Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa3e48b1-b25c-4cdd-8030-b853cb28d328

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kształtowanie przepływów informacyjno-materiałowych w procesach dystrybucji w perspektywie marketingowej kategorii produktów

Autorzy Kozioł, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The evolution of information and communication flow in distribution of materials in the category management perspective
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówione zostało zagadnienie kształtowania przepływów informacyjno-materiałowych w połączeniu z koncepcją marketingowej kategorii produktów. Podejście takie wskazuje na potrzebę przeformatowania struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach i dopasowania ich do celów związanych z logistyka kategorii produktów. Główne wnioski wypływają ze zmiany postrzegania powiazania popytu na produkty w dystrybucji, co kształtuje decyzje w obszarze zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem, a co za tym idzie, podziału ról i zadań logistycznych w przedsiębiorstwie. Zmiany te mają charakter jakościowy i mogą mieć decydujące znaczenie dla budowania systemów dystrybucji przedsiębiorstw handlowych.
EN Paper discussed the issue of shaping the information and material flows in combination with marketing product category management. This approach highlights the need for reformatting the organizational structures in companies and match them to purposes related to the logistics of product categories. The main conclusions flow from the altered perception linking the demand for products in the distribution, logistics management decisions what shapes the company and, consequently, the Division of roles and tasks in the enterprise. These changes has qualitative nature and can be crucial to build distribution systems traders.
Słowa kluczowe
PL kategoria produktu   zarządzanie kategoriami   marketingowa kategoria produktu   proces dystrybucji   przepływ informacyjny  
EN product category   category management   marketing product category   distribution process   information flow  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1525--1528, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., schem.
Twórcy
autor Kozioł, A.
Bibliografia
1. Szołtysek J., Twaróg S., Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki, Studia Ekonomiczne vol.175, 2013.
2. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003.
3. Fey P., Logistic – Management und Integrierte Unterneh-mensplanung, Verlag Barbara Kirsch, Munchen, 1989.
4. Sołtysik M., Świerczek A., Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
5. Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw, [w:] Rutkowski K. (red.), Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
6. Pfohl H. Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
7. Kramarz M., Modelowanie symulacyjne kooperacji przedsiębiorstw w sieci dystrybucji, Logistyka 4, 2011.
8. Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana. Metody, techniki analizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
9. Kozioł A., Czynniki wpływające na tworzenie marketingowej kategorii produktów w procesie dystrybucji na przykładzie sektora budowlanego, Autobusy technika, eksploatacja, systemy transportowe 6/2017, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., ISSN 1509-5878;
10. Kobyłt A., Bujak A., Etapy tworzenia struktur kategorii produktów i obszary zarządzania logistycznego oparte o strukturę kategorii w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym, Czasopismo „Technika Transportu Szynowego” 12/2015 s.762-795, Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o, ISSN 1232-3829;
11. Kobyłt A., Bujak A., Struktura kategorii produktów a logistyka w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11/2013
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-fa3e48b1-b25c-4cdd-8030-b853cb28d328
Identyfikatory