PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena zagrożenia pożarowego stwarzanego przez włókiennicze wyroby wyposażenia wnętrz

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego – Decyzja Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”.
EN
This article contains result of a certain stage of research project – Decision Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 “Non-flammable textile fabrics restrict fire hazard in building monuments” participating in Action COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”.
Twórcy
autor
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
 • Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP
Bibliografia
 • 1. D. Remenyi: STOP IT project failure through risk management, Oxford: Butterworth Heinemann, 1999.
 • 2. F.R. Allen, A.R. Garlick, M.R. Hayns, A.R. Taig: The Management of Risk to Society from Potential Accidents, Londyn, Nowy Jork, Elsevier 1992.
 • 3. J. Bacon, Engineering for hazard reduction, Safety Management, December 1997.
 • 4. J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, Warszawa 2005.
 • 5. M. Cisek: Zarządzanie ryzykiem, SGSP 2004/2005, materiały niepublikowane.
 • 6. M. Konecki „Problemy modelowania rozwoju pożaru w pomieszczeniach”, Archiwum Spalania, Vol. 2 (2002), Nr 1.
 • 7. M. Konecki „Z komputerem do pożaru”, Przegląd Pożarniczy, Nr 6, 2004.
 • 8. M. Pecio: Zarzadzanie bezpieczeństwem pożarowym, SGSP 2004, materiały niepublikowane.
 • 9. Opr. S. Augustyn: Praca menedżera programów kryzysowych w fazach zapobiegania i przygotowania cz. I, Ratownictwo Polskie 1/99.
 • 10. P. Bartkiewicz „Modelowanie układów wentylacji mechanicznej w ujęciu obiektowym”, Rozprawa doktorska, 2002.
 • 11. P. Janik: Charakterystyka i rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami i innymi miejscowymi zagrożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr kultury. Pod red.: T. Kociołek, Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Kraków 2005.
 • 12. P.M. Sandman: Responding to Community Outrage: Strategies for Effective Risk Communication, American Industrial Hygiene Association Fairfax 1997.
 • 13. PN-B-02852. „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.”
 • 14. PN-EN ISO 13943 „Bezpieczeństwo pożarowe. Terminologia.”
 • 15. PN-EN ISO 9239-1 “Badania reakcji na ogień posadzek – Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”.
 • 16. Richard W. Bukowski: Fire Hazard Analysis. Protection Handbook, 18th Edition, National Fire Protection Association, One Batterymarch Park, Quincy, MA, 1997.
 • 17. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
 • 18. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 193, poz. 1892).
 • 19. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2153).
 • 20. T. Szopa: Koncepcja graficznego przedstawiania terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń. Praca zbiorowa: Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka, wyd. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2004.
 • 21. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.351, z późn. zm.).
 • 22. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).
 • 23. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
 • 24. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,poz. 1568, z późn. zm.).
 • 25. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm.).
 • 26. W. Wah Yuen, W. Ki Chow, A new method for selecting the design fire for safety provision, International Journal for Fire Science and Technology, vol.24, No.3, 2005
 • 27. W.E. Vesely, F.F. Goldberg, N.H. Roberts, D.F. Haasl: Fault Tree Handbook, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington 1981.
 • 28. www.iee.org - strona internetowa: The Institution of Electrical Engineers.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f7f80ff2-7e73-4b08-8b26-79b736f63e10
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.