Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f7ec27fd-7aba-49fe-b5ee-b88c2fb5484c

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Identyfikacja problemów parkowania w obszarach rekreacyjnych

Autorzy Dźwigoń, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification of parking problems at recreational areas
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W obszarach rekreacyjnych powstają konflikty pomiędzy potrzebą dojazdu i pozostawienia samochodu a użytkowaniem terenu, na którym generalnie nie powinno być samochodu. Artykuł przedstawia na przykładzie dwóch obszarów rekreacyjnych, w jaki sposób zarządcy terenu próbują odpowiedzieć na powyższy dylemat. Skrótowo omówiono walory rekreacyjne tych obszarów i zmienność sezonową popytu na rekreację. Przedstawiono ofertę parkingową – wielkość i rodzaj parkingów oraz funkcjonujące systemy opłat. Zrealizowano badania parkowania i wyznaczono wskaźniki parkowania. Na zakończenie omówiono sposoby poprawy sytuacji parkingowej w obszarach rekreacyjnych.
EN At recreational areas there are identified conflicts between the need to travel and leave cars and the use of land on which generally should not be any cars. On basis of two recreational areas the article presents how land managers have tried to answer the above dilemma. The advantages of recreational areas and seasonal variations in demand for recreation have been discussed in brief. The offer of parking lots including the size and type of parking fees and operating systems have been presented. The parking survey has been carried out and parking coefficients have been evaluated. In conclusion, ways to improve the parking situation at the areas of recreation have been discussed.
Słowa kluczowe
PL obszar rekreacyjny   badania parkowania   wskaźniki parkowania  
EN recreational area   parking survey   parking coefficient  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 75--87
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dźwigoń, W.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej
Bibliografia
[1] Berdychowski G., Analiza obsługi komunikacyjnej ruchu rekreacyjnego na Terenia Lasu Wolskiego w Krakowie. Praca dyplomowa wykonana na Politechnice Krakowskiej. Kraków 2007.
[2] Brancewicz J., Problemy komunikacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym. Praca dyplomowa wykonana na Politechnice Krakowskiej. Kraków 2011.
[3] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego, teoria i praktyka. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
[4] Lis A., Struktura relacji pomiędzy człowiekiem a parkiem i ogrodem miejskim w procesie rekreacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskie. Wrocław 2004.
[5] Pieszczachowicz J., Popularna Encyklopedia Powszechna. Fogra Oficyna Wydawnicza. Kraków 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f7ec27fd-7aba-49fe-b5ee-b88c2fb5484c
Identyfikatory