek kompozytowych. Wykonano również testy zmęczenia materiału przy poziomie naprężenia 75%, w etapach 1/3N i 2/3N. Omówiono równoważną wytrzymałość szczątkową i degradację sztywności kompozytowych dzianin wieloosiowych.
Słowa kluczowe
PL kompozytowe dzianiny wieloosiowe   zmęczenie materiału   krzywa S-N   równoważna wytrzymałość resztkowa  
EN multi-axial warp-knitted fabric composite   fatigue behavior   S-N curve   equivalent residual strength  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2018
Tom Nr 1 (127)
Strony 73--80
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gao, X.
  • Inner Mongolia University of Technology, College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia, Hohhot, 010051, China, gaoxp@imut.edu.cn
autor Tao, N.
  • Inner Mongolia University of Technology, College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia, Hohhot, 010051, China
autor Chen, S.
  • Inner Mongolia University of Technology, College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia, Hohhot, 010051, China
autor Wang, L.
  • Inner Mongolia University of Technology, College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia, Hohhot, 010051, China
autor Wu, W.
  • Inner Mongolia University of Technology, College of Light Industry and Textile, Inner Mongolia, Hohhot, 010051, China
Bibliografia
1. Stolyarov O, Quadflieg T, Gries T. Effects of fabric structures on the tensile properties of warpknitted fabrics used as concrete reinforcements. Text Res J. 2015; 85: 1934-1945.
2. Loendersloot R, Lomov SV Akkerman R. Carbon composites based on multiaxial multiply stitched preforms. Compos Part A-Appl S. 2006; 37:103-113.
3. Lomov SV, Belov EB, Bischoff T. Carbon composites based on multiaxial multiply stitched preforms. Part 1. Geometry of the preform. Compos Part A-Appl. S. 2002; 33: 1171-1183.
4. Shokrieh MM, Lessard LB. Progressive Fatigue Damage Modeling of Composite Materials, Part I: Modeling. J Compos Mater. 2000; 34: 1056 - 1080.
5. Ivanov DS, Lomov DS, Stepan V, Bogdanovich, AE, Karahan M,Verpoest I. A comparative study of tensile properties of non-crimp 3D orthogonal weave and multi-layer plain weave E-glass composites. Part 2: Comprehensive experimental results. Compos Part A-Appl. S. 2009; 40: 11441157.
6. Sun BZ, Yao Y, Jin LM, Gu BH. Finite element analyses of stress distributions of threedimensional angle-interlock woven composite subjected to three-point bending cyclic loading. J Text I. 2013; 104: 1186-1194.
7. Jin LM, Jin BC, Sun BZ, Gu BH. Comparisons of static bending and fatigue damage between 3D angle-interlock and 3D orthogonal woven composites. J Reinf Plast Comp. 2012; 31: 935-945.
8. Jin LM, Hu H, Sun BZ, Gu BH.Three-point bending fatigue behavior of 3D angle-interlock woven composite. J Compos Mater. 2012; 46: 883-894.
9. Sun BZ, Niu ZL, Jin LM, Zhang Y, Gu BH. Experimental investigation and numerical simulation of three-point bending fatigue of 3D orthogonal woven composite. J Tex I. 2012; 103: 1312-1327.
10. Zhao Q, Jin LM, Jiang LL, Zhang Y, Sun BZ, Gu BH. Experimental characterizations of bending fatigue of a four-step 3-D braided rectangular composite under different stress levels. J Reinf Plast Comp. 2011; 30: 1571-1582.
11. Jin L, et al., Tension–tension fatigue behavior of layer-to-layer 3-D angle-interlock woven composites. Mater Chem Phys. 2013; 140: 183-190.
12. Vallons K, Lomov SV, Verpoest I. Fatigue and post-fatigue behaviour of carbon/epoxy non-crimp fabric composites. Compos Part A-Appl. S. 2009; 40: 251-259.
13. Karahan M, et al., Fatigue tensile behavior of carbon/epoxy composite reinforced with non-crimp 3D orthogonal woven fabric. Compos Sci Technol. 2011; 71: 1961-1972.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-face9277-3bab-45c7-b712-9ab2c6408690
Identyfikatory
DOI 10.5604/01.3001.0010.7800