Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f98cafee-624f-419d-9bd7-0e1559da1d27

Czasopismo

Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie

Tytuł artykułu

Ekonomiczna ocena doboru technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody do warunków złożowych

Autorzy Kozioł, W.  Lieske, C.  Borcz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Economic evaluation of the selection of technologies for the underwater extraction of gravel and sand aggregates to the reservoir conditions
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule podano podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne (wydajność, koszty) wydobycia kruszyw żwirowo--piaskowych dla wybranych, najczęściej stosowanych typów pogłębiarek i czterech różnych złóż. Dane eksploatacyjne zebrano z kopalń kruszyw w Polsce i w Niemczech. Następnie przeprowadzono porównawczą ocenę techniczną i ekonomiczną doboru technologii wydobycia dla przykładowo wybranego złoża kruszywa żwirowo-piaskowego.
EN The article presents basic technical and economic indicators (productivity, costs) of gravel and sand aggregate extraction for the most commonly used types of dredgers and four different deposits. The operational data were collected from aggregate mines in Poland and Germany. Then a comparative technical and economic evaluation of the selection of extraction technologies for exemplary selected gravel and sand aggregate was carried out.
Słowa kluczowe
PL kruszywo żwirowe   kruszywo piaskowe   pogłębiarka   technologia wydobywania  
EN gravel aggregates   sand aggregate   dredgers   extraction technologies  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
Rocznik 2017
Tom Nr 3
Strony 12--16, 85--89
Opis fizyczny Biblior. 5 poz., il.
Twórcy
autor Kozioł, W.
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
autor Lieske, C.
  • Open Grid Europe GmbH
autor Borcz, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
1. Goleniewska J.: Eksploatacja żwirów spod lustra wody na przykładzie katowickich kopalni kruszyw. Praca magisterska (niepublikowana), AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2010.
2. Jacaszek C.: Metoda doboru technologii urabiania złóż żwirowo--piaskowych spod wody. Praca doktorska (niepublikowana), AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2015.
3. Kozioł W., Machniak Ł., Ciepliński A.: Technologie wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody. „Przegląd Górniczy”, nr 7-8/2011.
4. Lieske C., Kozioł W., Borcz A.: Eksploatacja kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody – porównanie technologii. Część 1. „Przegląd Górniczy”, nr 4/2017.
5. Lieske C., Kozioł W., Borcz A.: Eksploatacja kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody – porównanie technologii. Część 2. „Przegląd Górniczy”, 5/2017.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f98cafee-624f-419d-9bd7-0e1559da1d27
Identyfikatory