PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Stan aktualny i niektóre aspekty poprawy jakości węgla użytkowanego w energetyce zawodowej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Current state and some aspects of quality improvement of coal used in the power industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Udział węgla kamiennego, jako nośnika energii pierwotnej w polskiej elektroenergetyce wynosi około 55 %. Z analizy literatury problemu wynika, że w ciągu najbliższych 10÷20 lat elektroenergetyka nie ma możliwości odejścia od węgla kamiennego. Parametry jakościowe węgla spalanego w elektroenergetyce są znacznie gorsze niż węgla spalanego w krajach wysoko rozwiniętych. Wynika to z faktu, że eksploatowane aktualnie kotły budowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku były dostosowane do spalania niskojakościowych miałów surowych. Podano charakterystykę ilościowo-jakościową węgla kamiennego produkowanego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miałów energetycznych. Stwierdzono, że w okresie ostatnich 10÷15 lat praktycznie nie zmieniły się parametry jakościowe miałów energetycznych. W związku z koniecznym odtworzeniem w elektroenergetyce mocy produkcyjnych, autorzy proponują wrócić do powszechnie znanego postulatu poprawy jakości spalanego węgla. Artykuł zawiera zgrubną ocenę możliwości poprawy jakości miałów energetycznych kierowanych do elektroenergetyki. Oceny dokonano na podstawie analizy struktury ilościowo-jakościowej miałów wyprodukowanych w 2008 roku. Omówiono również najważniejsze bariery i wzywania, stojące po stronie górnictwa i energetyki, na drodze poprawy jakości węgla spalanego w elektroenergetyce.
EN
The share of hard coal as primary energy carrier in the Polish electrical power engineering sector amounts to about 55%. It results from the analysis of the problem’s literature that in the nearest 10-20 years the electrical power engineering sector has no possibilities to withdraw from hard coal. The quality parameters of coal burned in the electrical power engineering sector are considerably worse than those related to coal combusted in highly developed countries. This results from the fact that the currently exploited boilers built in the seventies of the past century were adapted to the combustion of low-quality raw coal fines. The quantitative and qualitative characteristics of hard coal produced in Poland was given, with special regard to power coal fines. It has been ascertained that in the period of the last 10÷15 years practically the quality parameters of power coal fines have not changed. In connection with the necessary reproduction of production powers in the electrical power engineering sector, the authors propose to return to the commonly known postulate of quality improvement of burned coal. The article contains a rough assessment of quality improvement of power coal fines directed to the electrical power engineering sector. The assessment was carried out the basis of analysis of the quantitative and qualitative structure of coal fines produced in 2008. Moreover, the most important barriers and challenges arising with respect to the mining and power industry sectors have been discussed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
46--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 • Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Bibliografia
 • 1. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, http:// www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Prognoza%20zapotrzebowania%20 na%20paliwa%20i%20energie-ost.pdf
 • 2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&langu age=en&pcode=tsdcc310&plugin=1
 • 3. Barchański B.: A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki.Polityka Energetyczna, 2010, tom 13, zeszyt 2.
 • 4. Mielczarski W.: Kosztowna energetyka jądrowa, Energetyka, 2010, nr 11.
 • 5. ROADMAP 2050, A practical guide to a prosperous, low-carbon Europe. European Climate Foundation, www.Roadmap2050.eu,
 • 6. http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252FEnergetyka_ wiatrowa_w_Polsce2010.pdf.
 • 7. http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20 ost.pdf
 • 8. Gulczyński D.: Efektywność gospodarcza świata i Polski – uwagi do problemu. Polityka energetyczna, 2008, tom 11, z.1, str. 575 – 586.
 • 9. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/439B0133-91DE-44AC-AA80- -35CB01668392/39577/3PrezentacjaHGaj.pdf.
 • 10. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa 1997.
 • 11. Couch R. G.: Power from coal-where to remove impurities? IEACR/82, August 1995, IEA Coal Research.
 • 12. Adams D.: Efficiency upgrades and partial carbon capture for coal-fired power plants. CCC/150, July 2009, IEA Clean Coal Centre.
 • 13. Praca zbiorowa: Raport o negatywnych skutkach pogorszonej jakości węgla kamiennego i zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu elektrowni, Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, 1980, Warszawa, [niepublik].
 • 14. Energy Technologies Perspectives 2010, OECD/IEA 2010.
 • 15. Statystyka elektroenergetyki polskiej, Agencja Rynku Energii S.A., 2009, Warszawa, str. 69.
 • 16. Wierzchowski K., Aleksa H.: Wybrane wskaźniki techniczne przeróbki węgla, a koszty jego produkcji i wzbogacania, Przegląd Górniczy, 2008, nr 2, str. 29÷32.
 • 17. Nycz. R.: Aktualny stan przeróbki węgla kamiennego w Polsce. Inżynieria Mineralna, 2000, nr 2, str.3÷29.
 • 18. Prace statutowe Głównego Instytutu Górnictwa [niepublik.].
 • 19. Wierzchowski K.: Stan techniki i technologii wzbogacania i przeróbki węgla a koszty jego pozyskania. Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010, Materiały Konferencyjne, str. 1038÷1048.
 • 20. Paszcza H., Białas M.: Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2009 roku. Wiadomości Górnicze, 2010, nr 3, str. 334÷346.
 • 21. Blaschke W.: Technologie czystego węgla zaczynają się od jego wzbogacania, Polityka energetyczna, 2008, tom 11, z. 2.
 • 22. Pyka I., Wierzchowski K.: Technologiczne uwarunkowania obniżenia zawartości rtęci w węglu kamiennym na przykładzie urobku z kilku polskich kopalń. Arch. Min. Sci. 2010, vol. 55, nr. 2, str. 347÷369
 • 23. Blaschke W.: Węgiel wciąż paliwem przyszłości, Polska energia. 2010 nr 3.
 • 24. Praca GIG nr 58155686-370. 2007 [niepublik.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f64295c6-ac21-4884-8897-91e0a1d32ffb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.