Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f888fc70-5ba4-42d7-9758-bdc87d23b385

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Interpretacja właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych i lotniskowych na podstawie pomiaru współczynnika tarcia

Autorzy Wesołowski, M.  Iwanowski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Interpretation of roads and airfields pavements anti-slip properties basis on friction factor measurement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem interpretacji własności przeciwpoślizgowych nawierzchni na podstawie pomiaru współczynnika tarcia. Opisano wymagania stawiane nawierzchniom lotniskowym na polskich lotniskach. Artykuł zwraca uwagę na warunki pomiaru oraz czynniki wpływające na otrzymane wyniki badań. Zaprezentowano wyniki pomiarów wykonanych na jednym z polskich obiektów lotniskowych przy użyciu urządzenia ASFT (Airport Surface Friction Tester).
EN Paper discussed problem of pavements anti-slip proper-ties interpretation basis on friction factor measurement. The requirements for airport pavements at Polish airports have been described. The article highlights the measurement conditions and the factors affecting the results of the tests. The results of measurements made on one of Polish airfields using the ASFT T-10 device were presented.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnie lotniskowe   współczynnik tarcia   ASFT  
EN airport surfaces   coefficient of friction   Airport Surface Friction Tester  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 159--164, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Wesołowski, M.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Lotniskowy
autor Iwanowski, P.
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Zakład Lotniskowy
Bibliografia
1. P. Nita, Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych, WKŁ, Warszawa 2008.
2. E. Habich, Mechanika pojazdów. Techniczny poradnik samochodowy. Cz.1, Warszawa 1962.
3. Załącznik do Zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.04.2015 roku, Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów. Wytyczne stosowania, Warszawa 2015.
4. NO-17-A501:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Badanie szorstkości.
5. Doc. 9137 ICAO AN/898 Airport Service Manual Part 2 - Pavement Surface Conditions, ICAO, Fourth Edition, 2002.
6. Advisory Circular no: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration (FAA), 18.03.1997 z późn. zm.
7. Załącznik 14 ICAO do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Lotniska Tom I - Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie 6, lipiec 2013.
8. C.G. Wallman, H Äström, Friction measurement methods and the correlation between road friction and traffic safety, SNRTRI 2001.
9. M. Bustos i inni, Development of correlation equations between different measurements of skid resistance in pavements, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 13, April 2006.
10. P. Iwanowski, M. Wesołowski, Charakterystyka tarcia nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 12/2016, str. 189-194.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f888fc70-5ba4-42d7-9758-bdc87d23b385
Identyfikatory