Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8390887-c556-4e22-9325-2ec09b89edec

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Dwufazowe płyny do zabiegów hydraulicznego szczelinowania

Autorzy Wilk, K.  Kasza, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Two-phase fluids for hydraulic fracturing treatments
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Szczelinowanie hydrauliczne polega na kontrolowanym wytwarzaniu szczelin w skałach zbiornikowych dla węglowodorów, za pomocą wtłaczania przez odwierty do górotworu znacznych ilości odpowiedniej cieczy, pod wysokim ciśnieniem. Płyny szczelinujące na bazie wody mogą powodować pęcznienie minerałów ilastych, prowadząc do uszkodzenia przepuszczalności formacji. Minimalizacja tych niekorzystnych zjawisk jest możliwa dzięki m.in. optymalizacji składu chemicznego oraz ograniczeniu ilości wody w cieczach szczelinujących i zastąpienie jej części gazem. Ciecze szczelinujące przygotowane w taki sposób nazywane są płynami energetyzowanymi. Odkrycie nowych, niekonwencjonalnych złóż węglowodorów przyczyniło się do rozwoju technologicznego i zmian w komponowaniu cieczy technologicznych oraz badań nad możliwościami szczelinowania cieczami energetyzowanymi gazami, redukując tym samym zawartość wody w cieczy szczelinującej.
EN Hydraulic fracturing consists of the controlled creation of fractures in the reservoir and parent rocks of hydrocarbons by injecting under high pressure significant volumes of a suitable fluid into the formation through a well. The use of water-based fracturing fluids may lead to so-called permeability damage caused by swelling of clay minerals in the fractured formation. In order to minimize the damage, water phase in the fluid is replaced partially or completely by gases. Fracturing fluids prepared in such a manner are called energized fluids. The discovery of new, unconventional hydrocarbon resources contributed to the technological developments and changes in the composition of the technological fluids and research on energized fracturing fluids possibilities, thereby reducing the water content in the fracturing.
Słowa kluczowe
PL szczelinowanie hydrauliczne   węglowodory   płyny dwufazowe  
EN hydraulic fracturing   hydrocarbons   two-phase liquids  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 763--766
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Wilk, K.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
autor Kasza, P.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Czupski M., Kasza P., Wilk K. – Płyny do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2013, nr 1, ss. 42 – 50.
[2] Edrisi A.R., Kam S. – A New Foam Rheology Model for Shale-Gas Foam Fracturing Applications. SPE Canadian Unconventional Resources Conference. Calgary, Alberta, Canada, Society of Petroleum Engineers 2012, pp. 1 – 19.
[3] Friehauf K.E., Sharma M.M. – Fluid selection for energized hydraulic fractures. SPE 124361. Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana 2009.
[4] Gandossi L. – An overview of hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production. IPC Technical Reports 2013, pp. 7 – 30.
[5] Gidley J.L., Holditch S.A., Nierode D.E., Veatch Jr. R.W. – Recent Advances in Hydraulic Fracturing. 1990, vol. 12.
[6] Harris P.C. – Effects of texture on rheology of foam fracturing fluids. SPE 14257, 1985.
[7] Kasza P. – Zabiegi stymulacji wydobycia w złożach niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2011, nr 10, ss. 697 – 01.
[8] Oilfield Services, Enhanced Unconventional Oil and Gas Production with Nitrogen Fracturing. Air Products and Chemicals 2013, pp. 1 – 9.
Uwagi
Artykuł w części: Warsztaty IV. Nowoczesne technologie stymulacji wydobycia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8390887-c556-4e22-9325-2ec09b89edec
Identyfikatory