Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f636fef9-18d7-4389-be65-8067a12bdbe6

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Rola pyłów skalnych w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i betonu

Autorzy Dobiszewska, M. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Role of the rocks powder on concrete mixture and concrete properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przemysł betonów zużywa duże ilości surowców naturalnych, których zasoby się wyczerpują. Z drugiej strony obserwuje się zwiększenie produkcji różnego rodzaju odpadów przemysłowych, których bezpieczna utylizacja stanowi poważny problem środowiskowy, zarówno ze względu na ograniczenia miejsc do ich składowania, jak i z powodu rygorystycznych norm dotyczących ilości i jakości wytwarzanych odpadów. Spowodowało to intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji wyrobów budowlanych. W artykule omówiono możliwość zastosowania w betonie pyłów skalnych wytwarzanych w procesie mechanicznej obróbki kruszyw mineralnych stosowanych do produkcji betonu lub w kamieniarstwie. Ten drobnoziarnisty materiał emitowany jest do atmosfery, a jego składowanie i utylizacja staje się dużym problemem środowiskowym.
EN The concrete industry uses a great amount of natural resources. On the one hand, there is both a growing demand and a depletion of natural resources while on the other hand, there is an observable increase in the production of by-products. A safe utilization of wastes is an environmental task, because of the lack of landfills and strict requirements concerning waste quantity and quality. This has resulted in research intensification concerning the possibility of using by-products for the construction industry. The present study considering the possibility of using the rock powder generated during the crushing process of the aggregate used in concrete production and in masonry. This very fine material is emitted into the atmosphere and its disposal and utilization is becoming a big environmental problem.
Słowa kluczowe
PL kruszywo naturalne   odpad produkcyjny   pył skalny   wykorzystanie odpadów   dodatek do betonu   zamiennik piasku   mieszanka betonowa   właściwości mechaniczne   właściwości reologiczne  
EN natural aggregate   industrial waste   rock powder   waste utilization   concrete additive   sand substitute   concrete mix   mechanical characteristics   rheological properties  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2017
Tom nr 5
Strony 94--95
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor Dobiszewska, M.
Bibliografia
[1] Almeida Nuno, Fernando Branco, Jorge de Brito, Jose R. Santos. 2007. „High-performance concrete with recycled stone slurry”. Cem. Concr. Res. 37: 210 – 220.
[2] Alyamac Kursat E., Alp B. Aydin. 2015. „Concrete properties containing fine aggregate marble powder”. KSCE Journal of Civil Engineering 19 (7): 2208 – 2216.
[3] Celik Tahir, Khaled Marar. 1996. „Effects of crushed stone dust on some properties of concrete”. Cem. Concr. Res. 26 (7): 1121 – 1130.
[4] Demirel Bahar. 2010. „Wpływ odpadowego pyłu marmurowego zastosowanego jako substytut drobnej frakcji piasku na właściwości mechaniczne betonu”. Cement Wapno Beton 5: 259 – 267.
[5] Dobiszewska Magdalena, Wojciech Franus, Sylwia Turbiak. 2016. „Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej”. JCEEA t. XXXIII z. 63: 107 – 114.
[6] Dobiszewska Magdalena, Justyna Kuziak, Piotr Woyciechowski, Maja Kępniak. 2016. „Główne aspekty trwałości betonu modyfikowanego odpadowym pyłem bazaltowym z odpylania kruszyw w wytwórni MMA”. JCEEA t. XXXIII z. 63: 115 – 122.
[7] Knop Yaniv, Alva Peled, Ronen Cohen. 2014. „Influence of limestone particle size distributions and contents on blended cement properites”. Constr. Build. Mater. 71: 26 – 34.
[8] Kurdowski Wiesław. 2010. Chemia cementu i betonu. Kraków. Warszawa. Wyd. Polski Cement. PWN.
[9] Laibao Liu, Zhang Yunsheng, Zhang Wenhua, Liu Zhiyong, Zhang Lihua. 2013. „Investigating the influence of basalt as mineral admixture on hydration and microstructure formation mechanism of cement”. Constr. Build. Mater. 48: 434 – 440.
[10] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Wyd. Polski Cement.
[11] Nonat Andre, Anne-Christine Courault, Denis Damidot. 2001. „A new model describing the variation of C-S-H Ca/Si ratio with lime concentration in solution”. Cement Wapno Beton 5: 184 – 191.
[12] Rahhal V., V. Bonavetti, L. Trusilewicz, C. Pedrajas, R. Talero. 2012. „Role of the filler on Portland cement hydration at Elary ages”. Constr. Build. Mater. 27: 82 – 90.
[13] Ramachandran V. S., Zhan Chun-Mei. 1986. „Dependence of fineness of calcium carbonate on the hydration behavior of tricalcium silicate”. Durability of Build. Mat. 4 (1): 45 – 66.
[14] Saraya Mohamed El-Shahate Ismaiel. 2014. „Study physico-chemical properties of blended cements containing fixe amount of silica fume, blast furnace slag, basalt and limestone, a comparative study”. Constr. Build. Mater. 72: 104 – 112.
[15] Singh Sarbjeet, Shahrukh Khan, Ravindra Khandelwal, Arun Chugh, Ravindra Nagar. 2016. „Performance of sustainable concrete containing granit cutting waste”. Journal of Cleaner Production 119: 86 – 98.
[16] Topcu Ilker B., Ali Ugurlu. 2003. „Effect of the use of mineral filler on the properties of concrete”. Cem. Concr. Res. 33: 1071 – 1075.
[17] Uchikawa Hiroshi, Shunsuke Hanehara, Hiroshi Hirao. 1996. „Influence of microstructure on the physical properties of concrete prepared by substituting mineral powder for part of fine aggregate”. Cem. Concr. Res. 26 (1): 101 – 111.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f636fef9-18d7-4389-be65-8067a12bdbe6
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2017.05.40