PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Symulacja analityczno-numeryczna szybkości filtracji kłębuszkowej : z zastosowaniem programu Mathematica

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analytical and numerical simulation of glomerular filtration rate : with application of Mathematica program
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono wzory potęgowo-wykładnicze do obliczania przybliżonej wartości szybkości filtracji kłębuszkowej (GRF). Pokazano próbę klasyfikacji wartości referencyjnych poziomu kreatyniny oraz zakresów wartości GFR. W artykule podano przykłady obliczeń przybliżonej wartości filtracji kłębuszkowej dla wartości prawidłowych dla obu płci. Materiał i metody: Wykorzystano materiał teoretyczny z literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analityczną i numeryczną z wykorzystaniem programu Mathematica. Wyniki: Obliczono analitycznie i numerycznie wartości poziomu kreatyniny dla przypadku wartości prawidłowych oraz nieprawidłowych. Używając program Mathematica opracowano interpreatcję graficzną wyników w postaci wykresów 2D oraz 3D. Wniosek: Zastosowanie programu numerycznego Mathematica pozwala na wykonanie symulacji zarówno numerycznej jak i graficznej wzoru potęgowo-wykładniczego określającego szybkość filtracji kłębuszkowej.
EN
Introduction and aim: The paper presents exponential and power formulas for calculation of glomerular filtration rate (GRF). An attempt was made to classify the reference values of creatinine level and ranges of GFR values. The article gives examples of calculations of the approximate value of glomerular filtration for both female and male. Material and methods: Theoretical material from the subject literature has been used. An analytical and numerical method have been applied using the Mathematica program. Results: Analytical and numerical values of creatinine values were calculated for the case of normal and abnormal values. Using the Mathematica program, graphical interpatation of results in the form of 2D and 3D charts was developed. Conclusion: The use of the numerical program Mathematica allows the simulation of both the numerical and graphical exponential and power formula determining the rate of glomerular filtration.
Rocznik
Tom
Strony
169--176
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.,. rys., tab., wykr.
Twórcy
 • Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów MEDICUS w Szczecinie
 • Przychodnia Medyczna PRAMED w Szczecinie
 • Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów MEDICUS w Szczecinie
 • Przychodnia Medyczna PRAMED w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Wydział Systemów Automotive
Bibliografia
 • [1] Abell M.L., Braselton J.P.: Mathematica by example. Revised edition. AP Proffesional. A Division of Harcourt Brace & Company. Boston San Diego New York London Sydney Tokyo Toronto 1994.
 • [2] Dunstan R.: Interpretacja wyników badań laboratoryjnych, Wyd. Via Medica, Gdańsk 2002.
 • [3] Herold G. i inni: Medycyna wewnętrzna, repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, w. 3 poprawione i unowocześnione.
 • [4] Kabata J., Kalinowski L., Szczepańska-Konkel M., Angielski S.: Badania laboratoryjne w codziennej praktyce–Wartości referencyjne i interpretacje. Kompedium wiedzy laboratoryjnej, Wydawca MAKmedia, Gdańsk 2005, s.189-191.
 • [5] Myśliwiec M. (pod red.): Nefrologia.Tom 1. Seria Wielka Interna. Medical Tribune Polska.
 • [6] Pawelski S., Maj S.: Normy i diagnostyka chorób wewnętrznych, PZWL, Warszawa 1993.
 • [7] Szczeklik A. (pod red.): Choroby wewnętrzne, Tom 2, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
 • [8] Tisher C.C., Wilcox Ch.S.: Nefrologia. Seria Lekarza Praktyka. Wyd. Urban & Partner. 1977, wyd. 1 polskie pod red M. Klingera.
 • [9] Tomaszewski J.J.: Diagnostyka laboratoryjna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1993.
 • [10] Traczyk Z., Trzebski A. (pod red.): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Tom 2, PZWL, Warszawa 1990.
 • [11] Wilcox Ch.S., Tisher C.C.: Podręcznik nefrologii i nadciśnienia tętniczego. Wyd. Czelej. Lublin 2006.
 • [12] Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Via Medica, Gdańsk 2009.
 • [13] http://www.labomt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=117.
Uwagi
Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f6618d74-ec18-402a-9b47-07c1661708d6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.