PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena wpływu lokalizacji budynku na zapotrzebowanie na energię

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The evaluation of the impact of building location on energy demand
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej jest jednym z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W artykule omówiono korzyści ekologiczne wynikające z przeprowadzenia inwestycji polegającej na termoizolacji przegród zewnętrznych budowlanych. Wyznaczono optymalne wartości współczynnika przenikania ciepła pionowej przegrody zewnętrznej, ekologiczną wartość inwestycji oraz ekologiczną efektywność kosztową. Zastosowano wielowariantowość układów budowy przegrody zewnętrznej w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych oraz termoizolacyjnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę lokalizację budynku w różnych pięciu strefach klimatycznych Polski oraz źródło ciepła stosowane w budynku.
EN
The issue of improving energy efficiency is one of the most economically viable ways of reducing greenhouse gases’ emission into the atmosphere. The article discusses ecological benefits arising from the performance of the investment based on the thermal insulation of building external walls. The authors determined optimal values of the heat transfer coefficient of the vertical external wall, ecological value of the investment and ecological cost efficiency. Multi-variant systems of the external wall structure were used with respect to construction and thermal insulation materials. Moreover, the location of the building in five different climatic zones in Poland was taken into consideration as well as the heat source used in the building.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
60--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra tel.: +4868 3282821, R.Dylewski@wmie.uz.zgora.pl
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra tel.: +4868 3282237, J.Adamczyk@wez.uz.zgora.pl
Bibliografia
 • 1. Andersson K, Hùgaas Eide M, Lundqvist U, Mattsson B. The feasibility of including sustainability in LCA for product development. Journal of Cleaner Production, 1998, 6, 289-298.
 • 2. Arcipowska A., Tomaszewska A., Efektywność zużycia energii - między deklaracjami, stanem obecnym a przyszłością, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2012, (http:// www.ine-isd.org.pl)
 • 3. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION, EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, EUROPEAN COMMISSION, Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020
 • 4. Dylewski R., Adamczyk J., Economic and ecological indicators for thermal insulating building investments. Energy and Buildings, 2012, 54, 88–95.
 • 5. Dylewski R., Adamczyk J., Economic and environmental benefits of thermal insulation of building external walls. Building and Environment, 2011, 46, 2615–2623.
 • 6. Dzikuć M., Application of life cycle analysis to assess the environmental impact of electricity generation, Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) do oceny wpływu wytwarzania energii elektrycznej na środowisko, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, no 4, 33-36.
 • 7. Dzikuć M., Applying the life cycle assessment method to an analysis of the environmental impact of heat generation, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2013, Vol. 18, no 4, pp. 1275-1281.
 • 8. Giama E., Papadopoulos A. M. Environmental performance evaluation of thermal insulation materials and its impact on the building, Building and Environment, 2007, 42, 2178-2187.
 • 9. ISO 14040:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework
 • 10. ISO 14044:2006 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines
 • 11. Kim, M.J., Cho, M.E., Kim, J.T., Energy use of households in apartment complexes with different service life, Energy and Buildings, 2013, 66, 591-598.
 • 12. Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Warszawa: Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej; 2005.
 • 13. Lewandowska, A., Noskowiak, A., Pajchrowski, G., Comparative life cycle assessment of passive and traditional residential buildings' use with a special focus on energy-related aspects, Energy and Buildings, 2013, 67, 635-646.
 • 14. Minister Rozwoju Regionalnego: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Warszawa, 19.09.2007.
 • 15. Pajchrowski, G., Noskowiak, A., Lewandowska, A., Strykowski, W., Wood as a building material in the light of environmental assessment of full life cycle of four buildings. Construction and Building Materials, 2014, 52, 428-436.
 • 16. Pajchrowski, G., Noskowiak, A., Lewandowska, A., Strykowski, W., Materials composition or energy characteristic - What is more important in environmental life cycle of buildings? Building and Environment, 2014, 72, 15-27.
 • 17. PN-EN 12831:2006P - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
 • 18. Pushkar S., Becker R., Katz A., A methodology for design of environmentally optimal buildings by variable grouping, Building and Environment, 2005, 40, 1126-1139.
 • 19. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f6340785-5f7e-4e88-ae6f-168867b2b86d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.