Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f6271811-f05e-4459-b2bd-69a24d1d9ffe

Czasopismo

Instal

Tytuł artykułu

Woda i ścieki w myjni samochodowej

Autorzy Tuz, P. K.  Gwoździej-Mazur, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Water-sewage system at car washes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Myjnie samochodowe w ostatnich latach powszechnie wpisały się w miejski krajobraz. Zlokalizowane są przy stacjach paliw, serwisach samochodowych, jako oddzielne obiekty usługowe. Stosowane urządzenia i charakter ścieków powstających w procesach technologicznych zmuszają do przyjrzenia się gospodarce wodno-ściekowej i stosownym rozwiązaniom technologicznym myjni samochodowych.
EN For some years the car washes have been common in the town landscape. They are situated as independent services near petrol stations ana car services. Used equipment and features of sewages arisen in technological processes force to look at a problem of water and sewage system and technological solution in car washes.
Słowa kluczowe
PL myjnie samochodowe   gospodarka wodno-ściekowa   rozwiązania technologiczne  
EN car washes   water and sewage system   technological solutions  
Wydawca Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie''
Czasopismo Instal
Rocznik 2004
Tom nr 2
Strony 54--57
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tuz, P. K.
  • Politechnika Białostocka, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
autor Gwoździej-Mazur, J.
  • Politechnika Białostocka, Katedra Wodociągów i Kanalizacji
Bibliografia
[1] Rynek myjni samochodowych w Polsce. Stacja Paliw nr 12/2002 s. 38.
[2] Pod górkę do myjni. Stacja Paliw nr 8/2002 s. 34.
[3] Duża myjnia, duży zysk. Jak zarobić na myciu samochodów ciężarowych i autokarów? Stacja Paliw nr 10/2002 s. 36-38.
[4] Materiały firmowe firmy Karcher, strona internetowa www.karcher.com.pl.
[5] Oszczędne pucowanie - Stacja Benzynowa nr 2/2003.
[6] Stępniak S.: Odzysk wody z myjni samochodowych, Problemy ekologii nr 5 1998 r.
[7] Jaki separator. Stacja Benzynowa 2/2000
[8] Halina Sawicka-Siarkiewicz: Zabezpieczenie odbiorników przed dopływem substancji ropopochodnych, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.
[9] Stępniak S.: Oczyszczalnia ścieków w obiegu zamkniętym. Bezpieczeństwo Pracy nr 10, 1993.
[10] K. Fedorowicz: Myjnie to nie tylko urządzenia, Stacja Benzynowa 9/2002 s. 31
[11] Lancą i szczotką, Stacja Benzynowa 8/2002 s. 34.
[12] Myjnia bezdotykowa, Stacja Benzynowa 8/2002 s. 63.
[13] Za ciasne na deszcz, Stacja Benzynowa 11/2002 s. 60-64.
[14] Stosuj firmowe środki w automyjniach. Stacja Benzynowa 10/2002 s. 42-43.
[15] Program 2002/2003, Katalog firmy Karcher.
[16] Automatyczna myjnia bezdotykowa, Katalog firmy BKF CarWash.
[17] Non Su, Buquan Miao, Fu-Shung Uu, Effect of wosh water ond underground wałer on properties of concrete, Cemenł and Concentrate Research 32 (2002) 777-782, Pergamon.
[18] Cafharina Jansson, Ann-Sofi Jonsson, The influence of degreasing agents used at car washes on the performance of ultroftltration membranes, Desaltation 100 (1995) 115-123, Elsevier.
[19] Kathy A., The plasma car wash, Svitil, Discover, 02747529, Oct97, Vol. 18, Issue 10, Academic Search Premier.
[20] Roman Edel, Odwadnianie dróg. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU nr l29 poz. 1108).
[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 212 poz. 1799).
[23] R. Bratkowski: Encyklopedia stacji paliw. Warszawa: PETRO-EBC, 1998., s. 150-162.
Uwagi
PL Referat powstał w wyniku realizacji pracy statutowej Nr G/IIŚ/22/03 oraz G/IIŚ/24/02.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f6271811-f05e-4459-b2bd-69a24d1d9ffe
Identyfikatory