Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f9812532-fe76-465f-ae01-ed7e8048905f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza ugięć płyty sprężystej Kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu Własowa pod impulsem siły

Autorzy Ataman, M.  Szcześniak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Vibrations of elastic Kirchhoff plate resting on inertial Vlasov foundation forced by impulse of force
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy drgań sprężystej płyty Kirchhoffa poddanej działaniu impulsu siły. Rozważana płyta jest przegubowo podparta na obwodzie i dodatkowo spoczywa na trójparametrowym podłożu Własowa. Zaprezentowane wyniki uzyskano wykorzystując rozwiązanie analityczne z pracy autorów [1], które zaprogramowano na komputerze stosując pakiet MATHEMATICA. Opracowanie stanowi poszerzenie referatu [1] zawierające przykłady obliczeniowe.
EN The paper deals with vibrations of the elastic Kirchhoff plate resting on the inertial Vlasov foundation. Inertial model of foundation is defined by three parameters: k₀, c₀, and m₀. The plate is subjected to the impulse of force. Forced and natural vibrations of the plate are analysed. On the basis of presented solution the qualitative and quantitative effect of inertial Vlasov foundation on the nature of deflection of plate can be determined. Numerical examples are performed using solution of the problem presented in another paper of authors [1]. Diagrams are obtained by mean of Mathematica software.
Słowa kluczowe
PL ugięcia płyty Kirchhoffa   obciążenie impulsowe   podłoże Własowa  
EN deflections of the Kirchhoff plate   impulse loading   Vlasov foundation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 537--540
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ataman, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Szcześniak, W.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
Bibliografia
1. Ataman M., Szcześniak W., Drgania płyty sprężystej Kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu Własowa wymuszone impulsem siły, Autobusy, ibidem.
2. Ataman M., Szcześniak W., Drgania belki Eulera na inercyjnym podłożu Własowa-Leontiewa pod wpływem impulsu siły, Autobusy, ibidem.
3. Nowacki W., Dynamika Budowli, Arkady, Warszawa 1972.
4. Szcześniak W., Drgania płyty pod wpływem obciążenia impulsowego, 5th Ukrainian-Polish Seminar „Theoretical Foundations of Civil Engineering”, OWPW, Warszawa 1997 str. 386-392.
5. Gryboś R., Teoria uderzenia w dyskretnych układach mechanicznych, PWN, Warszawa 1969.
6. Gryboś R., Stateczność konstrukcji pod obciążeniem udarowym, PWN, Warszawa, 1980.
7. Ataman M., Szcześniak W., Ugięcia płyty Kirchhoffa spoczywającej na podłożu Winklera spowodowane obciążeniem impulsowym, Logistyka 3/2014 str. 122-130.
8. Власов В.З., Леонтев Н.Н., Балки, плиты и оболочки на упругом основании, Г.И.Ф.М.Л., Москва, 1960.
9. Ataman M., Szcześniak W., Ugięcia płyty Kirchhoffa spoczywającej na podłożu Winklera spowodowane obciążeniem impulsowym, Logistyka 3/2014, str. 122-130.
10. Szcześniak W., Ataman M., Pojedynczy impuls na płycie Kirchhoffa, XVIII Polish-Russian-Slovak Seminar „Theoretical Foundation of Civil Engineering”, OWPW, Warszawa 2009, str. 157-164.
11. Szcześniak W., Ataman M., Grupy impulsów na płycie Kirchhoffa, XVIII Polish-Russian-Slovak Seminar „Theoretical Foundation of Civil Engineering”, OWPW, Warszawa 2009, str. 165-170.
12. Kozyra Z., Drgania belek i płyt wywołane uderzeniami, OWPW, Warszawa 2010.
13. Ataman M., Szcześniak W., Modified Vlasov-Leontiev model of elastic foundation, Computer Systems Aided Science and Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering, Monograph No121, Radom 2008, pp. 7-18.
14. Szcześniak W., Wybrane zagadnienia z dynamiki płyt, OWPW, Warszawa 2000.
15. Chattopadhyay S., Permanent indentation effects on the impact response of elastic plates, J. Acoust. Soc. Am. 82, 483, 1987.
16. Chattopadhyay S., Response of elastic plates to impact including the effect of shear deformation, Recent Advances in Engineering Science 127, 1977.
17. Filippow A.P., Udar po priamougolnoj płastinkie leżaszczej na uprugom osnowanij, Prikładnaja matematyka i mechanika, t.1, wypusk 2, 1937, str. 325-330.
18. Filippow A.P., Udar po krugowoj płastinkie leżaszczej na uprugom osnowanij, Prikładnaja matematyka i mechanika, t.2, wypusk 2, 1938, str. 261-275.
19. Новицкий В.В., Дельтафункция и ее применение в строительной механике, Расчет простраственных конструкций, выпуск VIII, 1962, Москва, стр. 207-244.
20. Кохманюк С.С. и другие, Динамика конструкций при воздействии кратковременных нагрузок, Наукова Думка, Киев 1989.
21. Galin L.A., Udar po twierdomu tełu nachodiaszczemusja na powier-chnosti sżymajemoj żedkosti, Prikł. Mat. i Mech., t.11, 1947, str. 547-550.
22. Sarkisjan W.S., K reszeniju zadacz o popierecznom uprugom udare szarom po anizotropnoj (nieortotropnoj) płastinkie i cilindriczeskoj obołoczkie, Niekotoryje zadaczy teorii uprugosti anizotropnogo teła. IEU, Erewań, 1970, str. 381-396.
23. Kaliski S., Drgania i fale, PWN, Warszawa 1966.
24. Dirac P.A., The physical interpretation of the quantum dynamic, Proceed. of the Royal Society of London. Series A, Vol. CXIII, No. 765, 1927, pp. 621-641.
25. Panowko J.G.: Wwiedienije w teorju mechaniczeskogo udara. Nauka, Moskwa 1977.
26. Jones N., Structural Impact, Cambridge University Press 1989.
27. Koller M.G., Elastic impact on sandwich plates, J. Appl. Mathem. And Physics (ZAMP) 37, 1986.
28. Stronge W.J., Impact Mechanics. Cambridge University Press 2000.
29. Enboa Ww, Jung-Cheung Yeh, Ching Shih Yen, Identification of impact forces at multiple locations on laminated plates, AIAA Jour-nal Vol. 32 No 12, 1994, pp. 2433-2439.
30. Timoshenko S.P., Zur Frage nach der wirkung eines Stosse auf einen Balken, Z. Mathem. And Physics (ZAMP) 62, pp. 198-209, 1913.
31. Wang Y.H., Tham L.G., Cheung Y.K., Beams and plates on elastic foundations: a review, Prog. Struct. Eng. Matter, 2005, 7, pp.174-182.
32. Pavlou D.G. et al., An exact solution of the plate on elastic foundation under impact loading, 3rd WSEAS International Conference on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, Spain, December 14-16, 2007, pp. 79-83.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f9812532-fe76-465f-ae01-ed7e8048905f
Identyfikatory