Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f62b81fd-72a8-4e67-b52e-f16f36aacf0b

Czasopismo

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

Tytuł artykułu

Wartość odżywcza orzechów oraz ich znaczenie w diecie

Autorzy Ciemniewska-Żytkiewicz, H.  Krygier, K.  Bryś, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Nutritional value of nuts and their importance in diet
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących składu dziesięciu rodzajów orzechów. Opisano zawartość poszczególnych składników, tj. tłuszczu (wraz ze składem kwasów tłuszczowych), wody, białka (wraz z oceną jakości białka na podstawie dostępności aminokwasów egzogennych), węglowodanów, rozróżniając cukry proste i błonnik pokarmowy. Podano również cały wachlarz pierwiastków mineralnych, witamin oraz substancji przeciwutleniających. Orzechy to żywność wysokoenergetyczna, o bogatych walorach żywieniowych. Większość rodzajów orzechów cechuje się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych nienasyconych, a na szczególne uznanie zasługują orzechy włoskie, w których stosunek kwasu linolowego do α-linolenowego jest na poziomie 4:1. Orzechy to również znakomite źródło białka wysokiej jakości, żelaza, magnezu, fosforu i cynku oraz substancji przeciwutleniających. Dzięki tym walorom orzechy mają uznane miejsce w prewencji chorób układu krążenia.
EN The aim of this article is to present current knowledge about nutritional value of ten types of nuts. The content of various components, such as fat (together with the composition of fatty acids), water, protein (including an assessment of the quality of protein based on the availability of essential amino acids), carbohydrates, monosaccharides, fiber, mineral elements, vitamins and antioxidants were described. Nuts are the calorie dense food with high nutritional value . Most of them have a high content of unsaturated fatty acids and additionally walnuts presents nutritionally expected ratio of linoleic acid to α-linolenic acid at 4:1. Nuts are also an excellent source of high quality protein, iron, magnesium, phosphorus, zinc and antioxidants. The above mentioned characteristics make the nuts considered as beneficial in the prevention of cardiovascular disease.
Słowa kluczowe
PL orzechy   olej z orzechów   NNKT   żywność prozdrowotna  
EN nuts   nut oils   essential fatty acids   healthy foodstuff  
Wydawca Wyższa Szkoła Menadżerska
Czasopismo Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
Rocznik 2014
Tom nr 1
Strony 90--96
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., tab.
Twórcy
autor Ciemniewska-Żytkiewicz, H.
  • Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
autor Krygier, K.
  • Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
autor Bryś, J.
  • Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie
Bibliografia
[1] Alasalvar C., Amaral J.S., Satir G ., Shahidi F. 2009. Lipid characteristics and essential minerals of native Turkish hazelnut varieties (Corylus avellana L.). Food Chemistry, 113, 919-925.
[2] Bollin g B.W., McKay D.L., Blumberg J.B. 2010. The phytochemical composition and antioxidant actions of tree nuts. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 19 (1), 117-123.
[3] Brufau G ., Boatella J., Rafecas M. 2006. Nuts: source of energy and macronutrients. British Journal of Nutrition, 96, 24-28.
[4] Ciemniewska -Żytkiewicz H ., Bryś J., Bryś A., Reder M., Sujka K. 2013. Wpływ procesu prażenia na zmianę zawartości wody oraz barwy orzechów laskowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 23/42, 83-87.
[5] Database for the Flavonoid Content of Selected Foods (Release 2), August 2006 [online]. U.S. Department of Agriculture (USDA) [dostęp: 13.11.2012]. Dostępna w Internecie: http://www.ars.usda.gov/nutrientdata.
[6] Database for the Proanthocyanidin Content of Selected Foods, August 2004 [online]. U.S. Department of Agriculture (USDA) [dostęp: 13.11.2012]. Dostępna w Internecie: http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp.
[7] Durmaz G ., Gökmen V. 2011. Changes in oxidative stability, antioxidant capacity and phytochemical composition of Pistacia terebinthus oil with roasting. Food Chemistry, 128, 410-414.
[8] FAO/WHO 2010. Fats and fatty acids in human nutrition.Report of an expert consultations. FAO Food and Nutrition Paper 91, Rome, 10-14 November, 2010.
[9] FDA 2003. Qualified Health Claims : Letter of Enforcement Discretion - Nuts and Coronary Heart Disease.
[10] Gu L., Kelm M.A., Hammerstone J.F., Beecher G ., Holden J., Haytowitz D., Gebhardt S., Prior R.L. 2004. Concentrations of proanthocyanidins in common foods and estimations of normal consumption. Journal of Nutrition, 134, 613–617.
[11] Hu ynh N. N., Chin -Dustin g J. 2006. Amino acids, arginase and nitric oxide in vascular health. Clinical and experimental pharmacology and physiology, 33, 1-8.
[12] Jarosz M., Bułhak -Jac hymcz yk B. 2011. Normy Żywienia Człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
[13] Kaijser A., Dutta P., Savage G. 2000. Oxidative stability and lipid composition of macadamia nuts grown in New Zealand. Food Chemistry, 71, 67-70.
[14] King J.C., Blumber g J., Ingwersen L., Jenab M., Tucker , K.L. 2008. Tree nuts and peanuts as components of a healthy diet. Journal of Nutrition, 138, 1736-1740.
[15] Kopeć A., Nowacka E., Piątkowska E., Leszczyńska E. 2011. Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (76), 5-14.
[16] Miraliakbari H ., Shahidi F. 2008. Antioxidant activity of minor components of tree nut oils. Food Chemistry, 111, 421-427.
[17] National Nutrient Database for Standard Reference Release 25 [online]. USDA [dostęp: 15.11.2012]. Dostępna w Internecie: ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/list
[18] Nutrition Facts [online]. Self Nutrition Data [dostęp:15.11.2012]. Dostępna w Internecie: nutritiondata.self. com/
[19] Ros E. 2010. Health Benefits of Nut Consumption. Nutrients, 2, 652-682.
[20] Ros E., Mataix J. 2006. Fatty acid composition of nuts. Implications for cardiovascular health. British Journal of Nutrition, 96, 29-35.
[21] Ryan E., Galvin K., O’Connor P., Maguire A.R., O’Brien N. M. 2006. Fatty acid profile, tocopherol, squalene and phytosterol content of brazil, pecan,pine, pistachio and cashew nut. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 57 (3/4), 219-228.
[22] Scientific Opinion on substantiation of health claims related to nuts and essential fatty acids (omega-3/omega-6) in nut oil (ID 741, 1129, 1130, 1305, 1407) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006.EFSA Journal 2011, 9(4), 2032.
[23] Szajdek A., Borowska J. 2004. Właściwości przeciwutleniające żywności pochodzenia roślinnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 41, 5-28.
[24] Thompson L.U., Boucher B.A., Liu Z., Cotterchio M., Kreiger N. 2006. Phytoestrogen content of foods consumption in Canada, including isofl avones, lignans, and coumestan. Nutrition and Cancer, 54, 184–201.
[25] Tłuszcze obecne w pożywieniu [online]. IŻŻ [dostęp:13.11.2012]. Dostępna w Internecie: www.izz.waw.pl/
[26] Vadivel V., Kunyanga C.N., Biesalski H .K. 2012. Health benefits of nut consumption with special reference to body weight control. Nutrition, 28, 1089-1097.
[27] Wagner , K. H ., Kamal -Eldin , A., Elmadfa , I. 2004. γ-Tocopherol– an underestimated vitamin? Annals of Nutrition and Metabolism, 48, 169-188.
[28] WHO Technical Report Series 916. 2002.Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva, 28.01-1.02 2002.
[29] Wołosiak R., Głowacka G ., Derewiaka D., Piecyk M., Drużyńska B., Worobiej E. 2009. Składniki przeciwutleniające w wybranych orzechach. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 921-925.
[30] Wu X ., Beecher G . R., Holden J.M., Haytowitz D. B., Gebhardt S.E., Prior R.L. 2004. Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of common foods in the United States. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 4026–4037.
[31] Yang J. 2009. Brazil nuts and associated health benefits: A review. LWT - Food Science and Technology, 42, 1573-1580.
[32] Yang J., Hai Liu R., Halim L. 2009. Antioxidant and antiproliferative acitivties of common edible nut seeds. LWT – Food Science and Technology, 42, 1-8.
[33] Zasady prawidłowego żywienia [online]. IŻŻ [dostęp:13.11.2012]. Dostępna w Internecie: www.izz.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5&lang=pl#g
Uwagi
PL Publikacja została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f62b81fd-72a8-4e67-b52e-f16f36aacf0b
Identyfikatory