PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Content rating of chosen trace elements in plants and soil after application of newspaper waste

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena zawartości wybranych pierwiastków śladowych w roślinach i glebie po aplikacji papieru gazetowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The research was conducted to determine the content of Cr, Cd, Ni and Pb in soil and plant biomass after application of newspaper waste. The pot experiment was conducted in the years 2010 and 2011 in the greenhouse and included the following objects: NP-0 soil without addition of newspaper, NP-1 the soil with addition of 1 % of newspaper and NP-3 the soil with addition of 3 % of newspaper. Addition of newspaper was calculated relative to the dry weight of the soil material. The study was conducted in pots containing 5.50 kg of air-dried soil material. Two plants were grown in the experiment: spring rape, ‘Felix’ c.v., in the first year and naked oats, ‘Siwek’ c.v., in the second. Rape was collected at the end of the flowering stage (73-day vegetation period), and oats at grain milk stage (75 days of vegetation). After preparation of plant material and soil, content of trace elements was determined by ICP-OES method on a Perkin Elmer Optima 7300DV apparatus. The results were converted to absolute dry weight of the material. Application of newspaper to soil did not increase (except for cadmium) the contents of lead, chromium or nickel in the aboveground parts of the plant. Studied trace elements were accumulated mainly in the plant roots. Roots contained on average from 51 to 82 % more of the test elements in relation to the aboveground parts. Higher amount of newspaper (3 %) added to the soil led to a higher accumulation of studied trace elements in the roots and lower in the plant aboveground parts. The addition of newspaper to the soil caused a reduction in acidity. Newspaper introduced to the soil generally did not increase the total content of trace elements.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę zawartości Cr, Cd, Ni i Pb w glebie oraz w biomasie roślin po aplikacji papieru gazetowego. Doświadczenie wazonowe prowadzono w latach 2010 i 2011 w hali wegetacyjnej. Doświadczenie obejmowało następujące obiekty: NP-0 – kontrola (gleba bez dodatku papieru gazetowego), NP-1 – gleba z 1 % dodatkiem papieru gazetowego oraz NP-3 – gleba z 3 % dodatkiem papieru gazetowego. Dodatek papieru gazetowego obliczono w stosunku do suchej masy materiału glebowego. Badania prowadzono w wazonach mieszczących 5,50 kg powietrznie suchego materiału glebowego. W doświadczeniu uprawiano dwie rośliny, w pierwszym roku rzepak jary odmiany ‘Feliks’, natomiast w drugim owies nagoziarnisty odmiany ‘Siwek’. Rzepak jary zbierano w końcu fazy kwitnienia (73 dni wegetacji), a owies w fazie dojrzałości mlecznej (75 dni wegetacji). Po odpowiednim przygotowaniu materiału roślinnego i glebowego, zawartość badanych pierwiastków śladowych oznaczono metodą ICP-ŚS na aparacie Perkin Elmer Optima 7300DV, a uzyskane wyniki przeliczono na absolutnie suchą masę materiału. Doglebowa aplikacja papieru gazetowego nie spowodowała zwiększenia zawartości (za wyjątkiem kadmu) ołowiu, chromu i niklu w częściach nadziemnych roślin. Badane pierwiastki śladowe były gromadzone głównie w korzeniach roślin. W stosunku do części nadziemnych roślin korzenie zawierały średnio od 51 % do 82 % więcej badanych pierwiastków. Większy dodatek papieru gazetowego (3 %) do gleby skutkował większą akumulacją badanych pierwiastków śladowych w korzeniach, a mniejszą w częściach nadziemnych roślin. Dodatek papieru gazetowego do gleby spowodował zmniejszenie zakwaszenia. Wprowadzenie do gleby papieru gazetowego na ogół nie wpłynęło na zwiększenie ogólnej zawartości badanych pierwiastków śladowych.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
1029--1037
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 46, fax: +48 12 6624341, monika_mierzwa@wp.pl
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 46, fax: +48 12 6624341
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 46, fax: +48 12 6624341
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 46, fax: +48 12 6624341
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. DzU z 2013 roku, poz 21.
 • [2] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011. Warszawa: GUS; 2011.
 • [3] Francou C, Poitrenaud M, Houot S. Stabilization of organic matter during composting: influence of process and feedstocks. Compost Sci Util. 2005;13(1):72-83. DOI:10.1080/1065657X.2005.10702220.
 • [4] Tuomela M, Vikman M, Hatakka A, Itavaara M. Biodegradation of lignin in a compost environment: a review. Bioresource Technol. 2000;72:169-183. DOI:10.1016/S0960-8524(99)00104-2.
 • [5] Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Warszawa: Wyd Nauk PWN; 2008:468 p.
 • [6] Ostrowska A, Gawliński S, Szczubiałka Z. Metody analiz i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Warszawa: Wyd IOŚ; 1991.
 • [7] Stanisz A. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Startsoft Polska Sp. z oo; 1998.
 • [8] Biermann CJ. Essentials of Pulping and Papermaking. USA: Academic Press; 1993.
 • [9] Alvarez JV, Larrucea MA, Bermudez PA, Leon Chicote BL. Biodegradation of paper waste under controlled composting conditions. Waste Manage. 2009;29(5):1514-1519. DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.025.
 • [10] Koziróg A, Gutarowska B, Brycki B. Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzybami strzępkowymi. Przegl Papier. 2012;68(1):50-52.
 • [11] Pinzari F, Pasquariello G, De Mico A. Biodeterioration of Paper: A SEM Study of Fungal Spoilage Reproduced Under Controlled Conditions. Macromol Symp. 2006;238:57-66. DOI:10.1002/masy.200650609.
 • [12] Pisarek I. Profilowe zróżnicowanie zawartości Cu, Ni, Cd na tle wybranych parametrów fizykochemicznych gleb leśnych. Acta Agrophys. 2001;48:107-115.
 • [13] Kuziemska B, Kalembasa S. Wpływ wapnowania i dodatku osadu ściekowego na rozmieszczenie frakcji wybranych metali ciężkich w glebie zanieczyszczonej niklem. Ochr Środow Zasob Natur. 2011;50:9-19.
 • [14] Domańska J. Zawartość i pobranie niklu przez rośliny przy zróżnicowanym pH gleb naturalnych oraz zanieczyszczonych kadmem lub ołowiem. Ochr Środow Zasob Natur. 2009;40:236-245.
 • [15] Antonkiewicz J, Jasiewicz Cz. Ocena przydatności różnych gatunków roślin do fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Acta Sci Pol, Formatio Circumiectus. 2002;1(1-2):119-130.
 • [16] Gambuś F. Pobieranie metali ciężkich przez różne gatunki roślin uprawnych. Część II. Akumulacja metali ciężkich przez rośliny. Acta Agr Silv, ser Agr. 1997;35:31-44.
 • [17] Kabata-Pendias A, Pendias H. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Warszawa: Wyd PWN; 1999.
 • [18] Lentyńska-Synoś A. Ocena porównawcza metodyk badań wybranych wskaźników zanieczyszczeń w osadach ściekowych. Seminarium krajowe PIOŚ „Gospodarka osadami ściekowymi”. Rzeszów; 1997:153-169.
 • [19] Boroń K, Szatko E. Biological aspect of soda waste decanters reclamation in the Former Krakow Soda Plant ‘Solvay’. In: The 4th International conference of the International Affiliation of Land Reclamationists. Nottingham, United Kingdom; 2000:451-456.
 • [20] Nowosielski O. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. Warszawa: PWRiL; 1974.
 • [21] Kabata-Pendias A, Piotrowska M, Lekan Sz, Winiarska Z, Gałczyńska B, Dudka S, Kacperek K Rolnicza przydatność odpadów przemysłowych i komunalnych. Puławy: Wyd. IUNG Puławy; 1987;S(58).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f8fe3adb-c29a-4bf6-9f14-695f609e38be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.