Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f72f398f-d6ad-497d-8ac3-75b53a74ce15

Czasopismo

Technologia Wody

Tytuł artykułu

Frakcje ChZT a charakterystyka ścieków komunalnych

Autorzy Myszograj, S.  Płuciennik-Koropczuk, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN COD fractions and the characteristics of municipal sewage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do niedawna podstawowa charakterystyka ścieków ograniczała się do oceny kilku parametrów uważanych za wystarczające, aby projektować i eksploatować systemy oczyszczania ścieków. Przyjęcie ChZT za główny parametr określający ilość związków węgla organicznego w ściekach i podział ChZT na frakcje opisujące różny stopień ich biodegradacji są kamieniami milowymi w nowym podejściu do projektowania i modelowania procesów biologicznego oczyszczania ścieków.
EN Until recently, the basic characteristics of the wastewater was limited to the assessment of several parameters considered sufficient to design and operate wastewater treatment systems. The adoption of COD as a main parameter indicating the amount of organic carbon compounds in the wastewater and division COD into fractions describing different degrees of biodegradation are milestones in new approach to the design and modeling of biological wastewater treatment.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie ścieków   ścieki komunalne   frakcja ChZT  
EN wastewater treatment   municipal sewage   ChZT fraction  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Technologia Wody
Rocznik 2018
Tom Nr 6 (62)
Strony 70--75
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Myszograj, S.
autor Płuciennik-Koropczuk, E.
Bibliografia
1. Wytyczne ATV-131: Wymiarowanie jednostopniowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2000.
2. Choi Y.Y., Baek S.R., Kim J., Choi J.W., Hur J., Lee T.U., Park Ch.J., Lee B.J., 2017: Characteristics and biodegradability of wastewater organic matter in municipal wastewater treatment plants collecting domestic wastewater and industrial discharge., Water, 9, 409; doi:10.3390/w9060409.
3. Chiavola A., Farabegoli G., Antonetti F. 2014: Biologi¬cal treatment of olive mill wastewater in a sequencing batch reactor. Biochem. Engi. Journ., 85, 71-78.
4. Dulekgurgen E., Dogruel S., Karahan O., Orhon D., 2006: Size distribution of wastewater COD fractions as an index for biodegradability. Water Research 40, 273-282.
5. Ekama G.A., Dold P.,L., Marais G.v.R., 1986: Procedures for determining influent COD. Fractions and the maximum species growth rate of heterotrophs in activated sludge systems. Wat.Sci.Tech. No.18, pp. 94-114.
6. Henze M., Harremoes P., Jes la Cour Jansen, Arvin E.: Oczyszczanie ścieków. Procesy biologiczne i chemiczne. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2002.
7. Henze M., Gujer W., Mino T., Van Loos¬drecht M., 2007: Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d, ASM3. Iwa Task Group On Mathematical Modelling For Design And Operation Of Biological Wastewater Treatment, London 2007.
8. Henze M., 2008: Biological Wastewater Treatment: Principles Modelling and Design. Edited by M. Henze, M.C.M. van Loosdrecht, G.A. Ekama and D. Brdjanovic. ISBN: 9781843391883. Published by IWA Publishing, London, UK.
9. Jouanneau S., Recoules L., Durand M.J., Boukabache A., Picot V., Primault Y., Lakel A., Sengelin M., Barillon B., Thouand G., 2014: Methods for assessing biochemical oxygen demand (BOD): A review. Water Research, Vol. 49, 62-82.
10. Kalinowska E., Oleszkiewicz J., 2001: Od projektowania do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Optymalizacja poprzez symulację i modelowanie. Narodowe seminarium szkoleniowe. LEM tech. Konsulting, Warszawa 2001.
11. Kappeler J., Gujer W., 1992: Estimation of kinetic parameters of heterotrophic biomass under aerobic conditions and characterization of wastewater for activated sludge modeling. Wat. Sci. Tech. Vol. 25, No 6, 125-139.
12. Karahan Ö., Dogruel S., Dulekgurgen E., Ohron D., 2008: COD fraction of tannery wastewaters-Particle size distribution, biodegradability and modeling. Water Research 42, 1083-1092.
13. Kułakowski P., 2002: Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu. Materiały seminarium: Metody oznaczania wskaźników zanieczyszczeń organicznych wodzie i ściekach. Kraków 2002.
14. Melcer H., Dold P.L., Jones R.M., Bye Ch.M., Takacs I., Stensel H.D., Wilson A.W., Sun P., Bury S., 2003: Treatment Processes and Systems. Methods for Wastewater Characterization in Activated Sludge Modeling. Water Environment Research Foundation.
15. Myszograj S., 2005: Charakterystyka frakcji ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków. II Kongres Inżynierii Środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 39, Lublin.
16. Myszograj S., Płuciennik-Koropczuk E., Jakubaszek A., Świętek A., 2017: COD fractions – methods of measurement and use in wastewater treatment technology. Civil and Environmental Engineering Reports. No. 24 (1), 195-206, ISSN: 2080-5187 DOI: 10.1515/ceer-2017-0014.
17. Orhon D., Babuna F. G., Karahan Ö., 2009: Indus¬trial Wastewater Treatment by Activated Sludge, IWA Publishing.
18. Płuciennik-Koropczuk E., Jakubaszek A., Myszograj S., Uszakiewicz S., 2017: COD fractions in mechanical-biological wastewater treatment plant. Civil and Environmental Engineering Reports. No. 24 (1), 207-217, ISSN: 2080-5187 DOI: 10.1515/ceer-2017-0015.
19. Płuciennik-Koropczuk E., Sadecka Z., Myszograj S., 2013: COD fractions in raw and mechanically treated wastewater, Civil and Environmental Engineering Reports No. 11, 101-113, ISSN: 2080-5187.
20. Płuciennik-Koropczuk E., 2009: Frakcje ChZT miarą skuteczności oczyszczania ścieków, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7-8, 11-13, ISSN: 0016-5352.
21. Pasztor I., Thury P., Pulai J., 2009: Chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater for modeling of wastewater treatment. International Journal of Environmental Science and Technology, Vol.6,No.1, 51-56.
22. Rybicki S.M., 2002: Metody oznaczania wskaźników zanieczyszczeń organicznych w wodzie i ściekach. Wyznaczanie stężenia łatwo rozkładalnego ChZT w ściekach – metoda pomiaru i zastosowanie w technologii oczyszczania. Materiały seminaryjne, Politechnika Krakowska, Kraków.
23. Sadecka Z., Jędrczak A., Płuciennik-Koropczuk E., Myszograj S., Suchowska-Kisielewicz M., 2013: COD fractions in sewage flowing into Polish sewage treatment plants. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, Vol. 27, no. 2, 185-195, ISSN: 0352-9568.
24. Sadecka Z., Płuciennik-Koropczuk E., 2011: Frakcje ChZT ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni. Rocznik Ochrona Środowiska, T. 13 cz. 2, 1157-1172.
25. Sadecka Z., Myszograj S., 2004: Frakcje ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sulechowie. Rocznik Ochrona Środowiska – 2004, T. 6, 233-244.
26. Sibil R., Berkun M., Bekiroglu S., 2014: The comparison of different mathematical methods to determine the BOD parameters, a new developed method and impacts of these parameters variations on the design of WWTPs.Applied Mathematical Modelling, Vol. 38, Iss. 2, 641-658.
27. Sötemann S.W., Musvoto E.V., Wentzel M.C, Ekama G.A., 2005: Integrated chemical physical biological processes kinetic modelling Part 1 – Anoxic and aerobic processes of carbon and nitrogen removal in the activated sludge system. Water 31 (4), 529-544.
28. Sözen S., Çokgör E.U., Ohron D., Henze M., 1998: Respirometric analysis of activated sludge behaviour – II. Heterotrophic growth under aerobic and anoxic conditions. Water Research 32 No.2, 476-488.
29. Struk-Sokołowska J., 2015: COD fraction changes in the process of municipal and dairy wastewater treatment in SBR reactors. PhD thesis, Bialystok University of Technology (in Polish).
30. Struk-Sokołowska J., Tkaczuk J., 2018: Analysis of Bakery Sewage Treatment Process Options Based on COD Fraction Changes. Journal of Ecological Engineering Vol. 19, Issue4, 226–235 https://doi.org/10.12911/22998993/89653.
31. Viana da Silva A.M.E., Bettencourt da Silva R.J.N., Filomena M., Camões G.F.C., 2011: Optimization of the determination of chemical oxygen demand in wastewaters. Analytica Chimica Acta, Vol. 699, Iss.2, 161-169.
32. http// www.activatedsludge.info: What’s wrong with BOD?
33. http// www.activatedsludge.info: A simple approach to Influent COD fraction.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f72f398f-d6ad-497d-8ac3-75b53a74ce15
Identyfikatory