Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f7db71cf-22e5-4662-aca1-3b9c340729a2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Jakość danych przestrzennych a systemy zarządzania drogami

Autorzy Latos, D. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Spatial data quality vs roads management systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisane zostały kryteria oceny jakości danych przestrzennych w kontekście wykorzystania ich w systemach zarządzania drogami. Zaprezentowane zostały dane przestrzenne, które mogą być wykorzystywane w systemach drogowych oraz możliwe do wdrożenia sposoby wykorzystania zgromadzonych danych w celu efektywnego realizowania zadań związanych z zarządzaniem drogami. Zawarto w nim także próbę odpowiedzi na pytanie jakie dane przestrzenne są najistotniejsze w systemach zarządzania drogami, czy dla wszystkich rodzajów dróg są to te same dane oraz jakie kryterium oceny jakości danych jest tu najważniejsze. Dodatkowo przedstawione zostały również możliwości wykorzystania danych przestrzennych w zadaniach związanych zarządzaniem drogami w sytuacjach kryzysowych jak: lądowanie śmigłowca pogotowia ratunkowego, zarządzanie ruchem w sytuacjach kryzysowych i inne.
EN The article is describing evaluation criteria of spatial data quality in regard its exploitation in roads management systems. Few spatial datasets examples were presented (every of which could be used by roads systems) together with theirs possible implementations aiming to better and more effective realization of task associated with roads administration. The article makes also an attempt to find answers in reference to roads systems to the following questions: what are the best and most important types of spatial data; are the same evaluation conditions suitable for all sorts of different roads; which assessment criterion is the most significant. Finally, there are presented various solutions involving discussed data in the scope of management of roads when emergency situations occurs, like: touch-down of rescue helicopter, car accidents
Słowa kluczowe
PL dane przestrzenne   systemy zarządzania drogami  
EN spatial data   roads management systems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1751--1758
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Latos, D.
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Geodezji, Zakład Geodezji i Topografii
Bibliografia
1. Słownik pojęć kartograficznych
2. Bielecka E., Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD, Roczniki Geomatyki 2010, tom VIII.
3. Gaździcki J., Internetowy Leksykon Geomatyczny, www.ptip.org.pl,
4. www.gddkia.gov.pl
5. Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2010r. w sprawie stosowania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SGDoN).
6. Instrukcja operacyjna Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Warszawa 23.09.2004
7. http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_dzkat/wmservice.aspx
8. www.geoportal.gov.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f7db71cf-22e5-4662-aca1-3b9c340729a2
Identyfikatory