Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f6521f61-c4b6-4d06-9380-9b3ef13bffc5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Implantacja jonowa jako sposób konstytuowania warstwy wierzchniej podzespołów silników spalinowych

Autorzy Kamiński, M.  Budzyński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN ION implantation as a method of surface constitution of combustion engines components
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Silnik spalinowy jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych jednostek napędowych w pojazdach samochodowych. Nieustanny rozwój konstrukcji silników spalinowych wymaga stosowania coraz bardziej wytrzymałych materiałów. Spośród wielu dostępnych metod oddziaływania na właściwości wytrzymałościowe warstwy wierzchniej materiałów stosowanych w budowie silników spalinowych jest implantacja jonowa. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd prac związanych z badaniem oddziaływania implantacji jonów różnych pierwiastków na właściwości warstwy wierzchniej materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Zwrócono uwagę na wpływ domieszkowania jonów na takie właściwości warstwy wierzchniej jak mikrotwardość, odporność na zużycie tribologiczne, żaroodporność oraz odporność na korozję.
EN The combustion engine is currently one of the most commonly used propulsion units in vehicles. The continuous development of internal combustion engines requires more and more durable materials. Among the many available methods of influence on the strength properties of the materials surface layer, used in the construction of internal combustion engines are ion implantation. In this paper we present a review of work related to the study of influence of ion implantation of different elements on the surface properties of materials used in the automotive industry. Attention has been paid to the influence of the ionic dopers on the properties of the surface layer such as microhardness, tribological wear resistance, heat resistance and corrosion resistance.
Słowa kluczowe
PL implantacja jonowa   silnik spalinowy   wytrzymałość materiałów  
EN ion implantation   combustion engine   strength of materials  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 937--940, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kamiński, M.
autor Budzyński, P.
Bibliografia
1. Xu J., Liang H., Totten G., Liu J. Engine tribology and surface modification technology, „Inżynieria powierzchni” 2004, nr 4, s. 8-18.
2. Burakowski T., Napadłek W., Ablacja laserowa w tribologii, „Tribologia” 2009, nr 5, s. 11-24.
3. Burakowski T., Wierzchoń T., Inżynieria powierzchni metali” WNT Warszawa, 1995, s. 403.
4. Moeller W., Fundamentals of ion-surface interaction, Short resume of a lecture held at the Technical University of Dresden, Winter 2003/2004.
5. Budzyński P., Youssef A.A., Sielanko J. Surface modification of Ti-6Al-4V alloy by nitrogen ion implantation, “Wear” 2006, nr 261, s. 1271-1276
6. Kennedy M., Hoppe S., Esser J. Piston Ring Coating Reduces Gasoline Engine Friction “MTZ worldwide” 2012, nr 73, s. 40-43.
7. Pierret C., Maunoury L., Monnet I. i inni Friction and wear properties modification of TI-6AL-4V alloy surfaces by implantation of multi-charged carbon ions „Wear” 2014, nr 319 s. 19-26.
8. Tan L., Shaw G., Sridharan K., Crone W.C., Effects of oxygen ion implantation on wear behavior of NiTi shape memory alloy “Mechanics of materials” 2005, nr 37, s. 1059-1068.
9. Lei M.K., Li P., Yang H.G., Zhu X.M. Wear and corrosion resistance of Al ion implanted AZ31 magnesium alloy “Surface and coatings technology” 2007, nr 201, s. 5182-5185.
10. Budzyński P., Kamiński M., Wiertel M., Pyszniak K., Droździel A. Mechanical properties of the Stellite 6 cobalt alloy implanted with nitrogen ions “Acta Physica Polonica A” 2017, nr 132 s. 203-205.
11. Feng K., Wang Y., Li Z., Chu P.K., Characterization of carbon ion implantation induced graded microstructure and phase transformation in stainless steel “Material characterization” 2015, nr 106, s. 11-19.
12. Sadi S., Paulenova A., Loveland P.R. i inni Surface morphology and phase stability of titanium foils irradiated with 136 MeV ¹³⁶Xe “Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B” 2014, nr 328, s. 78-83.
13. Adamiec P., Dziubiński J., Wytwarzanie i właściwości warstw wierzchnich elementów maszyn transportowych, WPŚ, Gliwice 2005, s. 90-91.
14. Budzyński P., Kamiński M., Pałka K., Droździel A., Wiertel M. The influence of nitrogen ion implantation on microhardness of the Stellite 6 alloy, “IOP Conference Series: Mater. Sci. and Eng.” 2016, nr 148.
15. Vlcak P., Cerny F., Drahokoupil J., Sepitka J., Tolde Z., The microstructure and surface hardness of Ti6Al4V alloy implanted with nitrogen ions at an elevated temperature “Journal of Alloys and Compounds” 2015, nr 620, s. 48-54.
16. Liu Y.Z., Zu X.T., Wang L., Qiu S.Y. Role of aluminium ion implantation on microstructure, microhardness and corrosion properties of titanium alloy “Vacuum” 2008, nr 83, s. 444-447.
17. Haanappel V. A. C., Stroosnijder M. F., Ion implantation technique as research tool for improving oxidation behaviour of TiAl based intermetallic alloys “Surface Engineering” 1999, nr 15, s .119-125.
18. Oskooie M.S., Motlagh M.S., Aghajani H. Surface properties and mechanism of corrosion resistance enhanced in a high temperature nitrogen ion implanted medical grade Ti “Surface and coatings technology” 2016, nr 291, s. 356-364.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f6521f61-c4b6-4d06-9380-9b3ef13bffc5
Identyfikatory