Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8836fcd-1dca-4659-b790-aefbc9d4d05b

Czasopismo

Aktualne Problemy Biomechaniki

Tytuł artykułu

Badania własności elektrochemicznych stentów wieńcowych

Autorzy Hyla, A.  Walke, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of electrochemical properties of coronary stents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono ocenę właściwości elektrochemicznych stentu wieńcowego wykonanego ze stali austenitycznej Cr-Ni-Mo. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku naczyń krwionośnych człowieka badania przeprowadzono w sztucznym osoczu w temperaturze T = 37 ± 1°C i pH = 7,0 ± 0,2. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w oparciu o rejestrację krzywych polaryzacji anodowej oraz metodę Sterna. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanego stentu zastosowano również metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS – Electrochemical Impedance Spectroscopy). Analizie poddano stenty przed i po procesie rozprężenia. W celach porównawczych badania wykonano również dla próbek pobranych ze stali Cr-Ni-Mo w stanie przesyconym o właściwościach mechanicznych odpowiadających stali wykorzystanej do produkcji stentów.
EN The study includes the evaluation of electrochemical properties of coronary stent made ​​of Cr-Ni-Mo austenitic stainless steel. In order to simulate the conditions found in the human vascular environment studies were carried out in the artificial plasma at a temperature of T = 37 ± 1°C and pH = 7.0 ± 0.2. Corrosion resistance tests were carried out on the basis of registration of the anodic polarization curves and the method of Stern. In order to assess developments on the surface of a stent the method of electrochemical impedance spectroscopy was used. Stents were analyzed before and after expansion. For comparative purposes, tests were also performed to samples of the Cr-Ni-Mo in the supersaturated state of the corresponding mechanical properties of steel used for the production of stents.
Słowa kluczowe
PL stent wieńcowy   stal Cr-Ni-Mo   badanie potencjodynamiczne   EIS   odporność na korozję  
EN coronary stent   Cr-Ni-Mo steel   potentiodynamic test   EIS   corrosion resistance  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Rocznik 2013
Tom z. 7
Strony 75--80
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Hyla, A.
autor Walke, W.
Bibliografia
[1] Marciniak J. i inni: Stenty w chirurgii małoinwazyjnej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006.
[2] Serruys P. W., Kutryk J. B.: Handbook of the coronary stents. Third edition. Martin Dunitz Ltd., London, 2000.
[3] Paszenda Z., Walke W., Jadacka S.: Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej stopu Ti-6AL-7Nb w warunkach symulujących środowisko układu kostnego. Ochrona przed Korozją vol.53, nr 12, pp 670-674, 2010
[4] Chirurgia naczyń wieńcowych pod red. Prof. dr. hab. med. Mariana Zembali, przy współpracy prof. dr. hab. med. Andrzeja Bochenka i prof. dr. hab. med. Stanisława Wosia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
[5] Zarys angiologii czynnościowej prof. zw. dr hab. med. Bogusław Gołąb, Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR", Łódź 1998
[6] Witold Jurkiewicz, Zbigniew Paszenda: Analiza wybranych własności użytkowych stentów trójwarstwowych stosowanych w kardiologii interwencyjnej, 2013, Gliwice
[7] Anthony Bavry, R. David Anderson, William Brearley: Coronary Stenting, 2010, Oxford American Pocket Notes
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8836fcd-1dca-4659-b790-aefbc9d4d05b
Identyfikatory