Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f90c867b-fd42-492b-aa18-38de4b42912a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim

Autorzy Abramowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł w syntetycznym ujęciu zawiera ocenę zmian sytuacji ekonomicznej PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. w latach 2010-2012, która doprowadziła spółkę do ograniczenia zdolności konkurowania na rynku transportowym. Spowodowało to konieczność ubiegania się przez zarząd spółki o pomoc finansową publiczną na restrukturyzację. W artykule omówiono zakres otrzymanej pomocy, plan restrukturyzacji spółki oraz jego realizację w latach 2012-2015 i uzyskane efekty. W końcowej części artykułu sformułowano rekomendacje, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Słowa kluczowe
PL PKS Ostrowiec Św. SA   finanse publiczne   restrukturyzacja PKS  
EN PKS in Ostrowiec Świętokrzyski SA   public finance   restructuring  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 6--9
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., wykr.
Twórcy
autor Abramowicz, A.
  • doktorant, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Abramowicz A., Efekty pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe", 2005, nr 11.
2. Abramowicz A., Percepcja komunikacji miejskiej w Łodzi, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 1-2.
3. Abramowicz M., Importance of 6s+1 system in lean the management and total productive maintenance on the example of a textile industry company, „Central European Review of Economics & Finance” 2015, Vol. 7, No. 1.
4. Dyr T., Abramowicz A., Projekt ebus jako instrument rozwoju transportu publicznego, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 7-8.
5. Dyr T., Czynniki Rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
6. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
7. Dyr T., Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 3.
8. Gemra S., Doświadczenia restrukturyzacji przedsiębiorstw PKS, „Problemy Ekonomiki Transportu" 1997, nr 3.
9. http://www.msp.gov.pl (dostęp z dnia 23.08.2016 r.).
10. http://www.radio.kielce.pl/pl/post-19345 (dostęp z dnia 29.08.2016 r.).
11. Pomoc państwa SA.33663 - Polska. Decyzja KE z lipca 2012 roku.
12. Sprawozdanie zarządu z działalności społki za rok obrotowy 2015 PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.
13. Sprawozdanie z działalności społki za rok obrotowy 2013 PKS w Ostrowcu Św. S.A.
14. Szewczuk A., Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu, ITS, Warszawa 2001.
15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych: Dz. U. 1996, Nr 118, poz. 561.
16. Ziołkowska K., Inwestycje infrastrukturalne jako czynnik wzrostu konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom 2014 [niepublikowana rozprawa doktorska].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f90c867b-fd42-492b-aa18-38de4b42912a
Identyfikatory