Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa936719-8137-46a5-b489-5925c222a1f5

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju

Autorzy Jaźwińska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The efficiency of the strategy of sustainable development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszono aspekty związane z efektywnością strategii zrównoważonego rozwoju. Wskazano różnice pomiędzy efektywnością a skutecznością. Zwrócono uwagę na elementy dotyczące zarówno strategii, jak i idei zrównoważonego rozwoju. Jako ściśle zintegrowaną z koncepcją zrównoważonego rozwoju opisano również społeczną odpowiedzialność biznesu. Publikacja zawiera wyniki badań własnych dotyczących zrównoważonego rozwoju – strategii priorytetowej wybranego przedsiębiorstwa branży piwowarskiej. Wyszczególniono bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą pojawić się podczas realizowania strategii zrównoważonego rozwoju.
EN The paper discusses aspects related to the effectiveness of the sustainable development strategy. It indicates differences between efficiency and effectiveness. Attention is paid to the elements of strategy and sustainable development. Described as tightly integrated with the concept of sustainable development is also corporate social responsibility. The publication contains the results of research on sustainable development – the strategy of a company in the brewing industry. The article lists internal and external barriers that may arise during the implementation of the sustainable development strategy.
Słowa kluczowe
PL efektywność   strategia przedsiębiorstwa   zrównoważony rozwój   społeczna odpowiedzialność biznesu  
EN efficiency   corporate strategy   sustainable development   corporate social responsibility  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Rocznik 2016
Tom Nr 71
Strony 151--164
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz., rys.
Twórcy
autor Jaźwińska, D.
  • Doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
1. Adamiecki, K. (1970). Znaczenie społeczne pracy i inżyniera w przemyśle. In: Heidrich, Z., Adamiecki, K., O nauce organizacji. Wybór pism. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 107-139.
2. Aras, G., Crowther, D. (2010). Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility. UK: Gover Publishing Limited, MPG Books Group.
3. Bartkowiak, P. (2008). Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
4. Burnes, B. (2004). Managing Change. Pearson Education.
5. Carroll, A.B. (1999). Corporate Social Responsibility. Business and Society, 38/3, Sep., 268-295.
6. Dupont, C., Oberthür, S. (2015). Decarbonization in the European Union: Internal Policies and External Strategies. UK: Palgrave Macmillan.
7. Hilty, L.M., Seifert, E.K., Treibert, P. (2005). Information Systems for Sustainable Development. Idea Group Publishing.
8. Survio (2016). Pobrano z: http://www.survio.com/pl.
9. Iraldo, F., Testa, F., Frey, M. (2009). Is an environmental management system able to influence environmental and competitive performance? The case of the eco-management and audit scheme (EMAS) in European Union. Journal of Cleaner Production, 17, 1444-1452.
10. Jaźwińska, D. (2013). Korzyści i koszty wynikające z wdrożenia systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 61, 47-60.
11. Jaźwińska, D., Wyrwicka, M.K. (2014). Zrównoważony rozwój a system EMAS. In: Wachowiak, P., Winch, S. (red.). Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Warszawa: SGH, 31-42.
12. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). The Strategy – Focused Organization. Massachusetts, Boston: Harvard Business School Press.
13. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2011). Mapy strategii w biznesie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
14. Kates, R.W., Parris, T.M., Leiserowitz, A.A. (2005). What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. Science and Policy for Sustainable Development, 47 (3), 8-21.
15. Kowal, W. (2013). Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji. Organizacja i Kierowanie, 4 (157), 11-23.
16. Kurczewska, A. (2012). Przedsiębiorczość społeczna jako nowy kierunek rozwoju świata. Przegląd Organizacji, 12, 12-15.
17. Larson, B.A. (2007). Sustainable Development Research Advances. Nova Science Publishers.
18. Lipsey, R.G., Nakamura, A.O. (Ed.) (2006), Services Industries and the Knowledge-based Economy. Canada: University of Calgary Press.
19. Mann, C.L., Rosen, D.H. (2001). The New Economy and APEC. Washington: The Institute for International Economics.
20. Martyniak, Z. (2002). Historia myśli organizatorskiej. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
21. Morriss, A.P., Bogart, W.T., Meiners, R.E., Dorchak, A. (2011). The False Promise of Green Energy. Washington, D.C.: Cato Institute.
22. Muradov, N. (2014). Liberating Energy from Carbon: Introduction to Decarbonization. New York: Springer Science & Business Media.
23. Norton, B.G. (2007). Ethics and sustainable development: an adaptive approach to environmental choice. In: Atkinson, G., Dietz, S., Neumayer, E. Handbook of Sustainable Development. UK: Edward Elgar Publishing, 27-44.
24. Nycz-Wróbel, J. (2016). Znaczenie implementacji Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w kontekście kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 7, 618-630.
25. Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
26. VIII Ranking Odpowiedzialnych Firm 2014. Pobrane z: http://odpowiedzialny-biznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/CSR_2014_dodatek1.pdf (11.07.2015).
27. IX Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015. Pobrane z: http://odpowiedzialny-biznes.pl/wp-content/uploads/2015/04/Ranking-Odpowiedzialnych-Firm-2014.pdf (08.11.2016).
28. X Ranking Odpowiedzialnych Firm 2016. Pobrane z: http://odpowiedzialny-biznes.pl/wp-content/uploads/2016/05//ROF-dodatek-DGP.pdf (08.11.2016).
29. Reis, T.H. (2011). Compensation for Environmental Damages under International Law. Netherlands: Wolters Kluwer.
30. Robert, M. (2006). Nowe myślenie strategiczne. Warszawa: MT Biznes.
31. Rossa, S.A. (2008). Sustainable Development Handbook. London: The Fairmont, 700 Indian Trail.
32. Samborski, A. (2012). Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności. Przegląd Organizacji, 1, 14-17.
33. Skrzypek, E. (2012). Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 262, Wrocław, 313-325.
34. Skurzyńska-Sikora, U. (2008). Poprawa efektywności organizacji przy wykorzystaniu modelu PEMM. Organizacja i Zarządzanie, 3, Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, 5-17.
35. Tladi, D. (2007). Sustainable Development in International Law: An Analysis of Key Enviro-Economic Instruments. Pretoria University Law Press.
36. Wasilewski, A. (2013). Ochrona środowiska jako determinanta współczesnego publicznego prawa gospodarczego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXV, 2, 5-14.
37. Witecka, J. (2007). Biznes, 9, Warszawa: PWN.
38. Wójcik, G.P. (2015). Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji. In: Borys, T., Bartniczak, B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, 377. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 103-115.
39. Wyrwicka, M.K., Jaźwińska, D. (2015). EMAS jako narzędzie implementacji zrównoważonej produkcji. Logistyka, 3, 5853-5858.
40. Wyrwicka, M.K., Jaźwińska, D. (2016). The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA. Research in Logistics & Production, 4, 299-307.
41. Zimniewicz, K. (2014). Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna. Warszawa: PWE.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa936719-8137-46a5-b489-5925c222a1f5
Identyfikatory
DOI 10.21008/j.0239-9415.2016.071.14