Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa7727bf-1ee9-4a83-a21d-98159a9f381c

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Innowacyjność usług logistycznych a konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku TSL

Autorzy Zagożdżon, B. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN Innovation of logistic services and competitiveness of enterprise on TSL market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co decyduje o pozycji przedsiębiorstwa na rynku, a tym samym ma wpływ na jego konkurencyjność. Innowacyjność usług logistycznych w prostym ujęciu sprowadza się do oferowania klientom nowych usług i do poszerzania zakresu usług dotychczas świadczonych. W zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstwa, na który wpływ mają umiejętności i kwalifikacje pracowników, zasoby rzeczowe i wyposażenie techniczne, oferuje ono klientom standardowe usługi logistyczne lub kompleksowe pakiety usług. Uwzględniając zasadnicze cele innowacji, wśród których szczególnie istotny jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku, w artykule przeanalizowano związek innowacyjności usług logistycznych świadczonych przez firmy TSL z dynamiką ich przychodów. Jakkolwiek dynamika przychodów jest tylko jednym z czynników wskazujących na wzrost konkurencyjności, to o jego wyborze przesądziła syntetyczna forma artykułu.
EN In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of attractiveness of commodity and favor, which decide about position of firm in the environment and so has an influence on its competitiveness. Innovative of logistical favor is going to offer clients a new favors and widen range showed so far. This, what differentiates logistical favor and simultaneously shows their innovative is a range of operation offered is within the confines of basic favor – transport and storage. Innovative of logistical favor has been followed on example of TSL enterprise. taking into consideration purposes of innovations among which is incrementation of competitiveness of enterprise on market, they analyzed the relation of innovative of logistical favor with the dynamics of income of researched firms. Dynamics of income is just one of factor showing incrementation of competitiveness, about its choice decided a synthetic form of this article.
Słowa kluczowe
PL usługa logistyczna   innowacyjność usług logistycznych   rynek TSL   konkurencyjność przedsiębiorstw  
EN logistic service   innovation of logistics services   TSL market   competitiveness of enterprises  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 305--316
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Zagożdżon, B.
  • Politechnika Radomska
Bibliografia
1. Brdulak H., Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport Spedycja” 2003, nr 2/5, 26 czerwca 2003.
2. Brdulak H., Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport Spedycja” 2005, nr 2, 23 czerwca 2005.
3. Brdulak H., Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport Spedycja” 2007, nr 2, 14 czerwca 2007.
4. Brdulak H., Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, „Rzeczpospolita” – dodatek „LTS Logistyka Transport Spedycja” 2009, nr 2, 19 czerwca 2009.
5. Kompendium wiedzy o logistyce, red. E. Gołembska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1999.
6. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
7. Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, PWN, Warszawa 1995.
8. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa7727bf-1ee9-4a83-a21d-98159a9f381c
Identyfikatory