Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f9379549-a035-4b0d-86c8-cc41f2f60be6

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Przykład wykorzystania zbiornika przemysłowego na cele konstrukcji wsporczej budynku usługowo-mieszkalnego

Autorzy Szybiński, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Sample use of an industrial gas holder for the purpose of being applied as a support infrastructure for a residential-commercial building
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W obecnych czasach ze względu na fakt rozrastających się aglomeracji miejskich, a także wzrost ceny gruntów budowlanych często mamy do czynienia z potrzebą budowy obiektów w terenach trudno dostępnych lub na terenach już wcześniej zurbanizowanych, które pierwotnie, w szczególności po drugiej wojnie światowej, przeznaczone były na działalność przemysłową dużych zakładów produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono przykład możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury budowlanej na cele projektowanej inwestycji. W artykule przedstawiono przykład udanej realizacji obiektu budowlanego na zbiorniku przemysłowym. Opisano proces inwestycyjny, w którym autor odpowiadał za całość prac projektowych związanych z konstrukcją obiektu wraz z nadzorem autorskim.
EN Nowadays, due to the fact that the urban areas are constantly expanding, and due to the fact that the building grounds are more and more expensive, we often encounter a situation in which there is a need of erecting buildings in remote, hard to access areas or within the areas which had been urbanized earlier on, particularly the areas which originally, particularly after the World War Two, were to be used for industrial purposes, within the scope of needs of large industrial plants. The herein article presents the example possibilities, for using the existing building infrastructure, which can be used for the needs of the newly designed investment. In the article, a successful completion of a building based on an industrial gas holder has been presented. Investment process which involved the author has been described. The author of the present article has been responsible for all of the design works related to the object’s structure, along with author’s supervision.
Słowa kluczowe
PL budynek mieszkalno-usługowy   projekt budowlany   posadowienie   zbiornik przemysłowy   zbiornik podziemny   zbiornik gazu   konstrukcja wsporcza   stan techniczny   analiza nośności   wzmocnienie konstrukcji  
EN residential and commercial building   building design   foundation   industrial reservoir   underground reservoir   gas holder   supporting structure   technical condition   bearing capacity analysis   structure strengthening  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2015
Tom R. 86, nr 2
Strony 19--23
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Szybiński, J.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część C, Kowary październik 2007
[2] Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami
[3] Ekspertyza techniczna „Przemysłowego zbiornika podziemnego w Kowarach przy ul. Bielarskiej, dz. nr 640/5”, opracowanie mgr inż. Leopold Abratkiewicz, Jelenia Góra kwiecień 2012
[4] Projekt budowlany „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową zjazdu z drogi publicznej, ul. Bielarska, dz. nr 640/5, 58-530 Kowary, Jelenia Góra lipiec 2012
[5] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f9379549-a035-4b0d-86c8-cc41f2f60be6
Identyfikatory