Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f890f9d2-e5ba-434e-8234-d2b51ecc5301

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Analiza rozwoju i bezpieczeństwa komunikacji rowerowej na terenie Szczecina

Autorzy Stoeck, T. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Analysis of the development and safety of cycling in Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę ruchu rowerowego, który pomimo pozytywnych aspektów, zgodnych z rozwojem i harmonijnym funkcjonowaniem współczesnych aglomeracji miejskich, stanowi podsystem transportowy charakteryzujący się dużą liczbą zdarzeń drogowych. Tendencja wzrostowa wypadków i kolizji dotyczy przede wszystkim terenów silnie zurbanizowanych, gdzie pojazdy jednośladowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na wysoką mobilność, ale również względnie niskie koszty podróży i utrzymania. W analizie uwzględniono rolę bezobsługowych systemów wypożyczalni, których funkcjonowanie przyczynia się do propagowania wygodnych i ekologicznych środków transportu. Posłużono się przykładem Szczecińskiego Roweru Miejskiego "Bike S", czyli projektu obywatelskiego zyskującego coraz większe poparcie różnych grup społecznych i traktowanego jako substytut komunikacji zbiorowej.
EN The article presents the problem of cycling, which, in spite of positive aspects, is consistent with the development and harmonious functioning of modern urban agglomerations, constitutes a transport subsystem characterized by high number of traffi c incidents. The rising trend of accidents and collisions is in the case of highly urbanized areas, where two-wheelers are increasingly popular due to their high mobility, but also relatively low travel and maintenance costs. The analysis takes into consideration the role of maintenance-free rental systems, which contribute to the promotion of comfortable and environmentally friendly means of transport. The example of the Szczecin City Bike "Bike S" was used, which is a civic project gaining increasing support from various social groups and treated as a substitute for public transport.
Słowa kluczowe
PL pojazd jednośladowy   wypadki i kolizje drogowe   system "Bike S"  
EN two-wheel vehicle   road accidents and collisions   "Bike S" system  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2018
Tom R. 73, nr 5
Strony 27--31
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Stoeck, T.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, tstoeck@wp.pl
Bibliografia
[1] Abramek K.F.: Ruch rowerowy w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 10(600), 2010.
[2] Bostrom L., Nilsson B.: A Review of Serious Injuries and Deaths from Bicycle Accidents in Sweden from 1987 to 1994. Journal of Trauma - Injury Infection & Critical Care 50, 2001.
[3] Brzeziński A.: Czym może być zrównoważony transport miejski. Miasto idealne - miasto zrównoważone. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
[4] Herslund M.B., Jørgensen N.O.: Looked--but-failed-to-see-errors in traffi c. Accident Analysis & Prevention 35, 2003.
[5] Johnson M., Charlton J., Oxley J., Newstead S.: Naturalistic cycling study: identifying risk factors for on-road commuter cyclists. Annals of Advances in Automotive Medicine 54, 2010.
[6] Lorens P.: Współczesne przemiany struktury miast i obszarów metropolitalnych. Miasto idealne - miasto zrównoważone. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
[7] Mrozik M., Danilecki K., Smurawski P.: Analiza i ocena problemów ruchu rowerowego w Szczecinie. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 8, 2016.
[8] Mysłowski J.: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Szczecinie - alternatywna komunikacja rowerowa. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 8, 2016.
[9] Praca zbiorowa zespołu Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin: Szczecin 2014. Raport o stanie miasta. Wydawnictwo "Butterfl y", Szczecin 2014.
[10] Rowerowy Szczecin: Społeczny audyt polityki rowerowej dla Szczecina. Raport projektu "Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej", Szczecin 2015.
[11] Stier R., Otte D., Müller C., Petri M., Gaulke R., Krettek C., Brand S.: Eff ectiveness of Bicycle Safety Helmets in Preventing Facial Injuries in Road Accidents. Archives of Trauma Research 5(3), 2016.
[12] Skórska E., Kiepas-Kokot A.: Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk 142, 2011.
[13] Stoeck T.: Ocena wpływu kongestii transportowej na problemy komunikacyjne Szczecina w ujęciu ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 05, 2012.
[14] Stoeck T.: Wpływ zatorów ulicznych na problemy komunikacyjne miasta w ocenie środowisk akademickich Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przegląd Komunikacyjny 05-06, 2012.
[15] Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XVII/470/12: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. Tom I-IV. Opracowanie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecine, 2012.
[16] Vanparijs J., Panis L.I., Meeusena R., Geus B.: Exposure measurement in bicycle safety analysis: A review of the literature. Accident Analysis and Prevention 84, 2015.
[17] Wolek C., Grosel J., Kowerski S., Wpływ nawierzchni drogowej na zużycie energii rowerzysty. Przegląd Komunikacyjny 08, 2017.
[18] http://bikes-srm.pl.
[19] http://portalkomunalny.pl.
[20] http://www.sewik.pl.
[21] http://www.niol.szczecin.pl.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f890f9d2-e5ba-434e-8234-d2b51ecc5301
Identyfikatory