Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f8275e3c-1fa5-4578-9fbe-5b573f90d7ad

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Budowa symulatora jazdy samochodem przeznaczonego do badania procesów ruchu drogowego

Autorzy Tomczuk, P.  Koniak, M.  Jaskowski, P.  Mytrovtsiy, S.  Kowalski, R. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Simulator designed for the road traffic process simulation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obecne możliwości techniczne pozwalają na coraz dokładniejsze odwzorowywanie warunków i procesów otaczającej nas rzeczywistości w warunkach wirtualnych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby badań percepcji kierowców z użyciem symulatorów jazdy pojazdem. W artykule przedstawiono rodzaje, budowę oraz możliwości scenariuszy badań możliwych do zrealizowania z użyciem symulatora pojazdu. Jednym z przykładów budowy i wykorzystania prostego trenażera treningowego jest przedstawione w artykule rozwiązanie Koła Naukowego KNEST zrealizowane w ramach Grantu Rektora Politechniki Warszawskiej.
EN The current technical possibilities allow for more accurate mapping the conditions of the reality around us. This translates directly into increased accuracy and relevance of the research perception of drivers using the driving simulators. The article presents the types, construction and the possibility of test scenarios using the driving simulator . One with examples of the construction and use of a simple simulator training is presented in the article Scientific Club KNEST solution implemented under the Grant Rector of Warsaw University of Technology.
Słowa kluczowe
PL symulator jazdy samochodem   badania kierowców   budowa symulatora  
EN driving simulator   research drivers   low-cost simulator  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 313--324
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz., rys.
Twórcy
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Koniak, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Jaskowski, P.
  • Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
autor Mytrovtsiy, S.
  • Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
autor Kowalski, R.
  • Politechnika Warszawska, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych
Bibliografia
1. Avanesov, T., Louveton, N., McCall, R., Koenig, V., Kracheel, M., 2012. Towards a simple city driving simulator based on speed dreams and OSM. In: Automotive UI in Adjunct Proceedings e Work in Progress Paper.
2. Bendak S., Al-Saleh K.: The role of roadside advertising signs in distracting drivers, International Journal of Industrial Ergonomics, 40 (3) (2010), pp. 233–236.
3. Chattington, M., Reed, N., Basacik, D., Flint, A., & Parkes, A. (2009). Investigating driver distraction: The effects of video and static advertising (No. CPR208). Crowthorne, UK: Transport Research Laboratory.
4. Cheung D.: Texting while driving: its effects on driving performance and texting behaviour, Diploma Thesis Faculty of Life Sciences, University College London (2010).
5. Chodnicki P., Guzek M., Lozia Z., Mackiewicz W., Stegienka I.: autoPW - wirtualne środowisko badań kierowcow, Czasopismo Techniczne. Mechanika 2008 R. 105, z. 6-M, 29-38 str.
6. Cobb S., Nichols S., Ramsey A., Wilson J.: Virtual reality-induced symptoms and effects (VRISE). Presence 1999;8(2):169–186.
7. Crundall D., Van Loon E., & Underwood G.: Attraction and distraction of attention with Accident Analysis and Prevention, 38 (4), pp. 671–677, 2006.
8. Crundall E., Large D.R., Burnett G.: A driving simulator study to explore the effects of text size on the visual demand of in-vehicle displays, Displays Volume 43, (July 2016), Pages 23–29.
9. Decker J.S., Stannard S.J., McManus B., Wittig S.M.O., Sisiopiku V.P., Stavrinos D.: The impact of billboards on driver visual behavior: A systematic literature review, Traffic Injury Prevention, 16 (2015), pp. 234–239.
10. Divekar, G., Pradhan, A., Pollatsek, A., & Fisher, D. (2012). External distractions: Evaluation of their effect on younger and experienced driver’s behaviors and vehicle control. Paper presented at the Transportation Research Board, Washington, DC.
11. Edquist, J., Horberry, T., Hosking, S., & Johnston, I. (2011). Effects of advertising billboards on simulated driving. Appl Ergon, 42(4), 619-626.
12. Hettinger J.L., Berbaum K.S., Kennedy R.S., Dunlap W.P., Nolan M.D.: Vection and simulator sickness. Mil. Psychol. 1990;2(3): 171–181.
13. Hughes, P.K., & Cole, B.L. (1986). What Attracts Attention When Driving? Ergon, 29(6), 377-391.
14. Jamson, S.L.S., Jamson, A.H., 2010. The validity of a low-cost simulator for the assessment of the effects of in-vehicle information systems. Saf. Sci. 48 (10),1477-1483 str.
15. Koniak M., kierownik pracy: Budowa symulatora przeznaczonego do celów symulacji procesów ruchu drogowego, Grant Rektorski dla Studenckiego Koła Naukowego Elektrotechniki w Systemach Transportowych, Nr pracy 540020200140, Warszawa 2016, P. Tomczuk opiekun merytoryczny.
16. Louveton N., McCall R., Koenig V., Avanesov T., Engel T.: Driving while using a smartphone-based mobility application: Evaluating the impact of three multi-choice user interfaces on visual manual distraction, Applied Ergonomics 54 (2016) 196-204.
17. Lozia Z., Symulatory jazdy samochodem. WKŁ, Warszawa 2008.
18. Marciano H., Yeshurun Y.: Perceptual load in central and peripheral regions and its effects on drivin performance: Advertising billboards, Work 41 (Suppl. 1) (2012), pp. 3181–3188.
19. Maruyama Y., Yamazaki F.: Driving simulator experiment on the moving stability of an automobile under strong crosswind. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 2006, No. 4 pp. 191–205.
20. Parker M.W., Shoop S.A., Coutermarsh B.A., Wesson K.D., Stanley J.M.: Verification and validation of a winter driving simulator. Jurnal of Terramechanics 2009, No. 46(4) pp. 127-139.
21. Patten C.J.D., Kircher A., Ostlund J., Nilsson L.: Using mobile telephones: cognitive workload and attention resource allocation. Accident Analysis and Prevention, 2004, No. 36(3) pp. 341-350.
22. Stavrinos D., Mosley P.R., Witting S.M., Johnson H.D., Decker J.S., Sisiopiku V.P., Welburn S.C.: Visual behavior differences in drivers across the lifespan: A digital billboard simulator study, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour Volume 41, Part A, August 2016, Pages 19–28.
23. Strayer D.L., Drews F.A., Johnston W.A.: Cell phone-induced failures of visual attention during simulated driving, Journal of Experimental Psychology: Applied, 9 (1) (2003), pp. 23–32.
24. Strayer D.L., Drews F.A., Crouch D.J.: A Comparison of the Cell Phone Driver and the Drunk Driver, Hum Factors 2006; 48; 381 str.
25. Tomczuk P., Jaskowski P.: Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w pasie drogowym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport z.108, str. 95-107.
26. Tornros J.E.B., Boiling A.K.: Mobile phone use - Effects of handheld and handsfree phones on driving perfor mance. Accident Analysis and Prevention, 2005, No. 37(5), pp. 902-909.
27. White K.M., Walsh S.P., Hyde M.K., Watson B.C.: Mobile use while driving: An investigation of the beliefs influencing drivers’ hands-free and hand-held mobile use, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 13 (1) (2010), pp. 9–20.
28. www.unity3d.com/ [dostęp: 1 maja 2017]
29. Yannis G.,Laiou A., Papantoniou P., Gkartzonikas C.: Simulation of texting impact on young drivers’ behavior and safety on motorways, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 41, Part A, August 2016, Pages 10–18.
30. Young, K., & Regan, M. (2007). Driver distraction: A review of the literature in distracted driving edited by Faulkset et al. Sydney: Australasian College of Road Safety, 384.
31. Zalesińska M.: Badania pilotażowe wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowcow w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu, Poznan University of Technology, Academic Journals, No 73, Electrical Engineering, str. 209-218, 2013.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f8275e3c-1fa5-4578-9fbe-5b573f90d7ad
Identyfikatory