Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f7606841-786c-4269-8ce0-0b6188e67cb1

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym na przykładzie wybranych skrzyżowań

Autorzy Kądziołka, T.  Kowalski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of road traffic safety exemplified by selected road crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule poruszono problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaprezentowano trzy wybrane skrzyżowania ulic w Nowym Sączu. Podano przykłady zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce na tych skrzyżowaniach w dzień oraz po zmierzchu. Zwrócono uwagę, w jaki sposób modernizacja, która została przeprowadzona na dwóch z nich może wpłynąć pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku trzeciego skrzyżowania, które nie było jeszcze modernizowane, zaproponowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo w tym miejscu. Ponadto przedstawiono wyniki badań ankiety przeprowadzonej wśród mieszańców Nowego Sącza. Ankietowani zostali poproszeni o ocenę stanu natężenia ruchu w mieście, ocenę stanu nawierzchni dróg, ocenę oznakowania ulic oraz czytelności znaków drogowych. Ankieta umożliwiała również wybór odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn wypadków drogowych.
EN The author of the article discusses the issue of safety in road traffic. Three selected road crossings in Nowy Sącz (Poland) are presented, along with road accidents which took place at such crossings during daytime and after dusk. Attention is drawn to the manner in which the modernisation performed on two of the crossings may have a positive effect on the improvement of safety in road traffic. In the case of the third crossing, which has not yet been modernised, solutions increasing safety in this location were proposed. Furthermore, the author presents the results of a questionnaire conducted among the inhabitants of Nowy Sącz. The respondents were asked to evaluate the intensity of traffic in the city, the condition of road surface, the marking of streets and the legibility of road signs. The questionnaire also included a question concerning the causes of road accidents.
Słowa kluczowe
PL skrzyżowanie typu rondo   prędkość pojazdów   sygnalizacja świetlna  
EN roundabout   vehicle speed   traffic lights  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 235--241
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., wykr., il.
Twórcy
autor Kądziołka, T.
autor Kowalski, S.
Bibliografia
1. Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – część 1, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport” 2010, z. 67.
2. Bąk J., Bąk-Gajda D., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Eksploatacja i Niezawodność” 2008, nr 3.
3. Błaszczyk J., Wpływ całodobowego oświetlenia pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2010, nr 1(6).
4. Caban J., Opielak M., Rybicka I., Przyczyny zdarzeń drogowych i stan bezpieczeństwa w miejskim ruchu drogowym na przykładzie MPK w Lublinie, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2012, nr 3(89).
5. Chudy-Laskowska K., Pisula T., Analiza bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Logistyka” 2014, nr 3.
6. Dworzecki J., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce (zarys problematyki), „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 4(162)
7. Gruszczyński J., Oznakowanie dróg a bezpieczeństwo ruchu drogowego, „Magazyn Autostrady” 2009, nr 12.
8. Idzikowski A., Stan techniczny i wyposażenie pojazdów samochodowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2011, nr 46.
9. Jarosiński W., System okresowych badań technicznych pojazdów a bezpieczeństwo ruchu drogowego i liczba zdarzeń drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych.
10. Kempa E., Problematyka utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, „Logistyka” 2014, nr 6.
11. Landowski B., Kwasińska J., Ocena stanu i analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz próba jego poprawy, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” 2014, nr 69.
12. www.maps.google.pl.
13. www.psp-ns.pl.
14. Zielinkiewicz A., Rola standardu technicznego dróg z uwagi na bezpieczeństwo ruchu w nocy, „Budownictwo i Architektura” 2014, nr 13(4).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f7606841-786c-4269-8ce0-0b6188e67cb1
Identyfikatory