Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f85a8505-c174-4d24-82de-18a62304702e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza numeryczna procesu wytwarzania kompozytowego fotela pasażera miejskiego autobusu w technologii RTM

Autorzy Frącz, W.  Janowski, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The RTM process simulation of composite seat passenger used in city bus
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ciągły rozwój branży motoryzacyjnej - przy obecnej dynamice zmian w zakresie stosowanych materiałów, procesów technologicznych oraz konstrukcji - skłania do stosowania symulacji komputerowych przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego. IV wielu firmach przemysłowych wykorzystuje się równocześnie wiele metod przetwórstwa tworzyw sztucznych, często poprzedzonych analizami numerycznymi, jednakże mało znana jest w tym kontekście możliwość wykorzystania programu Autodesk Moldflow MPI do symulacji wytwarzania wyrobów z kompozytów polimerowych techniką niskociśnieniowego przesycania żywicą w zamkniętych formach fang. Resin Transfer Moulding - RTM). Przedmiotem przedstawionej pracy jest analiza numeryczna technologii wytwarzania fotela pasażera, montowanego w autobusach miejskich w technologii RTM. Wykonano kilkanaście istotnych ewaluacji komputerowych procesu RTM przy różnych konfiguracjach parametrów technologicznych. Ponadto w pracy przedstawiono optymalizację tej technologii w oparciu o metodę Taguchi. Wyboru konfiguracji parametrów dokonano za pomocą metod planowania czynnikowego z wykorzystaniem planu ortogonalnego typu L9 z 3 czynnikami sterującymi, zmiennymi na 3 poziomach, opracowanego przez G. Taguchi.
EN The continuous development of automotive industry by current dynamics of changes in the use of materials, processes, design and structures, encourage to use a numerical simulation before starting the production process. In many industrial companies there are many polymer processing methods used in the same time, often preceded by numerical analysis. Little known in this context is the ability of using the Autodesk Moldflow MPI commercial code to simulate Resin Transfer Moulding (RTM) process. Subject of present study is RTM production analysis of passenger seat, mounted in city buses. Several important computer evaluation of RTM process were made, with various configurations of processing parameters based on Taguchi method. The choice of parameter configurations were performed by factorial design methods using orthogonal plan type L9, with three control factors, changing on three levels, developed by G. Taguchi.
Słowa kluczowe
PL RTM   przemysł motoryzacyjny   symulacje numeryczne   metoda Taguchi   planowanie eksperymentu  
EN RTM   automotive   numerical simulations   Taguchi method   planning experiment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 5
Strony 28--32
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rus., tab.
Twórcy
autor Frącz, W.
  • Katedra Przeróbki Plastycznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
autor Janowski, G.
  • Katedra Przeróbki Plastycznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
1. AMI Resin Transfer Molding, Autodesk® Moldflow® Insight 2012, 2012.
2. Bielefeldt K., Papacz W., Walkowiak J., Environmentally friendly car plastics in automotive engineering, Part 1, „The Archives of Automotive Engineering" 2011, No. 2.
3. Dyr. T., Osuch M., Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw PKS, „Autobusy -Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2007, nr 1-2.
4. Dyr T., Uwarunkowania zmian popytu na rynku regionalnych przewozów pasażerskich, „Transport Miejski i Regionalny’’ 2006, nr 3.
5. Dyr T., Wołoszyn R., Autobusy CNG w strategii zarządzania jakością w MPK w Radomiu, Wydawnictwo Autobusy, Radom 2005.
6. Frącz W., Optymalizacja skurczu wyprasek z wykorzystaniem wyników symulacji 3D, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Mechanika’’ 2011, nr 83 (4).
7. Gajdoś I., Dulęba B., Spiśak E., Greskovic F., Dulebova L., Optimization of injection molding process by Doe, „Hutnik - Wiadomości Hutnicze” 2014, nr 81(7).
8. Goodman S. H., Handbook of Thermoset Plastics, 2nd ed., Noyes Publications, Westwood, New Jersey 1998.
9. Kang M., Jung J., Lee W., Analysis of resin transfer moulding process with controlled multiple gates resin injection, „Composites: Part A” 2000, No. 31(5).
10. Korzyński M., Metodyka eksperymentu, planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.
11. Laurenzi S., Marchetti M., Advanced composite materials by resin transfer molding for aerospace applications, [in:] Hu N. (ed.), Composites and Their Properties, Intech, 2012.
12. Mederle G., Roof module for commercial vehicles in SMI technology, VDI - Verlag, 2006.
13. Oleksy M., Heneczkowski M., Budzik G., Application of computer simulation of thermoset resins casting in rapid prototyping techniques,”Polimery” 2010, No. 55.
14. Potter K., Resin transfer moulding, Chapman and Hall, Bristol 1997.
15. Ruiz E., Achim V., Lebel F., Characterization, Analysis and design of RTM process, The 10th International conference on Flow Processes in composite Materials (FPCM 10), Monte Verita, Ascona 2010.
16. Sebe G., Cetin N., Hill C., Hughes M., RTM Hemp fiber-reinforced polyester composites, “ Applied Composite Materials” 2000, No. 7.
17. Verrey J., Wakeman M., Michaud V., Manson J., Manufacturing cost comparison of thermoplastic and thermoset RTM for an automotive floor pan, “Composites Part A” 2006, no. 37.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f85a8505-c174-4d24-82de-18a62304702e
Identyfikatory