Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f91a6397-afc7-4cf0-97e9-59901d293c72

Czasopismo

Magazyn Autostrady

Tytuł artykułu

Wypadek drogowy jako efekt złego stanu technicznego pojazdu

Autorzy Hadryś, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stanem technicznym pojazdu określa się ogół pewnych cech, które pozwalają poruszać się danym pojazdem w bezpieczny sposób. Jest to oczywiście związane ze sprawnością podstawowych układów, za pomocą których kierowca panuje nad pojazdem w każdej chwili, zarówno w czasie jazdy, jak i postoju.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   wypadek drogowy   stan techniczny pojazdu   badania techniczne pojazdów  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Magazyn Autostrady
Rocznik 2015
Tom Nr 1-2
Strony 48--53
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Hadryś, D.
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliografia
1. Walusiak S., Pietrzyk W., Sumorek A.: Ocena diagnostyczna stanu technicznego pojazdów samochodowych w wybranej stacji diagnostycznej. „MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Motorization and Power Industry in Agriculture", 5/2003.
2. Wypadki drogowe w Polsce w 2012 roku. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2013.
3. Zbiór raportów z lat 2003-2011. Wypadki drogowe w Polsce w … roku. Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa 2003-2011.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
5. http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/2376/dekra-2012—raport-o-samochodach-uzywanych.html [dostęp: 8.04.2014 r.].
6. http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/transport/nik-o-przyczynach-wypadkow-drogowych.html [dostęp: 10.04.2014 r.].
7. Hadryś D.: Wpływ naprawy powypadkowej metodami spawalniczymi na bezpieczeństwo bierne konstrukcji nośnych pojazdów. Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katowice 2009.
8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r., nr 98, póz. 602 z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2012 r., nr O, póz. 996 z późn. zm.).
10. http://profiauto.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/raport-na-potrzeby-kampanii-spolecznej-zimowy-pit-stop [dostęp: 11.04.2014 r.].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f91a6397-afc7-4cf0-97e9-59901d293c72
Identyfikatory