Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f6ae568f-68e5-47c9-bfec-115045fce9c9

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

System obsługi technicznej statków powietrznych w WSOSP

Autorzy Żak, J.  Kowalski, M. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Maintenance system of aircrafts in WSOSP
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Uwarunkowania legislacyjne oraz ograniczenia techniczno-technologiczne, dotyczące utrzymania statków powietrznych na odpowiednim poziomie zdatności technicznej wpływają na organizację procesu obsług technicznych statków powietrznych znajdujących się w strukturze Sił Zbrojnych RP. W artykule przedstawiono charakterystykę stanów w jaki może znajdować się system eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu eksploatacji statku powietrznego. Przedstawiono podstawowe założenia, zidentyfikowano i przedstawiono matematyczne zapisy ich parametrów. Określono zależność miedzy stanami systemu eksploatacji statku powietrznego a działaniem systemu obsług technicznych. Zapisano formalnie model systemu obsług statków powietrznych (MSOSP). Zaproponowano kryteria oceny jego działania. Ponadto, przedstawiono elementy systemu obsług Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) związanych z procesem szkolenia pilotów. Artykuł zakończono krótkim podsumowaniem.
EN Legislative considerations as well as technical and technological constraints on the aircraft maintenance (at an appropriate technical competence level) affect an organization of the aircraft maintenance process in Polish Armed Forces structure. The paper presents characteristics of the aircraft maintenance system states. The basic assumptions, mathematical relationships and parameters of modelled system were presented. The relationship between the state of the aircraft maintenance system and the technical support system has been determined. The model of the aircraft maintenance system (MSOSP) and criteria for evaluating its performance was formally written. In addition, authors presented elements of the aircraft maintenance system that are used to train pilots at the Polish Air Force Academy (WSOSP). Paper is concluded with a brief summary, which highlights the importance of such system as well as its optimization.
Słowa kluczowe
PL system obsługi technicznej   statek powietrzny   eksploatacja statków powietrznych  
EN maintenance system   aircraft   maintenance of aircraft  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 403--412
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Żak, J.
  • 74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
autor Kowalski, M.
  • 74 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Bibliografia
1. Bogusz D., Kulik T.: Szkolenie lotnicze kandydatów na pilotów wojskowych w akademickim ośrodku Szkolenia lotniczego WSOSP. Zeszyty Naukowe AON nr 3(96), Warszawa 2014.
2. Bojda K.: The model of an information support for the transport system utilization process. Materiały XLI Szkoły Niezawodności. Niezawodność infrastruktur krytycznych. Szczyrk 2013. s. 39-40.
3. Jemielniak M.: System wsparcia szkolenia lotniczego w Siłach Zbrojnych RP w aspekcie lotnictwa transportowego. Rozprawa doktorska. ITWL Warszawa 2017.
4. Kierzkowski A.: Model oceny procesu eksploatacji statków powietrznych. XXXVIII Zimowa Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2010, s. 70-75.
5. Lewitowicz J., „Podstawy eksploatacji statków powietrznych, tom 3, Systemy eksploatacji statków powietrznych”, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - WITWL, Warszawa.
6. Lewitowicz J., „Podstawy eksploatacji statków powietrznych, tom 5, Eksploatacja techniczna statków powietrznych”, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - WITWL, Warszawa.
7. PN-82/N-04001, 1982. Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f6ae568f-68e5-47c9-bfec-115045fce9c9
Identyfikatory