PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Odpylanie spalin w kotłach grzewczych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Dedusting of exhaust gases in heating boilers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecnie za dużą część emisji zanieczyszczeń (zwłaszcza pyłu i lotnych związków organicznych) odpowiada sektor komunalno-mieszkaniowy. Na szczęście zmieniające się przepisy prawne ograniczają emisje również z kotłów na paliwa stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW, czyli w kotłach wykorzystywanych przez przysłowiowego „Kowalskiego”. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE wymagania tzw. ecodesign’u będą musiały spełnić (nowe) kotły od 1 stycznia 2020 r. W przypadku emisji pyłu graniczna wartość wynosi 40 mg/m3 (dla zasilania automatycznego) i 60 mg/m3 (zasilanie ręczne) przy 10% O2. Aby osiągnąć ten poziom emisji pyłu producenci kotłów powinni bardzo starannie zaprojektować swoje urządzenia, ewentualnie doposażyć je w odpylacze. W artykule przedstawiono dostępne rozwiązania.
EN
At present, the urban residential sector is responsible for much of the pollutant emissions (especially dust and volatile organic compounds). Fortunately, the changing legislation also limits emissions from solid fuel boilers with a rated output of up to 500 kW, i.e. in boilers used by the proverbial “Smith”. According to the EU Commission Regulations, new boilers will have to meet requirements of ecodesign from 1 January 2020. For dust emission, the limit value is 40 mg/m3 (for automatic feed) and 60 mg/m3 (manual feed) at 10% O2. In order to achieve this level of emissions, boiler manufacturers should carefully design their devices or, if necessary, equip them with dust collectors. The article presents the available solutions.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
37--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Bibliografia
 • [1] Air quality in Europe – 2016 Report. European Environment Agency 2016.
 • [2] http://www.kotlyna5.pl, dostęp: sierpień 2017.
 • [3] https://www.techsterowniki.pl/products/pozostale-urzadzenia/st-360, dostęp: sierpień 2017.
 • [4] Johansson L. S., Tullin C., Leckner B., Sjowall P.: “Particle emissions from biomass combustion in small combustors”, Biomass and Bioenergy 25 (2003) 435-446.
 • [5] Kotły c.o. przebadane zgodnie z PN-EN 305-5:2012 spełniające kryteria energetyczno-emisyjne, http://www.ichpw.pl/kotly, dostęp: sierpień 2017.
 • [6] Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO w układzie klasyfikacji SNAP I NFR. Raport podstawowy, KOBiZE, Warszawa 2015.
 • [7] Krucki A., Pilarski S.: „Analiza i porównanie wyników badań automatycznych kotłów grzewczych na paliwa stałe wyposażonych w palniki retortowe z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012”, Instal 10/2014, s. 21-29.
 • [8] Kubica K.: „Kotły opalane paliwami stałymi – uregulowania europejskie od 2020r. Emisje na kawce”, Magazyn Instalatora, 7 maja 2015 (http://www.instalator.pl/2015/05/koty-opalane-paliwami-staymi-uregulowaniaeuropejskie-od-2020-r-emisje-na-kawce/).
 • [9] Kubica R., Dębski B.: „Wskaźniki emisji pyłu całkowitego oraz jego subfrakcji ze spalania paliw stałych w sektorach mieszkalnictwa i usług w Polsce w latach 2000-2013”, Przemysł Chemiczny 95/3 (2016), s. 464-471.
 • [10] Kubica R., Kubica K., Bogacz W., Stec M.: „Poradnik. Czyste ciepła w moim domu z paliw stałych”, Ministerstwo Środowiska (https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/ mos/Aktualnosci/2017/Poradnik_Czyste_cieplo_w_moim_domu_z_paliw_stalych.pdf).
 • [11] Kubica R., Kubicz K., Kacprzyk W.: „Ograniczenie emisji sadzy ze spalania paliw stałych w instalacjach małej mocy”, Przemysł Chemiczny 95/3 (2016), s. 472-479.
 • [12] Kubica R., Rymwid-Mickiewicz K.: „Możliwości ograniczenia emisji pyłu i związanych z nim zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 50MW”, Przemysł Chemiczny 95/3 (2016), s. 480-487.
 • [13] Lech-Brzyk K., Niewczas J.: „Emisja cząstek pyłu podczas spalania rożnych gatunków biomasy w kotle małej mocy” w „Ochrona powietrza atmosferycznego: wybrane zagadnienia” red. Musialik-Piotrowska A., Rutkowski J., PZIiTS Wrocław 2012, s. 337-345.
 • [14] Matuszek K., Hrycko P., Stelmach S., Sobolewski A: „Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłów małej mocy ograniczające „niską emisję”. Cz. I. Prezentacja problemu”, Przemysł Chemiczny 95/2 (2016), s. 223-227.
 • [15] Matuszek K., Hrycko P., Stelmach S., Sobolewski A: „Węglowe paliwo niskoemisyjne i nowoczesne konstrukcje kotłow małej mocy ograniczające „niską emisję”. Cz. II. Doświadczalna ocena nowego paliwa o obniżonej emisyjności”, Przemysł Chemiczny 95/2 (2016), s. 228-230.
 • [16] Ochrona środowiska 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016. [4] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
 • [17] PN EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Cz. 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zsypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
 • [18] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
 • [19] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Dz. U. 2006, nr 169, poz. 1200 z poźn. zm.
 • [20] Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f7d81f73-c236-4c89-a255-a52c54a43be4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.