PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rozkład wielkości porów w złożach typu shale gas na podstawie analiz izoterm adsorpcji

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Pore size distribution in shale gas deposits based on adsorption isotherm analyses
Konferencja
Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Poster przedstawia eksperymentalne dane izotermiczne otrzymane dla próbek pobranych z wybranego odwiertu gazu łupkowego z głębokości od 2803 do 2834 metrów, dla analizy z użyciem argonu i azotu w temperaturze 77,4 K. Porównano wyniki dla średnich wartości Rozkładu Wielkości Porów (ang. Pore Size Distribution – PSD) używając algorytmu BJH (ang. Barret – Joyner – Halenda) dla krzywych desorpcji z użyciem krzywej grubości zgodnie z równaniem Halsey’a oraz zastosowaniem poprawki Fass. Scharakteryzowano i porównano rozkład wielkości porów (PSD) i odpowiednio zajmowanych przez nie objętości przy użyciu metod BJH i DFT (ang. Density Functional Theory).
EN
We present experimental isotherm data obtained for the samples collected from a selected shale gas borehole at the depth from 2803 to 2834 meters for both Argon and Nitrogen analysis at 77.4 K. The results are compared for the mean value of Pore Size Distribution (PSD) using BJH (Barret – Joyner – Halenda) algorithm for desorption curves applying thickness curve based on Halsey equation and also on Faas correction. Pore Size Distributions (PSD) and their volumes are characterized and compared for both BJH and DFT (Density Functional Theory) methods.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
613--618
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
  • [1] Cicha-Szot R., Dudek L., Such P. – Charakterystyka fraktalna przestrzeni porowej skał łupkowych. Przemysł Chemiczny 2015, vol. 94(12), ss. 1000 –1007.
  • [2] Dudek L. Włodarczyk M. – Pragmatyczne podejście do adsorpcji w skałach łupkowych złóż typu shale gas. Nafta-Gaz 2014, nr 7, ss. 416 – 424.
  • [3] Dudek B. – Charakterystyka tekstualna adsorbentów. Skrypt do ćwiczeń, Kraków 2012, ss. 26 – 29.
  • [4] Johansen A.T., Ole Ruud, B., Jakobsen M. – Effect of grain scale alignment on seismic anisotropy and reflectivity of shales. Geophysical Prospecting 2004, vol. 52, pp. 133 – 149.
  • [5] Kuila U., Prasad M. – Specific surface area and pore-size distribution in clays and shale. Geophysical Prospecting 2013, vol. 61, pp. 341 – 362.
  • [6] Landers J., Yu G., Neimark A.V. – Density functional theory methods for characterization of porous materials. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2013, vol. 437, pp. 3 – 32.
  • [7] Poprawa P., Kiersnowski H. – Perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w skałach ilastych (shale gas) oraz gazu ziemnego zamkniętego (tight gas) w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2008, vol. 429, ss. 145 – 152.
  • [8] Seaton N.A., Walton J. Quirke N. – A new analysis method for the determination of the pore – size distribution of porous carbons from nitrogen adsorption measurements. Carbon 1989, vol. 27, pp. 853 – 861.
  • [9] Thommes M., Cychosz, K.A.. Neimark A.V. – Advanced Physical Adsorption Characterization of Nanoporous Carbons. In: J.M.D. Tascon (Ed.), Novel Carbon Adsorbents, Elsevier, Amsterdam 2012, pp. 107 – 145.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f7084516-73f3-4aa4-8cee-9089d1962be1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.