Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f6a3fe5e-3b62-45db-9c85-0dec932cb54f

Czasopismo

Elektrotechnika i Elektronika

Tytuł artykułu

Analiza pracy trójfazowego mostkowego prostownika tyrystorowego z dwoma dodatkowymi tyrystorami rozładowczymi

Autorzy Łatka, M. 
Treść / Zawartość http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/
Warianty tytułu
EN The analysis of the operation of the three-phase thyristor bridge converter with two additional thyristors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono algorytm sterowania w trójfazowym mostkowym prostowniku tyrystorowym 6Tz wyprowadzonym przewodem neutralnym oraz wyposażonym w dwa dodatkowe tyrystory rozładowcze (Tk i Ta). Zastosowanie odpowiedniego algorytmu sterowania tyrystorami w powstałym układzie 6T+2T umożliwia przepływ prądu obciążenia poza fazami źródła zasilającego w czasie, gdy w napięciu wyjściowym dwóch prostowników gwiazdowych występuje napięcie o chwilowej wartości ujemnej. Działanie takie umożliwia zwężenie impulsów prądów faz źródła, a tym samym zmniejszenie ich skutecznej wartości i wartości składowej biernej podstawowej harmonicznej prądu.
EN The article presents the algorithm of control in the three-phase thyristor bridge converter 6T which has a neutral conductor and is also equipped with two additional thyristors (Tk, Ta). The implementation of the proper algorithm of control of the thyristors in the created circuit 6T+2T, allows the load current to flow outside the phases of the source, while the instantaneous output voltage of the two star rectifiers has a negative value. Such an operation of the algorithm makes it possible for the pulses of source phase currents to narrow and at the same time it decreases both the RMS value and the reactive component of the first harmonic current.
Słowa kluczowe
PL trójfazowy prostownik mostkowy tyrystorowy   prąd bierny   moc bierna  
EN three-phase thyristor bridge converter   reactive current   reactive power  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Elektrotechnika i Elektronika
Rocznik 2001
Tom T. 20, z. 2
Strony 69--78
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Łatka, M.
  • Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
[1] Park I.G.. Yoon I.T.: Characterizing the Double Firing Method for Three phase Thyristor Phase Controlled Converters. Proc. IECON'96, 1996, 659-694
[2] Piróg S.: Energoelektronika. Negatywne oddziaływanie układów energoelektronicznych na źródła energii. Kraków, UWND 1998 (seria Wyd. Kom. Elektrotech. PAN „Postępy Napędu Elektrycznego")
[3] Piróg S.: Sterowanie trójfazowego mostkowego prostownika tyrystorowego zmniejszającego składową bierną podstawowej harmonicznej prądu źródła. Przegląd Elektrotechniczny, 9, 2000
[4] Piróg S.: Trójfazowy mostkowy prostownik tyrystorowv z dwoma tyrystorami rozładowczymi. Przegląd Elektrotechniczny, 1, 2001
[5] Tunia H., Winiarski B.: Energoelektronika. Warszawa, WNT 1994
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f6a3fe5e-3b62-45db-9c85-0dec932cb54f
Identyfikatory