Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa4cf170-5f3b-450e-ad22-1e237dc5ff97

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Wyrównywanie obciążeń uzwojeń transformatora prostownikowego podstacji trakcyjnej

Autorzy Kulesz, Barbara  Sikora, Andrzej 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Balancing the winding loads of traction substation rectifier transformer
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jeśli w pojeździe trakcyjnym są zastosowane silniki asynchroniczne zasilane z falowników, to fakt ten nie wpłynie znacząco na jakość ich pracy ze względu na odfiltrowanie napięcia wejściowego falownika w obwodzie pośredniczącym (filtrze wejściowym) falownika. Niemniej występujące w napięciu wyjściowym prostownika wyższe harmoniczne napięcia, zależne nie tylko od liczby pulsów układu przekształcającego transformator-prostownik, ale i od parametrów jakościowych napięcia zasilania transformatora (w sensie np. poziomu THD) powodują odkształcenie prądów pobieranych z sieci przez transformator, dając de facto efekt „wstrzyknięcia” do sieci wyższych harmonicznych prądu, co z kolei powoduje dalsze odkształcenie napięcia sieciowego. W artykule proponuje się pewną procedurę wyrównywania obciążeń prądowych poszczególnych uzwojeń wtórnych transformatora, co w efekcie powinno zapewnić zmniejszenie wartości THD prądu pobieranego z sieci. Procedura ta wymaga dostosowywania napięć strony wtórnej transformatora do bieżących warunków zasilania.
EN If inverter-fed asynchronous motors are used in drive system of a traction vehicle (e.g. tram), then motor performance will not be significantly influenced by distorted input voltage, since this voltage is filtered in DC link circuit of the inverter. However, voltage higher harmonics which are present in rectifier’s output circuit (which depend on number of pulses of transformation circuit consisting of multi-phase transformer and rectifier as well as quality parameters of transformer’s supply voltage, such as THD coefficient) cause deformation of network currents. This means that power network is “injected” with higher current harmonics and this in turn results in further deformation of network voltage. The authors propose a certain procedure for balancing the loading of rectifier transformer’s secondary windings, this helps to attenuate THD coefficient in network current. This procedure requires that transformer’s secondary voltages are adjusted to existing supply conditions.
Słowa kluczowe
PL trakcja elektryczna   transformator prostownikowy   napięcie odkształcone   wyrównywanie obciążeń  
EN electric traction   rectifier transformer   distorted voltage   load balancing  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 39--43
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kulesz, Barbara
  • Politechnika Śląska, Gliwice
autor Sikora, Andrzej
  • Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
[1]. PN-EN 60076-1:2011 - wersja angielska. “Transformatory. Wymagania ogólne”. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
[2]. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania system elektroenergetycznego, Dziennik Ustaw 2007, nr 93, poz.623
[3]. Sikora A.; Kulesz B.; Grzenik R. Dwunastopulsowe i dwudziestoczteropulsowe układy przetwarzania napięcia przemiennego na napięcie stałe. Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka, 2015, 3: 29--64.
[4]. Sikora A., Kulesz B.: Racjonalne przetwarzanie napięcia - czy budować układy 24-pulsowe?. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Komel-BOBRME Nr 2/2014, Katowice 2014, str. 29-34.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa4cf170-5f3b-450e-ad22-1e237dc5ff97
Identyfikatory