Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa9d541c-aa61-469f-bc09-c50ab53dec9d

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na czas wiązania zapraw cementowych

Autorzy Kulesza, M.  Dębski, D. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN The influence of redispersible polymer powders on setting time of cementitious mortars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Redyspergowalne proszki polimerowe są powszechnie stosowanym w budownictwie dodatkiem chemicznym modyfikującym parametry zapraw budowlanych. Celem badań było porównanie wpływu dwóch wybranych proszków polimerowych różniących się budową chemiczną, na czas wiązania zaprawy cementowej. Analizowano szybkość propagacji fali ultradźwiękowej w twardniejącej zaprawie. Przeprowadzone badania pokazały, iż obecność redyspergowalnych proszków polimerowych w zaprawie powoduje opóźnienie wiązania cementu portlandzkiego – opóźnienie to jest proporcjonalne do ilości dodatku w zaprawie. Na podstawie analizy wyników zaproponowano uproszczony mechanizm tego opóźnienia.
EN Redispersible polymer powders are chemical additives commonly used in construction to modify the properties of mortars. The aim of the study was to compare the influence of two selected redispersible polymer powders of different chemical nature on setting time of cementitious mortar. Setting time was assessed throught the analysis of the propagation velocity of the ultrasonic wave in hardening mortar. Conducted research has shown that the presence of redispersible polymer powders in mortars can cause the setting time retardation of Portland cement – the retardation correlates with the amount of additive in mortar. The simplifed mechanism of this retardation is proposed based on the analysis of experimental results.
Słowa kluczowe
PL zaprawa cementowa   modyfikacja   metylohydroksyetyloceluloza   MHEC   polimer redyspergowalny   czas wiązania   badanie ultradźwiękowe  
EN cementitious mortar   modification   methyl hydroxyethylcellulose   MHEC   redispersible polymer powder   setting time   ultrasonic test  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 11
Strony 138--140
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab.
Twórcy
autor Kulesza, M.
autor Dębski, D.
  • Atlas sp. z o.o.
Bibliografia
[1] Beeldens A., D. Van Gemert, H. Schorn,Y. Ohama, L. Czarnecki. 2005. „From microstructure to macrostructure: an integrated model of structure formation in polymer-modified concrete”. Materials and Structures 38 (280): 601 – 607. DOI: 10.1617/14215.
[2] Betioli A. M., J. Hoppe Filho, M. A. Cincotto, P. J. P. Gleize, R. G. Pileggi. 2009. „Chemical interaction between EVA and Portland cement hydration at early-age”. Construction and Building Materials 23 (11): 3332 – 3336. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2009.06.033.
[3] Khayat Kamal. 1998. „Viscosity-Enhancing Admixtures for Cement-Based Materials – An Overview”. Cement and Concrete Composites 20: 171 – 188. DOI: 10.1016/S0958-9465(98)80006-1.
[4] Kong Xiangming, Sebastian Emmerling, Joachim Pakusch, Markus Rueckel, Jörg Nieberle. 2015. „Retardation effect of styrene-acrylate copolymer latexes on cement hydration”. Cement and Concrete Research 75: 23 – 41. DOI: 10.1016/j.cemconres.2015.04.014.
[5] Kotwica Łukasz, Jan Małolepszy. 2009. „Wpływ redyspergowalnych proszków kopolimeru octan winylu – etylen na hydratację cementu”. Cement, Wapno, Beton 29 (6): 282 – 291.
[6] Ohama Yoshihiko. 1998. „Polymer-based admixtures”. Cement and Concrete Composites 20 (2-3): 189 – 212. DOI: 10.1016/S0958-9465 (97) 00065-6.
[7] Patural Laetitia, Philippe Marchal, Alexandre Govin, Philippe Grosseau, Bertrand Ruot, Olivier Devès. 2011. „Cellulose ethers influence on water retention and consistency in cement-based mortars”. Cement and Concrete Research 41 (1): 46 – 55. DOI10.1016/j.cemconres.2010.09.004.
[8] Pourchez J., P. Grosseau, R. Guyonnet, B. Ruot. 2006. „HEC influence on cement hydration measured by conductometry”. Cement and Concrete Research 36 (9): 1777–1780. DOI 10.1016/j.cemconres.2006.06.002.
[9] Schulze Joachim, Otmar Killermann. 2001. „Long-term performance of redispersible powders in mortars”. Cement and Concrete Research 31: 357 – 362. DOI 10.1016/S0008-8846(00)00498-1.
[10] Silva Denise A., Paulo J. M. Monteiro. 2006. „The influence of polymers on the hydration of portland cement phases analyzed by soft X-ray transmission microscopy”. Cement and Concrete Research 36 (8): 1501–1507. DOI 10.1016/j.cemconres.2006.05.010.
[11] Singh N.K., P.C. Mishra, V.K. Singh, K.K. Narang. 2003. „Effects of hydroxyethyl cellulose and oxalic acid on the properties of cement”. Cement and Concrete Research 33 (9): 1319 – 1329. DOI10.1016/S0008-8846(03)00060-7.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa9d541c-aa61-469f-bc09-c50ab53dec9d
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.11.54