Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8d7e162-99a5-46a3-8cc0-77fa81e9bf39

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

The technical states’ space in the modelling process of operation tasks of a complex technical system

Autorzy Pajak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Przestrzeń stanów technicznych w modelowaniu zadań eksploatacyjnych złożonego systemu technicznego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN During an operation phase, a technical system accomplishes goals for the purpose of which it was designed and created. The execution of the system operation tasks induces changes in the system feature values. The changes origin from an impact of wearing factors, which can be divided into two groups, dependent on and independent, from the system operation. The state of the system is determined by the values of the system features. Therefore, during the operation phase, the state of the system is changing. If the physical features of the system reach the boundary values due to the wearing factors, the system switches to a boundary state and the further operation is not possible because of a risk of a failure appearance. The changes of the system state can be expressed in the system feature space. The dimensions of the space are the cardinal features of the system. In this paper, the space of cardinal features of the system was defined. The points in that space are the technical states of the system. For the dimensions of the space, the characteristic points and ranges were introduced. Within the space, the areas of ability, disability and limited ability of the system were formulated as well. The representation of system technical states in the defined space makes it possible to develop the numeric model of the system-operating task for an exemplary research object.
PL W fazie eksploatacji system techniczny realizuje cele, dla których został zaprojektowany i wytworzony. Realizacja celów użytkowania systemu powoduje zmianę wartości cech systemu na skutek działania czynników wymuszających zależnych i niezależnych od jego działania. Stan systemu determinowany jest wartościami jego cech, co oznacza, że w fazie eksploatacji zmienia się stan systemu. Jeżeli na skutek oddziaływania czynników wymuszających wartości cech fizycznych opisujących stan systemu osiągną wartości graniczne, to system znajdzie się w stanie granicznym i jego dalsze użytkowanie doprowadzi do wystąpienia stanu niezdatności. Zmiany stanu systemu można wyrazić w przestrzeni jego cech, której wymiarami są cechy kardynalne. W pracy zdefiniowano przestrzeń cech kardynalnych systemu, której punktami są stany techniczne systemu. W przestrzeni tej wprowadzono wartości i przedziały charakterystyczne dla każdego wymiaru, określając tym samym obszary stanów zdatności, niezdatności oraz ograniczonej zdatności systemu. Dzięki odwzorowaniu stanów technicznych systemu w zdefiniowanej przestrzeni wykonano numeryczne modelowanie zadania eksploatacyjnego przykładowego obiektu badań.
Słowa kluczowe
PL sterowanie   eksploatacja   złożony system techniczny   stan systemu  
EN operation   maintenance control   complex technical system   state of system  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2014
Tom no. 1
Strony 15--32
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pajak, M.
  • Radom University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Technology, m.pajak@pr.radom.pl
Bibliografia
1. Hebda M., Mazur T.: Podstawy eksploatacji pojazdów samochodowych, WKŁ, Warsaw 1980.
2. Pająk M., Muślewski Ł.: Rozmyty model oceny jakości działania złożonego systemu eksploatacji, Problemy Eksploatacji 3/2005, ITeE, Radom 2005.
3. Pająk M.: The space of a feature of a complex technical system, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2/2010, ITeE - PIB, Radom 2010.
4. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych, PWN, Warsaw 1990.
5. Downarowicz O.: System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki, ITeE, Gdańsk – Radom 2005.
6. Woropay M.: Niezawodnościowa wielostanowość systemu w ujęciu teorii zbiorów rozmytych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn PAN, PWN, 2/1984, 1984.
7. Woropay M.: Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn, ITeE - PIB, Bydgoszcz – Radom 1996.
8. Niziński S.: Eksploatacja obiektów technicznych, ITeE - PIB, Radom 2002.
9. Tomaszek H., Wróblewski M.: Podstawy oceny efektywności eksploatacji systemów uzbrojenia lotniczego, Bellona, Warsaw 2001.
10. Polish Standard PN-93/N-50191.
11. International Standard IEC 50 (191).
12. Zdoński M., Mcgeough J.A., Szpytko J.: On the use a maintenance developments to improve inherent reliability, Engineering achievements across the global village, International Journal of INGENIUM, Cracow - Glasgow 2005.
13. Rudin W.: Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warsaw 1982.
14. Birkholc A.: Analiza matematyczna, funkcje wielu zmiennych, PWN, Warsaw 1986.
15. Muszyński J.: Analiza matematyczna cz. I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warsaw 2000.
16. Dorst L., Fontijne D., Mann S.: Geometric Algebra for Computer Science, Elsevier, 2007.
17. Grzegorzewski P.: Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne dla nieprecyzyjnych danych, EXIT, Warsaw 2006.
18. Janiczek R.S.: Eksploatacja elektrowni parowych, WNT, Warsaw 1992.
19. Kalotka J., Pająk M.: Gospodarka remontowa elektrowni cieplnych, ITeE – PIB, Radom 2006.
20. Pająk M.: Rozmyte rozszerzenie metody TKE określania jakości procesu użytkowania bloków energetycznych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 4/2007, ITeE, Radom 2007.
21. Documentation of the Computerized System of the Power Plant Supervision ERO_TKE, TEKOM, Radom 1993.
22. Pająk M., Woropay M.: Maintenance Strategy by Controlled Consumption of Operational Potential, Journal of KONES Powertrain and transport vol. 16 No. 4, Warsaw 2009, pp. 367-374.
23. Pająk M.: The Analysis of Usefulness of Operational Potential Consumption Models to Control Complex Technical Systems Maintenance, Journal of KONES Powertrain and transport vol. 17 No. 2, Warsaw 2010, pp. 387-395.
24. Pająk M.: The space of a feature of a complex technical system, Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2/2010, ITeE – PIB, Radom 2010, pp. 31-34.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8d7e162-99a5-46a3-8cc0-77fa81e9bf39
Identyfikatory