PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Presence of localgovernments in social media in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystywania mediów społecznościowych przez powiaty oraz określenie zmiany w wykorzystaniu mediów społecznościowych w latach 2014-2018. Przeprowadzono badania pełne wśród 380 powiatów w Polsce. W omawianej populacji dokonano identyfikacji wykorzystywania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz przeprowadzono analizę liczebności odbiorców tej formy komunikacji w ujęciu regionalnym i w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu. Po analizie zgromadzonych danych można wskazać że nastąpił wzrost liczby powiatów korzystających z Facebooka o 71 fanpage’ów, co stanowi ponad 18-procentowy przyrost. Nastąpił też znaczący wzrost liczby odbiorców zarówno w przypadku miast na prawach powiatu, jak i pozostałych powiatów. Przeprowadzona analiza wskazuje na dysproporcje regionalne (pomiędzy różnymi regionami). Zidentyfikowano powiaty, w ramach których urzędy prowadzą komunikację z odbiorcami, skutkującą ponadprzeciętnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów czy inwestorów co powinno być ważnym punktem odniesienia dla prowadzenia aktywnej polityki w zakresie marketingu terytorialnego. Badanie pełne umożliwiło przeprowadzenie dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji poziomu wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji przez powiaty.
EN
The aim of the article is to identify the level of social media use by local governments in Poland and to identify changes in the use of social media in 2014-2018. Full studies were carried out among 380 counties (NUTS 4) in Poland. In the population, the use of social media was identified on the example of Facebook and the analysis of the number of fans of this form of communication was carried out. The analysis consists regional level and the division into rural (314) and urban (66) counties. It can be pointed out that there has been an increase in the number of counties using Facebook by 71 fanpages, which is over 18% growth. There has also been a significant increase in the number of fans in both cities and other poviats. The analysis points to regional disparities (between different regions). The Counties with above-average interest among fans have been identified which can be the reference for conducting an active policy in the field of territorial marketing. The full study made it possible to carry out an accurate diagnosis of the current situation of the level of use of modern communication tools by counties.
Rocznik
Tom
Strony
447--459
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Poznan University of Economics and Business, Department of Commerce and Marketing
 • Poznan University of Economics and Business, Department of Commerce and Marketing
Bibliografia
 • 1. Bartot, J.C., Jaeger, P., Hansen, D. (2012). The Impact of Policies, on Government Social Media Usage: Issues, Challenges and Recommendations. Government Information Quarterly, 21, 30-40.
 • 2. GUS (2014a). Nomenklatura NTS. Warszawa: GUS, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/klasyfikacja-nuts-w-polsce/, 25.10.2018.
 • 3. GUS (2014b). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 roku. Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.html, 03.01.2014.
 • 4. GUS (2018a). Rejestr TERYT. Warszawa: GUS, http://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/ rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/przegladanie/ przegladanie.aspx?contrast=default, 25.10.2018.
 • 5. GUS (2018b). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku. Warszawa: GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/
 • spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2014-r-,2,4.htm, 25.10.2018.
 • 6. Kozłowska, B. (2010). Miejsce dla obywateli: e-administracja. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 6, https://www.biblioteki.org/repository/ PLIKI/DOKUMENTY/PODRECZNIKI/Specjalistyczne/Miejsce_dla_obywateli_e_administracja.pdf, 03.01.2015.
 • 7. NAI (2018). Facebook od 10 lat w Polsce. Z platformy korzysta dziś przeszło 16 mln polskich użytkowników. Warszawa: Newseria Agencja Informacyjna, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Facebook-od-10-lat-w-Polsce-Z-platformy-korzysta-dzis-przeszlo-16-mln-polskich-uzytkownikow-7589177.html, 27.10.2018.
 • 8. Pratchett, L. (1999). New Technologies And The Modernization of Local Government: an Analysis of Biases and Constraints. Public Administration, 77, 4, 731-750.
 • 9. Przewoźnik, A. (2018), Social media. W P. Kolenda (red.), Internet 2017/2018. Raport Strategiczny IAB. Warszawa, https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-20172018/, 25.10.2018.
 • 10. Romanowski, R. (2013). Relacyjne przesłanki tworzenia megaproduktu terytorialnego. W W. Ciechomski, R. Romanowski (red.), Marketing terytorialny oparty na wiedzy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 11. Romanowski, R. (2014). Znaczenie migracji w marketingu terytorialnym. W R. Romanowski (red.), Marketing terytorialny. Migracje w ośrodkach akademickich. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej.
 • 12. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, z późn. zm.).
 • 13. Sumara, K., Krzycki, M., Prokurat, S., Kubisiak, P. (2012). Polskie firmy w mediach społecznościowych. Warszawa: CapGemini Polska, http://www.ican.pl/files/PDF/ raport_992.pdf, 03.01.2015.
 • 14. Szymkowiak, A., Scheibe, A. (2018). Aktywność samorządów w mediach społeczno-ściowych. W R. Romanowski, S. Palicki (red.), Marketing terytorialny: Innowacje Społeczne. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Handlu i Marketingu.
 • 15. UDIP (2018). USTAWA o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., DzU z 2018 r. poz. 1330, 1669, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= WDU20011121198&type=3, 25.10.2018.
 • 16. UPPiW (2018). USTAWA o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., DzU z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, http://prawo.sejm.gov.pl/ isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000450, 25.10.2018.
 • 17. USG (2018). Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., DzU 1990, Nr 16, poz. 95, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095, 25.10.2018.
 • 18. USP (2018). Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., DzU z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU 20180000995, 25.10.2018.
 • 19. Wegner, M., Gumiński, M., Huet, M., Jacykowska, M., Juszczak, K., Kamińska, M., Kwiatkowska, M., Orczykowska, M. (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017. Szczecin-Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2013-2017,1,11.html, 27.10.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f709b838-64b0-4b84-b424-1c7b91835340
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.