Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8624fa3-7941-4525-8d50-2cb7abb9a29b

Czasopismo

Ochrona Środowiska

Tytuł artykułu

Właściwości, występowanie i biodegradacja ibuprofenu w środowisku wodnym

Autorzy Marchlewicz, A.  Guzik, U.  Wojcieszyńska, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Properties, occurrence and biodegradation of ibuprofen in aquatic environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konsekwencją powszechnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym ibuprofenu, jest ich obecność zarówno w ściekach, jak i w wodach powierzchniowych, do których odprowadzane są ścieki z oczyszczalni komunalnych, co może prowadzić do pojawiania się farmaceutyków również w wodzie wodociągowej. Ze względu na małą zawartość ibuprofenu w środowisku wodnym nie obserwuje się toksyczności ostrej, natomiast z uwagi na stały kontakt organizmów z tym lekiem istotne jest poznanie mechanizmów toksyczności chronicznej. Ponadto wiedza na temat migracji ibuprofenu w środowisku wodnym oraz przebiegu jego biodegradacji jest niepełna. Opisano jedynie kilka gatunków mikroorganizmów (głównie grzybów) zdolnych do metabolizowania tego leku. Dotychczasowy stan wiedzy wykazuje, że biotransformacja ibuprofenu zachodzi prawdopodobnie przez jego hydroksylację do 1,2-dihydroksyibuprofenu. Jedynym opisanym szczepem bakterii zdolnym do wykorzystywania ibuprofenu jako źródła węgla i energii jest Sphingomonas sp. Ibu-2. Pierwszym etapem rozkładu tego leku jest tioestryfikacja, a następnie dochodzi do usunięcia łańcucha propionowego z równoczesnym utlenieniem pierścienia do 4-izobutylokatecholu, który podlega ekstradiolowemu rozszczepieniu. Poznanie dróg metabolizowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych pozwoli na skuteczniejsze oczyszczanie ścieków komunalnych z tego typu zanieczyszczeń, a przez to znaczącą poprawę jakości wód powierzchniowych.
EN Common use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including ibuprofen, leads to drug presence in sewage but also in surface waters, which they enter with municipal treatment plants effluent. As a result, the drugs may also be found in tap water. Due to low ibuprofen concentration in aquatic environment, acute toxicity is not observed. Yet, continuous exposure of aquatic organisms to the drug makes it important to study chronic toxicity mechanisms. Moreover, knowledge of ibuprofen migration and the time course of its biodegradation in the aquatic environment is incomplete. Only a few microorganism species (mainly fungi) able to metabolize ibuprofen have been described. The current research suggests that ibuprofen biotransformation proceeds by its hydroxylation to 1,2-dihydroxyibuprofen. Sphingomonas spp. Ibu-2 is the only described bacterial strain able to use ibuprofen as a sole carbon and energy source. Thioestrification is the first step in ibuprofen degradation. Then, propionic chain is removed with simultaneous oxidation of aromatic ring to 4-isobutylcatechol, which is then cleaved by extradiol enzymes. Knowledge of pathways of NSAID metabolism will allow for more effective removal of such pollutants from municipal wastewater, resulting in a significant improvement of surface water quality.
Słowa kluczowe
PL ibuprofen   woda   biodegradacja  
EN ibuprofen   water   biodegradation  
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski
Czasopismo Ochrona Środowiska
Rocznik 2015
Tom Vol. 37, nr 1
Strony 65--70
Opis fizyczny Bibliogr. 60 poz., rys., atb.
Twórcy
autor Marchlewicz, A.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, amarchlewicz@us.edu.pl
autor Guzik, U.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice, urszula.guzik@us.edu.pl
autor Wojcieszyńska, D.
Bibliografia
1. T.A. TERNES: Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. Water Research 1998, Vol. 32, pp. 3245–3260.
2. A. NIKOLAOU, S. MERIC, D. FATTA: Occurence patterns of pharmaceuticals in water and wastewater environments. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2007, Vol. 387, pp. 1264–1271.
3. B. KASPRZYK-HORDERN, A. DĄBROWSKA, N. VIENO, L. KRONBERG, J. NAWROCKI: Occurrence of acidic pharmaceuticals in the Warta river in Poland. Chemical Analysis 2007, Vol. 52, pp. 289–303.
4. A. SZYMONIK, J. LACH: Zagrożenia środowiska wodnego obecnością środków farmaceutycznych. Inżynieria i Ochrona Środowiska 2012, vol. 15, ss. 249–263.
5. H.R. BUSER, T. POIGER, M.D. MULLER: Occurrence and environmental behavior of the chiral pharmaceutical drug ibuprofen in surface waters and in wastewater. Environmental Science and Technology 1999, Vol. 33, pp. 2529–2535.
6. K.D. RAINSFORD: History and development of ibuprofen. In: Ibuprofen: A Critical Bibliographic Review. Taylor & Francis, London 1999.
7. R.A. KJONAAS, P.E. WILLIAMS, D.A. COUNCE, L.R. CRAWLEY: Synthesis of ibuprofen in the introductory organic laboratory. Journal of Chemical Education 2011, Vol. 88, pp. 825–828.
8. K.D. RAINSFORD: Fifty years since the discovery of ibuprofen. Inflammopharmacology 2011, Vol. 19, pp. 293–297.
9. C. ZWIENER, S. SEEGER, T. GLAUNER, F.H. FRIMMEL: Metabolites from the biodegradation of pharmaceutical residues of ibuprofen in biofilm reactors an batch experiments. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2002, Vol. 372, pp. 569–575.
10. K.D. RAINSFORD: Ibuprofen: pharmacology, efficacy and safety. Inflammopharmacology 2009, Vol. 17, pp. 275–342.
11. W.F. KEAN, W.W. BUCHANAN, K.D. RAINSFORD: Therapeutics of ibuprofen in rheumatic and other chronic and painful diseases. In: Ibuprofen: A Critical Bibliographic Review. Taylor & Francis, London 1999.
12. J.R. VANE: Introduction: Mechanism of action of NSAIDs. British Journal of Rheumatology 1996, Vol. 35, pp. 1–3.
13. F. BURDAN, A. CHAŁAS, J. SZUMIAŁO: Cyklooksygenaza i prostanoidy – znaczenie biologiczne. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2006, vol. 60, ss. 129–141.
14. L.J. MARNET, A.S. KALGUTKAR: Cyclooxygenase 2 inhibitors: discovery, selectivity and the future. Trends in Pharmacological Sciences 1999, Vol. 20, pp. 456–469.
15. D. BROCKS, F. JAMALI: The pharmacokinetics of ibuprofen in humans and animals. In: Ibuprofen: A critical bibliographic review. Taylor & Francis, London 1999.
16. B. HALLING-SORENSEN, S. NORS-NIELSEN, P.F. LANZKY, F. INGERSLEV, H.C. HOLTEN-LÜTZHOF, S.E. JORGENSEN: Occurrence, fate, and effects of pharmaceutical substances in the environment – a review. Chemosphere 1998, Vol. 36, pp. 357–393.
17. T. HEBERER: Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: A review of recent research data. Toxicology Letters 2002, Vol. 131, pp. 5–17.
18. S. SANOH, A. HORIGUCHI, K. SUGIHARA, Y. KOTAKE, Y. TAYAMA, N. URAMARU, H. OHSHITA, C. TATENO, T. HORIE, S. KITAMURA, S. OHTA: Predictability of metabolism of ibuprofen and naproxen using chimeric mice with human hepatocytes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2012, Vol. 40, No. 12, pp. 2267–2272.
19. G.N. KUMAR, S. SURAPANENI: Role of drug metabolism in drug discovery and development. Medicinal Research Reviews 2001, Vol. 21, pp. 397–411.
20. C.F. GOMEZ, L. CONSTANTINE, M. MOEN, A. VAZ, W. WANG, D.B HUGGET: Ibuprofen metabolism in the liver and gill of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2011, Vol. 86, pp. 247–251.
21. U. GUZIK, K. HUPERT-KOCUREK, A. MAZUR, D. WOJCIESZYŃSKA: Biotransformacja wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w środowisku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2013, vol. 1, ss. 105–112.
22. N.M. VIENO, T. TUHKANEN, L. KRONBERG: Analysis of neutral and basic pharmaceuticals in sewage treatment plants and in recipient rivers using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry detection. Journal of Chromatography A 2006, Vol. 1134, pp. 101–111.
23. A. TOGOLA, H. BUDZINSKI: Multi-residue analysis of pharmaceutical compounds in aqueous samples. Journal of Chromatography A 2008, Vol. 1177, pp. 150–158.
24. R. ANDREOZZI, V. CAPRIO, C. CINIGLIA, M. de CHAMPDORE, R. LO GIUDICE, R. MAROTTA, E. ZUCCATO: Antibiotics in the environment: occurrence in Italian STPs, fate, and preliminary assessment on algal toxicity of amoxicillin. Environmental Science and Technology 2004, Vol. 38, pp. 6832–6838.
25. M.J. GÓMEZ, M.J. MARTÍNEZ BUENO, S. LACORTE, A.R. FERNÁNDEZ-ALBA, A. AGÜERA: Pilot survey monitoring pharmaceuticals and related compounds in a sewage treatment plant located on the Mediterranean coast. Chemosphere 2007, Vol. 66, pp. 993–1002.
26. H.B. LEE, T.E. PEART, M.L. SVOBODA: Determination of endocrine-disrupting phenols, acidic pharmaceuticals, and personal-care products in sewage by solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2005, Vol. 1094, pp. 122–129.
27. S.S. VERENITCH, C.J. LOWE, A. MAZUMDER: Determination of acidic drugs and caffeine in municipal wastewaters and receiving waters by gas chromatography-ion trap tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A 2006, Vol. 1116, pp. 193–203.
28. X.S. MIAO, B.G. KOENIG, C.D. METCALFE: Analysis of acidic drugs in the effluents of sewage treatment plants using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectroscopy. Journal of Chromatography A 2002, Vol. 952, pp. 139–147.
29. J.Y. PAILLER, K.L. PFISTER, L. HOFFMANN, C. GUIGNARD: Solid phase extraction coupled to liquid chromatography-tandem mass spectrometry analysis of sulfonamides, tetracyclines, analgesics and hormones in surface water and wastewater in Luxembourg. Science of the Total Environment 2009, Vol. 40, pp. 4736–4743.
30. J.B. QUINTANA, T. REEMTSMA: Sensitive determination of acidic drugs and triclosan in surface and wastewater by ion-pair reverse-phase liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2004, Vol. 18, pp. 765–774.
31. M. WINKLER, J.R. LAWRENCE, T.R. NEU: Selective degradation of ibuprofen and clofibric acid in two model river biofilm systems. Water Research 2001, Vol. 3513, pp. 3197–3205.
32. S. WEIGEL, J. KUHLMANN, H. HÜHNERFUSS: Drugs and personal care products as ubiquitous pollutants: Occurrence and distribution of clofibric acid, caffeine and DEET in the North Sea. The Science of the Total Environment 2002, Vol. 295, pp. 131–141.
33. J. RZEPA: Oznaczanie leków i pestycydów w wodach powierzchniowych. W: B.K. GŁÓD [red.]: Postępy Chromatografii, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Monografie nr 111, Siedlce 2009, ss. 67–77.
34. J. DĘBSKA, A. KOT-WASIK, J. NAMIEŚNIK: Determination of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in water samples using liquid chromatography coupled with diode-array detector and mass spectrometry. Journal of Separation Science 2005, Vol. 28, pp. 2419–2426.
35. R. SALGADO, J.P. NORONHA, A. OEHMEN, G. CARVALHO, M.A.M. REIS: Analysis of 65 pharmaceuticals and personal care products in 5 wastewater treatment plants in Portugal using a simplified analytical methodology. Water Science and Technology 2010, Vol. 6212, pp. 2862–2871.
36. C. TIXIER, H.P. SINGER, S. OELLERS, S.R. MÜLLER: Occurrence and fate of carbamazepan, clofibric acid, diclofenac, ibuprofen, ketoprofen and naproxen in surface water. Environmental Science Technology 2003, Vol. 37, pp. 1061–1068.
37. A. TAUXE-WUERSCH, L.F. de ALENCASTRO, D. GRANDJEAN, J. TARRADELLAS: Occurrence of several acidic drugs in sewage treatment plants in Switzerland and risk assessment. Water Research 2005, Vol. 39, pp. 1761–1772.
38. S. ÖLLERS, H.P. SINGER, P. FÄSSLER, S.R. MÜLLER: Simultaneous quantification of neutral and acidic pharmaceuticals and pesticides al low-ng/l level in surface and waste water. Journal of Chromatography A 2001, Vol. 911, pp. 225–234.
39. D. BENDZ, N.A. PAXÉUS, T.R. GINN, F.J. LOGE: Occurrence and fate of pharmaceutically active compounds in the environment, a case study: Höje river in Sweden. Journal of Hazardous Materials 2005, Vol. 122, pp. 195–204.
40. A.Y.C. LIN, T.H. YU, S.K. LATEEF: Removal of pharmaceuticals in secondary wastewater treatment processes in Taiwan. Journal of Hazardous Materials 2009, Vol. 167, pp. 1163–1169.
41. K.K. BARNES, D.W. KOLPIN, E.T. FURLONG, S.D. ZAUGG, M.T. MEYER, L.B. BARBER: A national reconnaissance of pharmaceuticals and other organic wastewater contaminants in the United States – I) Groundwater. Science of the Total Environment 2008, Vol. 402, pp. 192–200.
42. P.H. ROBERTS, K.V. THOMAS: The occurrence of selected pharmaceuticals in wastewater effluent and surface waters of the lower Tyne catchment. Science of the Total Environment 2006, Vol. 356, pp. 143–153.
43. M. CLEUVERS: Aquatic ecotoxicity of pharmaceuticals including the assessment of combination effects. Toxicology Letters 2003, Vol. 142, pp. 185–194.
44. F. POMATI, A.G. NETTING, D. CALAMARI, B.A. NEI-LAN: Effects of erythromycin, tetraycline and ibuprofen on the growth of Synechocystis sp. and Lemna minor. Aquatic Toxicology 2004, Vol. 67, pp. 387–396.
45. L.H. HECKAMANN, A. CALLAGHAN, H.L. HOOPER, R. CONNON, T.H. HUTCHINSON, S.J. MAUND, R.M. SIBLY: Chronic toxicity of ibuprofen to Daphnia magna: Effects on life history traits and population dynamics. Toxicology Letters 2007, Vol. 172, pp. 137–145.
46. J.W. KIM, H. ISHIBASHI, R. YAMAUCHI, N. ICHIKAWA, Y. TAKAO, M. HIRANO, M. KOGA, K. ARIZONO: Acute toxicity of pharmaceutical and personal care products on freshwater crustacean Thamnocephalus platyurus and fish Oryzias latipes. The Journal of Toxicological Science 2009, Vol. 342, pp. 227–232.
47. N. POUNDS, S. MACLEAN, M. WEBLEY, D. PASCOE, T. HUTCHINSON: Acute and chronic effects of ibuprofen in the mollusc Planorbis carinatus (Gastropoda: Planorbidae). Ecotoxicology and Environment Safety 2008, Vol. 70, pp. 47–52.
48. H.J. de LUNGE, W. NOORDOVEN, A.J. MURK, M. LURLING, E.T.H.M. PEETERS: Behavioral responses of Gammarus pulex (Crustacea, Amphipoda) to low concentrations of pharmaceuticals. Aquatic Toxicology 2006, Vol. 78, pp. 209–216.
49. S. HAN, K. CHOI, J. KIM, K. JI, S. KIM, B. AHO, J. YUN, K. CHOI, J.S. KHIM, X. ZHANG, J.P. GIESY: Endocrine disruption and consequences of chronic exposure to ibuprofen in Japanese medaka Oryzias latipes and freshwater cladocerans Daphnia magna and Moina macrocopa. Aquatic Toxycology 2010, Vol. 98, pp. 256–264.
50. I.B. IVSHINA, M.I. RYCHKOVA, E.V. VIKHAREVA, L.A. CHEKRYSHKINA, I.I. MISHENINA: Catalysis of the biodegradation of unusable medicines by alkanotrophic Rhodococci. Applied Biochemistry and Microbiology 2006, Vol. 42, pp. 392–395.
51. N.Y. ZHOU, S.L. FUENMAYOR, P.A. WILLIAMS: nag Genes of Ralstonia (formerly Pseudomonas) sp. strain U2 encoding enzymes of gentisate metabolism. Journal of Bacteriology 2001, Vol. 183, pp. 7000–7008.
52. L. ZHANG, J. HU, R. ZHU, Q. ZHOU, J. CHEN: Degradation of paracetamol by pure bacterial cultures and thier microbial consortium. Applied Microbiology and Biotechnology 2013, Vol. 97, pp. 3687–3698.
53. A.I. RODARTE-MORALES, G. FEIJOO, M.T. MOREIRA, J.M. LEMA: Degradation of selected pharmaceutical and personal care products PPCPs by white-rot fungi. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2011, Vol. 27, pp. 1839–1849.
54. B. ALMEIDA, H. KJELDAL, I. LOLAS, A.D. KNUDSEN, G. CARVALHO, K.L. NIELSEN, M.T. BARRETO-CRESPO, A. STENSBALLE, J.L NIELSEN: Quantitative proteomic analysis of ibuprofen-degrading Patulibacter sp. strain I11. Biodegradation 2013, Vol. 24, pp. 615–630.
55. E. MARCO-URREA, M. PÉREZ-TRUJILLO, T. VICENT, G. CAMINAL: Ability of white-rot fungi to remove selected pharmaceuticals and identification of degradation products of ibuprofen by Trametes versicolor. Chemosphere 2009, Vol. 74, pp.765–772.
56. J.B. QUINTANA, S. WEISS, T. REEMTSMA: Pathways and metabolites of microbial degradation of selected acidic pharmaceutical and their occurrence in municipal wastewater treated by a membrane bioreactor. Water Research 2005, Vol. 39, pp. 2654–2664.
57. L.L. PERRY, J. ZYLSTRA: Cloning of a gene cluster involved in the catabolism of p-nitrophenol by Arthrobacter sp. strain JS443 and characterization of the p-nitrophenol monooxygenase. Journal of Bacetriology 2007, Vol. 189, No. 21, pp. 7563–7572.
58. Y. CHEN, J.P.N. ROSAZZA: Microbial transformation of ibuprofen by a Nocardia species. Applied and Environment Microbiology 1994, Vol. 60, pp. 1292–1296.
59. R.W. MURDOCH, A.G. HAY: Formation of catechols via removal of acid side chains from ibuprofen and related aromatic acids. Applied and Environment Microbiology 2005, Vol. 7110, pp. 6121–6125.
60. J. KAGLE, A.W. PORTER, R.W. MURDOCH, G. RIVERA-CANCEL, A.G. HAY: Biodegradation of pharmaceutical and personal care products. Advances in Applied Microbiology 2009, Vol. 67, pp. 65–108.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8624fa3-7941-4525-8d50-2cb7abb9a29b
Identyfikatory