Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa7a5ae1-ce53-4347-bd69-bc64f6e14d0e

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Szacowanie zasobów złóż węglowodorów przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych

Autorzy Czwarkiel, P.  Misztak, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Evaluation of resources of hydrocarbon reservoirs using advanced computing methods
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W procesie eksploatacji węglowodorów zachodzi potrzeba aktualizowania zasobów geologicznych. Największą i najbardziej wiarygodną pulą danych, jaką dysponuje przedsiębiorca są dane eksploatacyjne, tj.: ciśnienia ruchowe, ilość wydobywanych węglowodorów, ilość wydobywanej wody złożowej, skład wydobywanego medium. W PGNiG używamy programu IHS Harmony, który jest przeznaczony do analizy danych produkcyjnych i służy do określenia zarówno pierwotnych zasobów geologicznych, jak i wydobywalnych. Ponadto rozpoznaje skin, przepuszczalność i wielkość strefy drenażu. Program IHS Harmony posiada kilka modułów matematycznych. W szczególności najbardziej przydatny to moduł Flowing Material Balance (bilans materiałowy dynamiczny) oraz Type Curve Analysis (porównanie wyników z krzywymi wzorcowymi).
EN In progress of hydrocarbon exploitation we have to update geological resources of reservoir. The biggest and the most credible amount of data which company has are production data such as: dynamic pressure, quantity of hydrocarbons and water, composition of exploitated medium. In PGNiG we use software titled IHS Harmony, which is designed for analysis of production data and it’s useful for determination of primary geological resources as well as expected ultimate recovery. Moreover it can recognise skin effect, permeability and radius of drainage area. IHS Harmony software has several mathematical modules. Especially the most useful is module called Flowing Material Balance and Type Curve Analysis.
Słowa kluczowe
PL węglowodory   szacowanie   dane eksploatacyjne  
EN hydrocarbons   evaluation   production data  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 507--511
Opis fizyczny wykr.
Twórcy
autor Czwarkiel, P.
  • PGNiG S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji, Dział Geologii Złożowej
autor Misztak, P.
  • PGNiG S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji, Dział Geologii Złożowej
Bibliografia
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa7a5ae1-ce53-4347-bd69-bc64f6e14d0e
Identyfikatory