PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena możliwości wykorzystania rezerw zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych do łagodzenia skutków suszy w rolnictwie

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Assessment of the possibility of using reserves of disposable groundwater resources to mitigate the effects of drought in agriculture
Konferencja
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology : XIX Sympozjum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie danych z bazy GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 ustalono optymalne warunki dla intensywnego poboru wody studniami wierconymi z poziomów wodonośnych podczas długotrwałej suszy hydrologicznej na obszarze pasa nizin środkowopolskich o najniższych w kraju opadach atmosferycznych i głębokich niedoborach wody na terenach upraw rolnych w okresie suszy. Zależnie od warunków hydrogeologicznych i rodzaju gleb, pobór z pojedynczej studni może w okresie głębokiej suszy hydrologicznej pokryć wysokie niedobory wody na terenach upraw rolnych na powierzchni najczęściej 15–50 ha, natomiast czas odbudowy retencji sczerpanych zasobów w ujętym poziomie wodonośnym wyniesie najczęściej 1–5 lat.
EN
Based on the GIS database for the 1: 50,000 Hydrogeological Map of Poland, the optimum conditions have been established for intensive water abstraction by drilled wells from aquifers during a long-lasting hydrological drought in the central regions of the Polish Lowlands. It is the area of country’s lowest precipitation and high water deficits for agriculture during droughts. Depending on the hydrogeological conditions and the type of soils, water abstraction from a single well can cover high water deficit for agriculture during a period of deep hydrological drought in an area of most frequently 15–50 hectares. The time of retention recovery in the aquifer for depleted resources will usually be 1–5 years.
Rocznik
Strony
51--57
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, piotr.herbich@pgi.gov.pl
Bibliografia
 • 1. ATLAS niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce – ITP Falenty. Internet: http://www.itep.edu.pl/Wyswietlarka_ map/Mapy_HTML/Mapy.htm (dostęp: lipiec 2019).
 • 2. BAZA GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Internet: https://www.pgi.gov.pl/psh/dane-hydrogeologiczne-psh/ 947-bazy-danych-hydrogeologiczne/8888-dane-hydrogeol ogiczne-mhp.html (dostęp: lipiec 2019).
 • 3. DĄBROWSKI S., PRZYBYŁEK J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań
 • 4. HERBICH P., MORDZONEK P., PRZYTUŁA E., 2017 – Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w Polsce. Państw. Inst. Geol.–PIB, Warszawa. Internet: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne- psh/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych.html (dostęp: lipiec 2019).
 • 5. HERBICH P., 2018 – Określenie możliwości poboru wód podziemnych na cele nawodnień rolniczych oraz okresowego łagodzenia skutków suszy gospodarczej. Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2017 r. Synteza. Państw. Inst. Geol.– PIB, Warszawa. Internet: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/ najnowsze-publikacje/5951-synteza-psh-2017.html (dostęp: lipiec 2019).
 • 6. KĘPIŃSKA-KASPRZAK M., 2015 – Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą. Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań.
 • 7. RODZOCH A., 2008 – Przeglądowa mapa wskaźnika odnawialności zasobów pierwszego poziomu wodonośnego. HYDROEKO, Warszawa. Arch. MHP w PIG-PIB, Warszawa.
 • 8. INSTRUKCJA opracowania i komputerowej edycji Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, 1999 – Praca zbiorowa. Państw. Inst. Geol.–PIB, Warszawa.
 • 9. ROZPORZĄDZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dn. 2.04.2014 r. Poz. 2129 (§14. Ust 1, 2).
 • 10. STUCZYŃSKI Tomasz i in., 2007 – Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 7: 1–39.
 • 11. USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU RP 2001 Nr 115 poz. 1229, DzU RP. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1566; w szczególności: Art.10 ust.2, Art.31 ust.1 pkt 1, Art.183–185, Art.315 ust.3).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fa9c4715-d4a2-4da4-aa8c-ed527fbf98ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.