Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8d6d787-c14c-40de-823e-b9517a28c36a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nadzór nad systemem prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów w świetle implementacji dyrektywy 2014/45/UE

Autorzy Kurzempa, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The supervising bodies of continuous compliance roadworthiness testes’ system according to Directive 2014/45/EU
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł przybliża problematykę związaną z nadchodzącymi zmianami w nadzorze nad systemem prawidłowej jakości badań technicznych, jakie zostaną wprowadzone do krajowego porządku prawnego w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Autorka wskazuje jakie zasadnicze cele ma transponowany akt prawny oraz jakie rozwiązania muszą być wdrożone dla zapewnienia prawidłowej jakości badań technicznych. Poprzez przedstawienie aktualnie funkcjonującego modelu nadzoru nad systemem jakości badań technicznych, a także uchybień w jego działaniu, opisuje formę projektowanych rozwiązań posiadających w znacznej mierze przymiot zwrotnych.
EN The article introduces issues related to approaching revision of roadworthiness testes’ system connected with implementation of Directive 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council of 3th April 2014 on periodic roadworthiness testes for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC. The author indicates primary targets and solutions which should be implemented. The author also writes up current supervising bodies of continuous compliance roadworthiness system and disadvantages of this supervising bodies. The article presents forms of implemented solutions which can be something like a turning point in polish roadworthiness testes.
Słowa kluczowe
PL polityka Unii Europejskiej   jakość badań   okresowe badania techniczne  
EN European Union policy   quality of inspections   periodic technical tests  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 301--304
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Kurzempa, A.
  • Transportowy Dozór Techniczny
Bibliografia
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. L 127 z 29.4.2014 r., s. 51).
2. Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47-390).
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).
4. Rembkowska A., Dlaczego tak trudno zdać egzamin państwowy i zostać diagnostą samochodowym?, Autobusy, 6/12.
5. Najwyższa Izba Kontroli, Informacje o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego, Warszawa, marzec 2006 r.
6. 22 tezy grupy roboczej wypracowane w ramach „Strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości wypracowane przez grupę roboczą powołaną w przedmiotowej sprawie”, Warszawa, 5 lutego 2014.
7. Zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nr w wykazie prac UC65, dostępne na www.kprm.gov.pl.
8. Nowiński Ł., Statystyki Wydziału Stacji Kontroli Pojazdów Transportowego Dozoru Technicznego dotyczące porozumień podpisanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego ze starostami.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8d6d787-c14c-40de-823e-b9517a28c36a
Identyfikatory