PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Świadectwa charakterystyki energetycznej w teorii i praktyce

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Energy performance certificates – theory and practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule opisano obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Określono metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynku. Przedstawiono kwestie sporne w zakresie metod stosowanych do obliczeń.
EN
The article covers the legislation currently in force with regard to energy performance certificates for buildings. A methodology for calculating the energy performance of buildings is defined. Certain matters of dispute are presented in relation to the applied calculation methods.
Czasopismo
Rocznik
Strony
20--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
autor
 • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2002/91/We Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 • 2. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (DzU nr 191, poz. 1373).
 • 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (DzU z 2014 r. poz. 1200, z późn. zm.).
 • 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2017 r. poz. 1332).
 • 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w spra-wie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18 czerwca 2010 r., str. 13).
 • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (DzU poz. 376, z późn. zm.).
 • 7. A. Bazan-Bulanda, „Wdrażanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków”, Handel Wewnętrzny specjalny (lipiec–sierpień) tom 3/2012, s. 19–27.
 • 8. REAS – Raport: Rynek mieszkaniowy w Polsce IV kwartał 2016 r.
 • 9. REAS – Raport: Rynek mieszkaniowy w Polsce IV kwartał 2015 r.
 • 10. REAS – Raport: Rynek mieszkaniowy w Polsce II kwartał 2017 r.
 • 11. M. Strzeszewski, „Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik”, Wyd. drugie, Warszawa 2010.
 • 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU z 2014 r., poz. 888).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposób sporządzania i wzory świadectw ich charakterystyki energetycznej (DzU nr 201, poz. 1240, z późn. zm.)
 • 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422).
 • 15. Ministerstwo Gospodarki, „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, Warszawa 2009.
 • 16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.).
 • 17. Rzeczpospolita Polska, „Szósty Raport Rządowy i Pierwszy Raport Dwuletni dla Konfe-rencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu”, Warszawa 2013.
 • 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (DzU poz. 246, z późn. zm.).
 • 19. PN-EN 15193, „Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia”.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fa9befd2-4f9f-413d-a243-a380cbbebbd6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.