Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f986e252-536f-4eb3-bb0b-9d04aef83c4c

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Dobre praktyki w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego w krajach europejskich

Autorzy Załoga, E.  Kuciaba, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Best practices for inland water transport development in european countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych transportu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych w poszczególnych krajach członkowskich.
EN In the European Union can be found examples of good practice in the development of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of this mode of transport in the transport market. They are related to the development of intelligent transport systems, the implementation of financial support mechanisms, the development of intermodal transport and the reduction of external costs of transport. The experience of European countries in the functioning and development of the inland waterway transport can be a valuable help in developing and implementing model solutions for individual Member States.
Słowa kluczowe
PL transport wodny śródlądowy   dobre praktyki   polityka transportowa  
EN inland waterway transport   best practices   transport policy  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 63--73
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Załoga, E.
  • Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, emilia.kuciaba@wzieu.pl
autor Kuciaba, E.
  • Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, emilia.kuciaba@wzieu.pl
Bibliografia
1. Benchmarking Intermodal freight transport, OECD 2002, www.internationaltransport- forum.org/pub/pdf/02BenchmarkingE.pdf.
2. Benchmarking and Best Practices in Transport Sector, red. E. Marciszewska, J. Pieriegud, Warsaw School of Economics, Warsaw 2009.
3. Europäische Binnenschifffahrt. Marktbeobachtung nr 18, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 2014.
4. http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/statistics-illustrated.
5. Medium and Long Term Perspectives of IWT in the European Union, Final Report, NEA, CE Deft, Planco, MDS Transmodal, Viadonau, Zoetermeer 2011.
6. www.efreightproject.eu.
7. www.elwis.de.
8. www.naiades.info.
9. www.ris-odra.pl.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f986e252-536f-4eb3-bb0b-9d04aef83c4c
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-04