Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fabd240b-2cf2-4160-9933-953d8d26a80d

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

Ekonomiczna ocena zasadności zastosowania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym opartym na zgazowaniu biomasy

Autorzy Bartela, Ł.  Kotowicz, J.  Dubiel, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Economic assessment of the applicability of the Stirling engine in cogeneration system based on gasification of biomass
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano rezultaty analizy porównawczej dwóch układów, tj. układu kogeneracyjnego złożonego z reaktora zgazowania biomasy, układu chłodzenia i oczyszczania gazu oraz gazowego silnika tłokowego (wariant I) oraz układu stanowiącego rozszerzenie wariantu I o silnik Stirlinga, który zasilany jest ciepłem pozyskanym na drodze chłodzenia gazu procesowego (wariant II). Podstawowym wskaźnikiem oceny był wskaźnik NPVR. W ramach prowadzonych analiz uzmienniano poziom wychłodzenia gazu (100, 350 i 600 K) realizowany w ramach silnika Stirlinga, jednostkową cenę zakupu oraz zabudowy silnika Stirlinga, cenę biomasy oraz cenę sprzedaży wytworzonego ciepła i energii elektrycznej.
EN In the paper the results of comparative analysis of two systems, ie. cogeneration system consists of biomass gasification reactor, gas cooling and cleaning installation and gas piston engine (variant I), and cogeneration system representing the extension option of variant I, in which the Stirling engine is installed. The Stirling engine uses the high-temperature potential of the raw process gas (variant II). The main evaluate indicator was NPVR index. In the analysis the degree of cooling of the raw gas (100, 350 and 600 K) realized in the Stirling engine, unit investment costs for the purchase and installation of the Stirling engine, biomass price, useful heat price and electricity price have been changed.
Słowa kluczowe
PL układ kogeneracyjny   silnik Stirlinga   zgazowanie biomasy   analiza ekonomiczna  
EN cogeneration unit   Stirling engine   biomass gasification   economic analysis  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 80--87
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bartela, Ł.
  • Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, lukasz.bartela@polsl.pl
autor Kotowicz, J.
autor Dubiel, K.
  • doktorantka w Zakładzie Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach, klaudia.dubiel@polsl.pl
Bibliografia
[1] Global Status Report. Renewables 2015. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
[2] Report REmap 2030. Renewable energy prospects for Poland. October 2015. http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Poland_paper_2015_EN.pdf
[3] Kotowicz J., Iluk T.: Instalacja zgazowania biomasy zintegrowana z silnikiem spalinowym. Rynek Energii 2011, nr 3(94), str. 47-52
[4] Kotowicz J., Sobolewski A., Iluk T.: Energetic analysis of a system integrated with biomass gasification. Energy 2013, nr 52, str. 265-278
[5] Sobolewski A., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Iluk T.: Porównanie efektywności układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela. Rynek Energii 2012, nr 5(102), str. 31-37
[6] Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J.: Thermodynamic and economic effectiveness of a CHP unit with piston engine fueled with gas from biomass gasification. Journal of Power Technologies 2015, nr 95(1), str. 73-78
[7] Skorek-Osikowska A, Bartela Ł, Kotowicz J, Sobolewski A, Iluk T. Remiorz L.: The influence of the size of the CHP system integrated with a biomass fuelled gas generator and piston engine on the thermodynamic and economic effectiveness of electricity and heat generation. Energy 2014, nr 67, str. 328-340
[8] Kalina J.; Integrated biomass gasification combined cycle distributed generation plant with reciprocating gas engine and ORC. Applied Thermal Engineering 2011, nr 31, str. 2829-2840
[9] Remiorz L., Kotowicz J., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A.: Metodologia numerycznego modelowania obiegów Stirlinga. Rynek Energii 2015;121(6):53-57.
[10] Remiorz L., Bartela Ł., Kotowicz J.: An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification. Rynek Energii 2014,115(6):132-138
[11] Skorek J, Kalina J.: Gazowe układy kogeneracyjne. Warszawa: WNT; 2005.
[12] Kotowicz J.: Elektrownie gazowo-parowe. Kaprint, Lublin 2008.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fabd240b-2cf2-4160-9933-953d8d26a80d
Identyfikatory