Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8413426-0196-465a-8baa-2c4e1d47cbd6

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Maszyna wzbudzana magnesami trwałymi z anizotropowym stojanem (Część II – Wyniki obliczeń polowych)

Autorzy Warzecha, A.  Węgiel, T.  Mazgaj, W. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Permanent magnet machine with stator anisotropy (Part II – Field calculations)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Temat podjęty w pracy dotyczy analiz polowych dla maszyny z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi na wirniku z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej rdzenia stojana. Rozważania te mają na celu pokazanie wpływu anizotropii na rozkład pola magnetycznego, funkcję koenergii, kształt indukowanych napięć oraz generację momentów zaczepowych. Wyniki analiz pozwalają również na określenie parametrów funkcji permeancji jednostkowej dla modelu matematycznego maszyny przedstawionego w I części pracy – Model matematyczny. Obliczenia polowe wykonano dla maszyny modelowej o liniowej charakterystyce magnesowania rdzenia. Anizotropia rdzenia stojana została wprowadzona poprzez zadanie dwukrotnie mniejszej przenikalności magnetycznej w osi poprzecznej TD w stosunku do osi RD zgodnej z kierunkiem walcowania. Przedstawione wyniki pozwalają sformułować wnioski i udzielić odpowiedzi na ile efekt anizotropii przy magnesowaniu obrotowym jest istotny z punktu widzenia eksploatacyjnego.
EN The article deals with the field analysis for machine with surface mounted permanent magnets on the rotor taking into account the anisotropic stator. These considerations are intended to show the effects following anisotropy on the distribution of the magnetic field, function of co-energy, induced voltage waveforms and generation of cogging torques. Results of analyzes allows for parameters determination of permeance function defining in the part I of paper – Mathematical model. The field calculations were performed for an exemplary machine which linear magnetic circuit and assumed stator core magnetic anisotropy. The anisotropy was introduced by twice reducing the magnetic permeability in the transverse axis (TD) with respect to the axis of rolling direction (RD). The results explain the question, how the magnetic anisotropy effect at rotational magnetization is important from the exploitation point of view.
Słowa kluczowe
PL anizotropia magnetyczna   maszyna synchroniczna z magnesami trwałymi   magnesowanie obrotowe  
EN magnetic anisotropy   PM synchronous machine   rotational magnetization  
Wydawca Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 265--270
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Warzecha, A.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pewarzec@cyfronet.pl
autor Węgiel, T.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pewegiel@cyfronet.pl
autor Mazgaj, W.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pemazgaj@cyfronet.pl
Bibliografia
[1]. S. Yamaguchi, A. Daikoku, Cogging torque calculation considering magnetic anisotropy for permanent magnet synchronous motors, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering COMPEL, Vol. 23 No. 3, 2004, pp. 639-646
[2] T.Tamaki, K. Fujisaki, K. Wajima, K. Fujiwara, Comparison of Magnetic Field Analysis Methods Considering Magnetic Anisotropy, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 46, no. 2, 2010, pp. 187-190
[3]. S. Higuchi, Y. Takahashi, T. Tokumasu, K.Fujiwara, Comparison Between Modeling Methods of 2-D Magnetic Properties in Magnetic Field Analysis of Synchronous Machines, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 50, no. 2, 2014
[4]. A. Warzecha, W. Mazgaj, Główne efekty wywoływane anizotropią magnetyczną rdzenia w silniku indukcyjnym. WZEE-2013, Rzeszów-Czarna, 2013
[5]. T. Węgiel, Space harmonic interactions In permanent magnet generators, Monografia 447, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8413426-0196-465a-8baa-2c4e1d47cbd6
Identyfikatory