Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fac8d8ca-8f7a-48fc-a45f-ce442bbfb420

Czasopismo

Piece Przemysłowe & Kotły

Tytuł artykułu

Trends and prospects in management of mixed municipal waste and opportunities of its economic utilization

Autorzy Gąsior, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the face of intense development of our civilization, municipal waste contributes greatly to environmental pollution. In Poland, especially in large conurbations, municipal waste is a major category of waste. This paper discusses trends in municipal waste management, resulting from applicable standards in the European Union which are intended, fi rst of all, to minimize landfi lling. Problems relating to the handling of thermal processing and mechanical-biological treatment (MBT) of waste are described. Waste processing, intended to generate energy by co-combustion, is also presented. Moreover, this paper refers to the legal regulations that waste processing plants are expected to comply with.
Słowa kluczowe
EN municipal waste   utilization   waste treatment   environmental pollution  
Wydawca AXIS MEDIA s.c.
Czasopismo Piece Przemysłowe & Kotły
Rocznik 2014
Tom 7-8 / 9-10
Strony 36--41
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Gąsior, D.
  • Institute of Ceramics and Building Materials in Warsaw, Building Materials Engineering Division in Opole
Bibliografia
[1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8--25032014-AP/EN/8-25032014-AP-EN.PDF (20.09.2014).
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. WE L 312/3 z 22.11.2008 r.
[3] Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Załącznik do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (poz.1183).
[4] Dyrektywa Rady 1999/31/ WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999 r., s.1.
[5] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. Z 2013 r. nr 0, poz. 21.
[6] Mokosz W., Ekologiczne aspekty oczyszczania spalin ze spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych, http://mokrosz.pl/wp-content/uploads/pl/pdf/Spalarnie.pdf(20.09.2014).
[7]http://www.radom.pl/data/newsFiles/przeksztalcania_odpadow_w_europie_i_po.pdf(20.09.2014)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów z dnia 21 marca 2002 r., Dz.U. z 2002 r. nr 37, poz. 339.
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Dz.U. z 2011 r. nr 95 poz. 558.
[10] Bień January Bronisław, Wystalska Katarzyna, Wpływ pozostałości po procesach spalania na witryfikację żużli wytworzonych podczas unieszkodliwiania odpadów medycznych, Proceedings of ECOpole, 2011, 5, s. 179-182.
[11] Wielgosiński Grzegorz, Spalarnia odpadów – emisja zanieczyszczeń, http://www.energiazodpadow.pl/uploads/attachments/Publikacje/spalarnie_emisje_zanieczyszczen_-_g.wielgosinski.pdf, Łódź,2010.
[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z dnia 11 września 2012 r., Dz.U. Z 2012 r. nr 0, poz. 1052.
[13] Siemiątkowski G., Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Polsce – strategiczne kierunki i dostosowanie prawodastwa na tle innych państw Unii Europejskiej, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, 10, 15-34.
[14] Smidt E., Lechner P., Study on the degradation and stabilization of organic matter in waste by means of thermal analyses, Thermochimica Acta, 2005, 438, s. 22-28.
[15] Nolepa A., Gąsior D., Unieszkodliwianie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych metodą stabilizacji tlenowej w Polsce południowo – zachodniej, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, 10, s. 98-114.
[16] Olczyk W., Eff ect of selective collection of municipal waste on properties of composts, Archives of Waste Management and Environmental Protection, 2012, 14, 103-110.
[17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.,Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz.1206.
[18] Dreszer K., Sobolewski A.,Wasielewski R., Uwarunkowania dla wytwarzania i wykorzystania paliw alternatywnych w Polsce, http://www.ichpw.zabrze.pl/cms.php?getfi le=176(20.09.2014).
[19] Wzorek Małgorzata, Król Anna, Ocena jakości paliw z odpadów stosowanych w procesach współspalania z węglem, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 2012, 10, 444-453.
[20] Stowarzyszenie Producentów Cementu, Paliwo alternatywne na bazie sortowanych odpadów komunalnych dla przemysłu cementowego, Kraków, 2008, http://www.polskicement.pl/fi les/Pages/84/uploaded/706.pdf(20.09.2014).
[21] Wandrasz J.W., Wandrasz A.J., Paliwa formowane, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa, 2006.
[22] Sarna M, Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni – doświadczenia Lafarge Cement Polska S.A., Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej, 2003, 21, 309-316.
[23] Glorius T., Production and Use of Solid Recovered Fuels-Developments and Prospects,Berlin, 2012, http://erfo.info/fi leadmin/user_upload/erfo/documents/other-projects/Berlin_Glorius_January_2012.pdf (20.09.2014).
[24] Van Taubergen J., Milieu E., Glorius T., Waeyenbergh E., Classifi cation of solid recovery fuels, European Recovered Fuel Organization, 2005, http://erfo. info/fi leadmin/user_upload/erfo/documents/standardisation/Classifi cation_report.270205.pdf (20.09.2014).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fac8d8ca-8f7a-48fc-a45f-ce442bbfb420
Identyfikatory