Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f90b0e0c-fa01-4f67-9cb4-2bf1eba11816

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Badania nad procesem ciągłego odlewania prętów ze stopu aluminium gatunku EN AW-8176 uzyskanych z przewodowego złomu

Autorzy Jabłoński, M.  Knych, T.  Kwaśniewski, P.  Kiesiewicz, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies of the continuous casting process of aluminum alloy bars in grade EN AW-8176 obtained from wire scrap
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zainteresowanie nowymi możliwościami odlewania aluminium, jako wsadu do procesu ciągnienia stosowanego na cele elektryczne, podyktowane jest nie tylko względami ekonomicznymi wynikającymi z rodzaju zastosowanej technologii odlewania i jej energochłonności, ale również stosunkowo dużymi możliwościami kształtowania ponadstandardowych właściwości samego materiału w linii odlewniczej. Poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu odlewania istnieje możliwość kształtowania struktury odlewu, co ma bezpośredni wpływ na poziom uzyskiwanych właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla aluminium gatunku EN AW-8176 otrzymanego dwiema metodami odlewania; przemysłowego, z linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi (C-P) oraz laboratoryjnego procesu ciągłego odlewania poziomego (Horizontal Continuous Casting). Porównano parametry procesu odlewania, zbadano makro- i mikrostrukturę odlewów oraz właściwości mechaniczno-elektryczne drutów przeciągniętych z wlewków. Wykazano, iż istnieje możliwość odlewania poziomego prętów aluminiowych przez krystalizator grafitowy o średnicy 14 mm z przewodowego złomu i uzyskać zbliżony poziom właściwości mechaniczno-elektrycznych drutów do materiału przemysłowego.
EN The interest of the new opportunities of aluminum casting, as the feedstock to the wire drawing process used for electrical purposes, is dictated not only by economic considerations arising from the type of the casting technology and its energy consumption, but also a relatively high potential development of non-standard properties of the material in the casting line. By appropriate selection of the parameters of the casting process it is possible to shape the structure of ingot, which has a direct effect on the mechanical and electrical properties of wires. This paper presents the results of the tests for aluminum grade EN AW-8176 prepared by two methods casting: industrial, of the continuous casting and rolling by Continuus-Properzi method (CP) and the laboratory of horizontal continuous casting process (Horizontal Continuous Casting). The casting process parameters were compared, macro-and microstructure of castings and mechanical and electrical properties of the wires obtained from ingots were examined. It has been shown that it is possible to cast the horizontal aluminum rods by graphite crystallizer of 14 mm diameter with wire scrap and get a similar level of mechanical and electrical properties of the wires for industrial material.
Słowa kluczowe
PL EN AW-8176   COP   odlewanie pręta   aluminium   złom  
EN EN AW-8176   HCC   aluminum   scrap   bar casting  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 8
Strony 417--421
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jabłoński, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Knych, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Kwaśniewski, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Kiesiewicz, G.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Totten G. E., MacKenzie D. S.: Handbook of Aluminum. USA, Wydaw. Taylor&Francis 2003, t. 1.
2. Belov N. A., Aksenov A. A., Eskin D. G.: Iron in aluminum alloys. USA, Wydaw. Taylor&Francis 2002.
3. Knych T.: Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria-Materiały-Aplikacje. Wydaw. AGH 2010.
4. Knych T., Jabłoński M., Uliasz P.: Badania nad procesem ciągnienia drutów Al z walcówki w różnym stanie początkowym uzyskiwanej w linii Continuus Properzi. Rudy Metale 2008, t. 53, nr 1, s. 20-29.
5. Brocato C.M.: Technological jump in aluminum ingot production. Materials Science Forum, 2010, t. 630.
6. Properzi G.: Method for producing ingots of nonferrous metals by continuous casting. Patent nr US20050022960A1, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f90b0e0c-fa01-4f67-9cb4-2bf1eba11816
Identyfikatory